Sluit

Diversificatie binnen organisaties. Dat is wat onze consultants realiseren

'Mijn hart klopt voor het inclusiever maken van de samenleving, en daar hoort het bedrijfsleven vanzelfsprekend bij.' Aan het woord is Somya Bouzaggou, consultant bij Vanderkruijs, partner in Executive Search. Sinds begin 2022 is Vanderkruijs onderdeel van Boer & Croon. Een profiel van deze bevlogen professional.

Somya LO zit 1

Somya Bouzaggou | Partner vanderkruijs

Somya is een consultant die zich hard maakt voor diversiteit. Zelf komt ze uit een gezin met gemixte culturen. Als jongste van vijf broers en zussen, is zij de eerste geweest die is gaan studeren. Met hulp van een mentor bij ABN-Amro, in combinatie met haar discipline en doorzettingsvermogen, heeft zij een netwerk kunnen opbouwen. Na te hebben gewerkt bij EY, Unilever en Philips, heeft ze de Diversiteitsscan opgericht; een methode om HR-managers te helpen met het meetbaar maken van diversiteit en inclusie initiatieven. Haar opgebouwde kennis en ervaring zet zij nu in bij Vanderkruijs. Hier staat zij klanten bij met onder andere de werving en selectie van mensen met een bi-culturele achtergrond voor topposities.


Verbeteren diversiteit

'Organisaties zijn druk bezig met initiatieven om diverser te worden. Je ziet dat er bij bepaalde organisaties wel voldoende diversiteit is bij de instroom, maar dat dit stokt bij het middenmanagement. Dan vertrekt een groot deel weer. Dit ligt onder anderen aan het gebrek van een goed netwerk en een sponsor. Dit is essentieel om door te groeien en ongeschreven regels binnen de organisatie te doorgronden.
Met mijn diversiteitsscan begin ik met een nulmeting, waarna ik analyseer wat er gebeurt gedurende de loopbaan van de werknemers. Ik onderzoek of ieders stem gelijk wordt gehoord en of iedereen zich gewaardeerd voelt. Het is een goede graadmeter van de mate van diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Op basis hiervan doe ik aanbevelingen voor bepaalde acties, zoals een mentorprogramma of manieren om een betere verbinding tussen de medewerkers te verkrijgen.'


Afspiegeling van de maatschappij

'Diversiteit is belangrijk voor iedere organisatie. Als je succesvol wilt zijn, moet je een goede afspiegeling van de maatschappij zijn. Er moet dus een goede verhouding zijn van gender, biculturele achtergronden, neurodiversiteit en de andere categorieën binnen het diversiteitsspectrum. Als je een dienst of product wilt verkopen moet je je klanten goed kennen. Bij een heterogene organisatie lukt dat minder goed en daardoor mis je een deel van de markt. Je businessmodel wordt versterkt als er mensen met verschillende perspectieven en culturele achtergronden bij jouw organisatie werken.'


Complex vraagstuk

'Diversiteit is een complex vraagstuk. Je moet er continu aandacht voor houden en aan allerlei knoppen blijven draaien om dit tot een succes te maken. Je moet je bewust zijn van vooroordelen, die nu eenmaal bestaan, en je moet ervoor zorgen dat die geen invloed hebben op je beslissingen. Er wordt steeds meer met algoritmes gewerkt, en het is zaak om er heel goed voor te waken dat die vooroordelen niet de algoritmes binnensluipen.
Kijk maar naar wat er bij de Belastingdienst is gebeurd met de toeslagenaffaire. Hypotheekaanvragen worden steeds meer geautomatiseerd behandeld. Als je dan in een postcodegebied woont met lage inkomens en schuldenproblematiek, ben je de klos. Het diverser worden van de top van organisaties zal helpen om stappen te maken met dit vraagstuk. Ik ben blij dat ik vanuit mijn rol bij Vanderkruijs hieraan kan bijdragen.'