Sluit

Welke vorm van thuiswerken past het best bij uw organisatie?

De toekomst van thuiswerken wordt voornamelijk bekeken vanuit een extern perspectief

Photo 1585314294023 215a865ddee1

Dagelijks verschijnen er artikelen over thuiswerken, waardoor dit onderwerp ondertussen een ‘hot topic’ genoemd kan worden. Ondanks de hoeveelheid aan artikelen is het perspectief op het onderwerp en de onderbouwing van adviezen vaak eenzijdig doordat ze voornamelijk externe factoren in overweging nemen. Naast de externe factoren is het belangrijk om de situatie te benaderen vanuit een intern perspectief om op die manier toekomstig beleid grondig te formuleren en te onderbouwen. In dit artikel wordt een mogelijke structuur geboden om zo volledig mogelijk het toekomstbeleid rondom thuiswerken, faciliteiten en andere raakvlakken te onderzoeken en te vormen.

De algemene norm omtrent thuiswerken hoeft niet de norm te zijn voor ieder bedrijf

De huidige situatie kan men zien als een autorit in zeer mistig weer. De afrit of eindbestemming is voor iedereen verschillend en voor niemand nog zichtbaar. Desondanks is de conclusie van veel artikelen dat vaker thuiswerken, in welke (hybride) vorm dan ook, tot een reëel beeld van de toekomst behoort. Vanuit economisch en maatschappelijk perspectief kan het interessant zijn om een trend te identificeren. Toch is een eenduidig toekomstbeeld op thuiswerken na COVID-19 lastig te bepalen. Iedere organisatie wordt op een andere manier geraakt door de crisis en zal zich dus op een andere manier moeten aanpassen. Het is dus waarschijnlijk dat het optimale thuiswerkbeleid voor vrijwel iedere organisatie uniek is.

Bepalen welke vorm van thuiswerken bij uw organisatie past

Het bepalen van toekomstig thuiswerkbeleid omvat veel verschillende vraagstukken. Deze vraagstukken raken zowel het kantoorbeleid, de thuiswerkplek als de mobiliteit daartussen. Om tot passende antwoorden voor uw organisatie te komen, biedt een benaderingsstructuur houvast.

Onderstaande illustratie toont schematisch een benaderingsstructuur, waarin allereerst wordt gekeken naar de impact van de crisis op de strategie en toekomstplannen van de organisatie. Aansluitend worden de organisatieveranderingen beschouwd die vereist zijn om de strategie zo goed mogelijk te ondersteunen. Tot slot wordt er gekeken naar facilitaire zaken ten aanzien van het kantoor, met betrekking tot thuiswerken en aangaande mobiliteit.

Thuiswerken 02

Door in bovengenoemde volgorde te redeneren zorgt u ervoor dat alle besluiten en veranderingen op elkaar aansluiten, elkaar ondersteunen en elkaar versterken. Wanneer er ad-hoc en op ongestructureerde manier beslissingen worden genomen, kan een logische samenhang ontbreken of kunnen besluiten en veranderingen zelfs tegenstrijdig zijn. Baseer de aanpassingen dus op gestructureerde besluitvorming door bijvoorbeeld gebruik te maken van de geboden bovenstaande structuur. Op deze wijze stemt u uw beleid optimaal af op strategie, organisatie en bedrijfsvoering.

Get it done

Wij gaan graag met je in gesprek over deze oplossing en realiseren uw doelen met onze ‘Get it Done’-mentaliteit. Neem voor meer informatie contact op met Jonathan van Raaij, Young Executive bij Boer & Croon.