Close

Het veranderende zorglandschap vraagt om veranderingen in de organisatiestructuur van ziekenhuizen. Doelmatige zorg, oftewel “de juiste zorg op de juiste plek” staat daarbij centraal. Aileen van der Neut, Manager Healthcare bij Boer & Croon, spreekt met Arnoud Rietveld en Jerome Teerlink over de transformatie van het Maasstad Ziekenhuis. ´We mogen er trots op zijn dat we dit in zo´n korte periode hebben gerealiseerd.´

Zonder titel Logo

Maasstad Ziekenhuis
Healthcare

Maasstad Ziekenhuis 01 800x500

Aileen van der Neut in gesprek met:

  • Arnoud Rietveld, manager Kwaliteit en proces van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam
  • Jerome Teerlink, Associate Partner bij Boer & Croon en manager Acute Zorg a.i. bij dit ziekenhuis.

Waarom value-based healthcare ?

Waarom heeft het Maasstad Ziekenhuis voor value-based healthcare gekozen? Was daar een duidelijke aanleiding voor?

Arnoud: ´Het Maasstad Ziekenhuis was al bekend met VBHC trajecten en waardegedreven zorg, maar wilde echt vanuit waarde gaan sturen. We hebben de organisatiestructuur hier op aangepast en de functie manager kwaliteit en proces in het leven geroepen om hier invulling aan te geven. Dit willen wij doen door meer op zorgpaden te gaan sturen. Echt vanuit de hele keten, dus met de huisartsen en de VVT. De organisatie heeft er goed over nagedacht welke structuur het beste past bij de veranderingen in het zorglandschap en de effecten die deze op ons ziekenhuis hebben.
Het wordt steeds moeilijker om aan personeel te komen en patiënten worden steeds ouder en vereisen complexere zorg. De zorgvraag is niet in balans met het aanbod. Ook bepaalde technologische ontwikkelingen hebben invloed op de zorg die wij kunnen bieden. Toen ik samen met een collega-manager via Boer & Croon bij dit ziekenhuis terecht kwam, kregen we de opdracht om een doelgerichte samenhang te organiseren van alles wat er in het ziekenhuis wordt gedaan. We zijn toen gaan kijken naar de basisprocessen binnen het ziekenhuis en welke netwerken daarbij passen, niet zozeer intern, maar binnen de hele zorgketen. Voor de doorstroom en uitstroom van zorg ben je afhankelijk van alle schakels in zo´n zorgpad.´

Jerome vult aan: ´De taak van Arnoud was om die zorgpadenontwikkeling ook vorm te gaan geven. De oude unitstructuur, waarin de vakgroepen heel erg op zichzelf gericht waren, diende te worden doorbroken. Alleen op deze manier konden we een organisatiestructuur bieden die een waardegerichte zorgketen voor de patiënt ondersteunt.´

´Klopt´, zegt Arnoud, ´we zijn gevraagd om op basis van de capaciteit te bekijken hoe we door het hele zorgpad heen een optimale kwaliteit kunnen aanbieden en processen kunnen optimaliseren. Daarbij was het noodzakelijk om de structuur te doorbreken, want iedereen zat op zijn eilandje en was decennialang gewend om alles op hun eigen manier te doen. Toen bekend werd dat dit ging veranderen stuitte dat in het begin op weerstand. Dat is een logisch gevolg van het zoekproces.´

'Dat is een grote verandering, en voor veel mensen was het onduidelijk wat dit voor hen zou gaan betekenen.'

nieuwe structuur en de strategie

Is het jullie gelukt om die weerstand te doorbreken?
Arnoud: ´ Ik denk dat de hele organisatie steeds meer inzag dat de nieuwe structuur gaat bijdragen aan de invulling van de strategie. Door het waardegedreven zorgcontract dat we met zorgverzekeraars hebben afgesloten, kunnen we ook beter sturen op de zorgpaden, er ontstond een dwingend kader om invulling te geven aan de matrixorganisatie. Dat is een grote verandering, en voor veel mensen was het onduidelijk wat dit voor hen zou gaan betekenen. Door met iedereen in gesprek te gaan en ons verhaal steeds te herhalen werd het gaandeweg wel duidelijk dat dit past bij de strategie van het ziekenhuis.

'Gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van die KPI´s'

Overeengekomen KPI's

Wat houden deze nieuwe zorgcontracten in?
Jerome: ´Het waardegedreven zorgcontract is een concept dat het Maasland Ziekenhuis samen met de zorgverzekeraars heeft ontwikkeld. Het houdt in dat er een aanneemsom is met daarnaast een prestatiebonus. Die laatste is afhankelijk van 16 KPI´s waar het ziekenhuis aan wil voldoen. Die KPI´s zijn samen met de vakgroepen vastgesteld en gaan over de inhoud en uitkomsten van zorg, om zo meer waarde te creëren voor de patiënt.´

Arnoud knikt bevestigend. ´Normaal word je als vakgroep beloond op basis van de productie die je hebt behaald. Maar nu ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van die KPI´s.
´Anders dan voorheen gaan we nu redeneren vanuit de waarde van het zorgcontract, waarin de productiebegroting centraal staat´, vult Jerome aan.

hogere uitkomsten voor de patiënten

Aileen vat samen: ´Dus waar eerder werd gestuurd op de productie, gaat het nu ineens over hele andere zaken, zoals het behalen van voldoende uitplaatsing van eerstelijnszorg en de KPI voor hogere uitkomsten voor patiënten die een chirurgisch traject ondergaan?´

Jerome: ´Eigenlijk wel. En die zaken bevorderen de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. We hebben een aantal hele concrete KPI´s afgesproken, zoals het percentage beeldbellen en een doorstroomtijd van 150 minuten. Dat heeft echter wel consequenties voor de manier waarop je je krediet hebt ingericht en zaken als het reserveren van de bedcapaciteit voor de spoedstroom. Dat moet tijdens de kwaliteits- en controle-cyclus allemaal worden geregeld binnen de productie- en capaciteitsbegroting. Dat is een ingewikkelde klus.´

Arnoud: ´Om terug te komen op het meekrijgen van de vakgroepen bij deze veranderingen: je moet consequent redeneren vanuit de KPI´s die we hebben afgesproken met de zorgverzekeraars. Bij het grootste deel van de KPI´s ligt die verantwoordelijkheid bij het duaal management. Zij bespreken deze zaken op centraal en decentraal niveau en sturen bij waar nodig. Als we ons doel niet behalen dan heeft dit financiële consequenties en dat betekent dat we moeten focussen op bepaalde trajecten en projecten. Een voorbeeld is dat beeldbellen. Om dat laagdrempelig te kunnen inzetten, moet de technische kant goed worden georganiseerd.´

Jerome: ´Je hebt niet alles in eigen hand. Zo zagen we tijdens de COVID-crisis dat we planbare zorg moesten gaan afschalen omdat we die spoedstroom moesten garanderen. Dat heeft consequenties als je op KPI´s gaat sturen.´

´Met die zorgpaden wordt het denken in patiëntwaarde ook gestimuleerd´

Wat merkt de patiënt van deze nieuwe structuur?
Arnoud: ´De KPI´s die we hebben opgesteld voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek hebben consequenties voor de patiënt. Die hoeft straks minder vaak naar het ziekenhuis en kan een deel van de zorg ook thuis krijgen. Dat betekent tegelijkertijd dat de medisch specialisten efficiënter kunnen werken en patiënten bijvoorbeeld spreken via beeldbellen. Zo kunnen ze misschien meer patiënten in een uur politijd helpen. De kwaliteit van de zorg staat voorop.

zorg toegankelijk en verbeteren

Wat wil je over vijf jaar hebben bereikt?
Arnoud: ´Dat we echt sturen op zorgpaden en dat de hele keten van preventie tot verwijzing, interne processen en nazorg is geoptimaliseerd. Zo blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en kan deze verbeteren. Door te sturen op inhoud en niet alleen op aantal en productie kan het ook voor (medische) professionals aantrekkelijker worden om bij ons te komen werken. Deze zorgpaden zijn nog in ontwikkeling. We zijn nog aan het verkennen en hebben de intentie om hier na de zomer mee te beginnen.´

´Met die zorgpaden wordt het denken in patiëntwaarde ook gestimuleerd´, sluit Jerome af. Door patiënten niet onnodig op herhaalbezoek naar het ziekenhuis te laten komen, aan te sturen op dagbehandeling in plaats van opname en op ieder moment te sturen op de juiste zorg op de juiste plek creëer je waarde voor de patiënt.´

Meer weten? Stuur een bericht naar Jeroen van Roon of Aileen van der Neut.

Boer & Croon levert executive search, interim management en (young) managers binnen de gezondheidszorg. Binnen de Healthcare solution staan het leiden van grote transformaties, zoals in het Maasstad ziekenhuis, voorop. Dit doen we met name op het vlak van regionale samenwerking en netwerkzorg, versterken van de business case en doelmatigheid van zorg, en digitalisering. Boer & Croon verbindt en versnelt. Niet voor niets is ons motto ‘we get it done!’.