Close

Close

Leaders with courage bridge the knowledge and cultural gap in healthcare.

'The Dutch healthcare system needs to change. If we do not sufficiently adapt, access will deteriorate. But we can also choose a future-proof healthcare system with new organizational models and technologies, and leaders with courage who bridge the knowledge and culture gap. Better care is really possible, also in the coming decades. If we dare." - Anne van Herwijnen (Partner Executive Search) and Jeroen van Roon (Partner Healthcare) at Boer & Croon specialist in Management Consultancy, Interim Management and Executive Search

Artikel leiders met lef

It's clearly close to Jeroen van Roon's heart, but he has to mention: 'The Dutch healthcare system is stuck. In recent years, we are clearly running into walls. Including those of the labor market. Only with courage will we get that moving. We need to let go of existing relationships more to give new ones a chance. Fortunately, there is also attention to this in politics with Minister of Health Ernst Kuipers. The Integral Healthcare Agreement shows this.'

De zorg zit vast

Het gaat Jeroen van Roon duidelijk aan het hart, maar hij moet concluderen: ‘De Nederlandse zorg zit vast. We lopen de laatste jaren evident tegen muren aan. Onder meer van de arbeidsmarkt. Alleen met lef krijgen we dat in beweging. We moeten bestaande verhoudingen meer loslaten om nieuwe een kans te geven. Gelukkig is daar ook in de politiek met minister Gezondheidszorg Ernst Kuipers aandacht voor.’ Het Integraal Zorgakkoord laat dat zien.

Crucial cooperation

Veel instellingen zouden, volgens Jeroen door onderlinge taakherschikking veel doelmatiger kunnen zijn. ‘Bijvoorbeeld een oudereninstelling en een ziekenhuis die samenwerken. Of aboratoria die regionaal of met de industrie connecties aangaan. Dat vergt van individuele zorginstellingen veel flexibiliteit. Maar die moet er komen, want wat er nu is, schiet evident te kort voor de vergrijzing van) komende jaren, aldus Jeroen van Roon die voordat hij (weer) voor Boer & Croon ging werken, 10 jaar werkzaam was als ziekenhuisbestuurder, eerst als CEO van het Rode Kruis Ziekenhuis, toen als CFO bij OLVG en uiteindelijk als voorzitter raad van bestuur a.i. bij bij Reinier Haga Group. Als Partner Healthcare blijft hij zich inzetten voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de Nederlandse zorg. ‘Als management- en adviesbureau dat al tientallen jaren actief is in de gezondheidszorg kunnen we hopelijk een goede bijdrage leveren aan de organisatie- en cultuur veranderingen in de zorg door de selectie van krachtige leiders met durf en daadkracht.’

Life sciences can offer health care a lot

'The entire healthcare landscape is changing at a rapid pace,' says Anne van Herwijnen. 'Think about early diagnosis. Lifestyle and prevention are becoming increasingly important, as is the empowered patient and personalized care. The knowledge and expertise from the life sciences industry can offer a lot to healthcare. Life sciences organizations can play a crucial role in these changes, among other things by establishing new partnerships with hospitals and healthcare insurers. Cooperation is the key to making our healthcare system future-proof. Our challenge is to find the people who will make all of this possible.'

'We are looking for leaders who have a vision that leads the way, seek collaboration and make connections, bring safety and trust to a team. And also stand pragmatically with both feet in the changing society.' Anne has worked for 17 years in various management positions in this sector before starting in executive search. Recently, Anne joined YESS, the Executive Search label of Boer & Croon.
Anne van Herwijnen 33

‘We zoeken leiders die een visie hebben die vooropgaan, samenwerking zoeken en verbinding aangaan, veiligheid en vertrouwen brengen in een team. En ook pragmatisch met beide benen in de veranderende maatschappij staan.’ Anne werkt 17 jaar in diverse managementposities in deze sector, voordat ze startte in executive search Recent heeft Anne zich aangesloten bij YESS, het Executive Search label van Boer & Croon.
Lees meer

Power in combination

Collaboration. Mergers. The power of synergy. It strengthens healthcare, but has also made the 50-year-old Boer & Croon stronger in recent years. For example, Boer Croon has joined the Aeves Group, creating the AB&C group (Aeves Boer & Croon). Aeves is the market leader in procurement and contract management in the public, semi-public, and private sector with six existing labels, and offers a full range of services, including Consultancy, Detachment, Outsourcing, Executive Search, and Digital Transformation. One of the subsidiaries is NewDawn. This company specializes in Robotics Process Automation (RPA) has already served various healthcare clients, including health insurer VGZ. Since 2020, YESS has been part of Boer & Croon. YESS has been a partner in executive search for leadership positions in companies in various sectors for over 35 years. Organizations in transition that are looking for leaders with vision. Anne van Herwijnen will further develop the position of YESS and Boer & Croon in Life Sciences & Health.