De verbindende rol van een interim-directeur bij Gemeente Amsterdam

Pieter Kraaijeveld is via Ine Frings, partner bij Boer & Croon, in maart 2020 gestart als interim-directeur Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam. Wij spraken hem over zijn huidige opdracht.

 

Wat doet de Directie Ruimte & Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam?

Ruimte & Duurzaamheid is binnen de Metropool Regio Amsterdam de verantwoordelijke directie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Wij maken plannen voor de gebiedsontwikkeling van de stad rondom wonen, kantoren, publieke voorzieningen, groen, verduurzaming, mobiliteit en hoe deze zich tot elkaar verhouden; de lange termijn, onze omgevingsvisie, tot aanpassingen in de huidige stedelijke omgeving. Dit doen we op meerdere schaalniveaus vanuit landelijk en regionaal perspectief tot stedelijke gebiedsdelen, woonwijken en buurtniveau.

 

Wat voor situatie trof je aan bij de Gemeente Amsterdam en wat waren de voornaamste uitdagingen toen je startte?

Ik ben vlak voor COVID-19 begonnen op een moment dat er veel druk op de stad was om de groei ervan samen te laten gaan met verduurzaming. Om deze groei met verduurzaming te combineren dienen de verschillende domeinen goed samen te werken. Tegelijkertijd moest er op gemeenschappelijke wijze een goede visie voor Ruimte & Duurzaamheid met meer integraliteit opgesteld worden. Het was zaak om vanuit directie en MT te komen tot samenhang en in de directe relatie tot alle medewerkers de energie en de spirit erin te houden, gezien de enorme opgave waar Amsterdam binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam) voor staat. Een bijkomende uitdaging binnen een gemeente is om de diverse, ook politieke, belangen langs lijnen van de inhoud bij elkaar te kunnen brengen en heldere/scherpe keuzes voor te leggen.

 

Hoe heb je dit aangepakt?

Ik heb de bedrijfsvoering centraal gezet: hebben we een goed overzicht, een goede analyse van wat we doen, voor welke in- en externe opdrachtgevers en met welke mensen en middelen? Via deze inzichten ben ik gaan investeren in de diverse relaties binnen mijn directie en binnen de diverse afdelingen. Het was van belang om opzichzelfstaande domeinen beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat hebben we gedaan door domein overstijgende doelen en opgaven centraal te stellen, sturing te veranderen en minder vanuit silo’s en meer in ketens te organiseren. Zo ben ik aan de slag gegaan met de samenwerking tussen mensen uit de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, om tot een nieuwe en integrale ontwerp- en ontwikkelopgave te komen. Wat hierbij hielp was om veel op pad te gaan: zien waar het werk gebeurt en op basis van het gesprek samen te komen tot de gewenste verbeteringen. Door de verbeterde samenwerking wordt er tegenwoordig in de werkzaamheden meer rekening gehouden met de diverse processen in de keten: van visie & beleid tot ingebruikname & beheer.

 

Wat was hierbij de toegevoegde waarde van jou als interim-directeur?

Als nieuwkomer en relatieve buitenstaander stel je andere vragen: je stelt het vanzelfsprekende ter discussie. Als je iedere dag voor de spiegel gaat staan, zie je niet meer dat je haar groeit, maar als je er voor het eerst in lange tijd naar kijkt, wel. Zo werkt het ook binnen organisaties. De manier waarop is hierbij mijns inziens wel belangrijk. De waaromvraag dient altijd uit nieuwsgierigheid en interesse gesteld te worden zonder er een waardeoordeel aan te hangen.

 

Heeft u een interim-manager nodig? Wij helpen u graag met het vinden van de juiste match. Neem gerust contact op met een van onze partners.

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.