Close

Boer & Croon's Healthcare Community is made up of four highly experienced (interim) managers in the healthcare sector: Daniëlle Santen, Jeltje Schraverus and Leo Schoots.

Healthcare community

THE HEALTHCARE COMMUNITY

The Community is characterised by its diverse and complementary experiences. Each of them offers a wealth of knowledge and experience, gained from several demanding (interim) positions. By pooling their strengths at Boer & Croon, they have created a valuable platform for sharing their knowledge and expertise and helping and strengthening each other. In addition, support is available from Boer & Croon's other areas of expertise where needed. This allows the members of the Healthcare Community to not only fill a temporary position at your organisation, but they can also lead sustainable strategic change.

Provision of Services

The services of the Healthcare Community are aimed at realising sustainable changes in healthcare organisations. The members have consciously chosen to put their talent and knowledge to work on an interim basis. You can hire them as a temporary replacement of a board member or as a heavyweight in complex (change) processes within healthcare.

Join our Healthcare Community

Ons onderscheidend vermogen

Mensen:
• Bestuurders en transitie directeuren met jarenlange ervaring in transformatie in de zorg
• Ervaren (support)teamleden voor o.a. finance, HR, ICT, cliënt/patiëntlogistiek en (zorg)administratie

Ervaring & financieel:
• Bewezen werkwijze
• Jaarlijks ruim 100 opdrachten binnen de zorg, waaronder meer dan 20 herstructureringen
• Toewijding aan positieve financiële resultaten

Relaties:
• Netwerk van meer dan 100 inzetbare zorgbestuurders en -experts
• Nauwe samenwerking met advocatuur en ‘big four’-adviseurs
• Zeer goede werkrelaties met Bijzonder Beheer-afdelingen van alle Nederlandse banken
• Actieve leden van de Nederlandse herstructurering-gemeenschap

Flexibiliteit
• Zowel statutaire rollen als project/programmamanagement en expertise rollen
• Kleine teams die nauw samenwerken met het management en het personeel
• Flexibele contractstructuren

Implementatie
• Behalen van bedrijfsmatig en inhoudelijk resultaat op zowel korte als lange termijn
• Focus op het implementeren, realiseren en borgen van de transformatie

"Wij nemen vanaf dag één de regie in handen en realiseren de gewenste reorganisatie."


Onze aanpak

Intake: Tijdens de intake wordt de reikwijdte van de transformatie besproken, alsmede het mandaat en de samenstelling van het team van Boer&Croon.

Analyse en planning:
Eerst wordt een analyse gemaakt van de marktsituatie, het productportfolio, de liquiditeit en het juridische raamwerk. De rol van iedere stakeholder wordt duidelijk omschreven en samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar welke verbeteringen er gewenst en haalbaar zijn. Daarna worden de doelstellingen gepreciseerd, zoals prestatieverbeteringen, herstel van vertrouwen en de optimalisatie van kosten en baten. Ook de systemen, processen en de kwaliteit van de medewerkers worden tegen het licht gehouden om verbeterpunten vast te stellen. De personele inzet van zowel de opdrachtgever als Boer&Croon wordt bepaald. Ten slotte worden de doelstellingen geplaatst in een tijdslijn met omschrijving van concrete resultaten.

Tijdsduur: 2-6 weken

Realisatie:
De realisatie van de reorganisatie of transformatie kan plaatsvinden vanuit een statutaire- of een programmarol. De geplande actiepunten worden uitgevoerd en de opdrachtgever krijgt periodieke financiële-, operationele- en programmarapportages gericht op de te realiseren doelstellingen, mijlpalen, liquiditeits- en balansposities. Hierbij geldt een volledige transparantie over resultaten en eventuele knelpunten. In deze fase biedt Boer&Croon ook specialistische ondersteuning op het gebied van onder andere HR, ICT, automatisering en in- en outsourcing.

Tijdsduur 6-18 maanden

Borging:
Na de evaluatie met de stakeholders vindt de overdracht plaats. Heel belangrijk in deze laatste fase is dat de transformatie voldoende geborgd is. Zo’n transformatie in de zorg is pas echt geslaagd als de mensen op locatie er zoveel mogelijk bij betrokken zijn, zodat deze een solide basis heeft en niet gaat verschuiven op het moment dat de externe professionals zijn vertrokken. Dit wordt in de meeste gevallen aangevuld met een trainings- en ontwikkelingsprogramma.

Transformatiebestuurder/-directeur

Regelmatig wordt Boer & Croon gevraagd om een transformatiebestuurder of -directeur in te zetten. Het gaat dan om een tijdelijke rol ter ondersteuning van het bestuur of de directie om een transformatie door een ervaren bestuurder/directeur te laten begeleiden. Deze krijgt dan een sterk mandaat en rapporteert direct aan toezichthouders, openbaar bestuur, financiers en andere stakeholders. Ondersteund door bewezen methodieken, modellen en een gedegen netwerk van experts neemt deze bestuurder/directeur diverse transformatietaken op zich en fungeert hij of zij als sparringpartner. Deze bestuurder/directeur heeft een groot probleemoplossend vermogen en houdt zich vrijwel exclusief bezig met de transformatie, zodat de vaste bestuurders/directeuren zich kunnen focussen op de dagelijkse gang van zaken.

Would you like to know more?

Would you like to know more about the approach and the results delivered by the Healthcare Community? Then please get in touch with one of the members or Anoesjka van Aanholt or Janneke van der Kruijs at Boer & Croon