Sluit

Vormgeven van veilige en doelmatige patiëntenzorg

Jerome Teerlink is een doorgewinterde Interim Manager in de gezondheidssector. Sinds kort is hij als Associate Partner aan Boer & Croon verbonden. Als niet-praktiserend basisarts en bedrijfskundige heeft hij 25 jaar ervaring met het vlot trekken van organisaties in de curatieve sector. We spraken hem over zijn werkwijze en over zijn recente opdracht bij een topklinisch opleidingsziekenhuis. ‘Creëer een voedingsbodem om nieuwe ontwikkelingen vorm te geven.’

Jerome Teerling

  • Als ik naar jouw staat van dienst kijk, valt mij op dat jij als Interim Manager regelmatig brand moet blussen. Kan ik jou typeren als crisismanager?

'Als ik ergens binnenkom is er altijd wel iets aan de hand. Een voorganger die disfunctioneert, een implementatietraject dat is vastgelopen of een opdrachtgever die door een teveel aan projecten het overzicht is kwijtgeraakt.

Mijn taak is dan om allereerst te zorgen voor het herstel van rust en vertrouwen en van daaruit ontwikkelgericht werken aan een toekomstperspectief. Crisismanagement is slechts een onderdeel van mijn werkzaamheden. Ik vervul senior managementposities in de curatieve sector, met de nadruk op verandermanagement, met name gericht op implementatie van managementherstructurering.

In toenemende mate is daar het vormgeven van samenwerkingsverbanden bijgekomen, met name bij mijn laatste opdracht bij een STZ Ziekenhuis. Ook wel kenmerkend voor de portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben, anders dan dat klassieke crisismanagement, is het creëren van een voedingsbodem om nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Nadat de brand is geblust een nieuwe lijn uitzetten in een streven naar continuïteit. Mijn leidraad is altijd het vormgeven van een veilige en doelmatige patiëntenzorg. Van oorsprong ben ik basisarts, dus dat komt op de eerste plaats.'

'Vloeibaar maken wat is vastgelopen'

Onderlinge verhoudingen in evenwicht

  • Je komt steeds binnen bij een grote organisatie met een zittend management. Wat is jouw meerwaarde als buitenstaander?

'Het is belangrijk dat een interimmanager ontwikkelgericht en direct inzetbaar is. Door de veelheid aan situaties die je hebt meegemaakt en de frisse blik van een buitenstaander creëer je een nieuwe dynamiek. Je moet weer vloeibaar maken wat is vastgelopen en de onderlinge verhoudingen moeten weer in evenwicht worden gebracht. Dat krijg je nooit voor elkaar als je iemand uit eigen kring vraagt. Dat resulteert per definitie in meer van hetzelfde en dan heb je iemand die op de tent wil letten, maar ook niet meer dan dat. Dat impliceert stilstand en dat kan je je niet meer veroorloven.'


'De toegevoegde waarde van de Interim Managers die Boer&Croon inzet is groot. Het zijn altijd mensen met een breed referentiekader die gewend zijn om onder moeilijke omstandigheden aan de slag te gaan, rust te brengen en lijnen uit te zetten. Het feit dat je deel uitmaakt van dit netwerk betekent ook dat je toegang hebt tot expertise. Het is goed om kennis en ervaringen te delen. Ook de combinatie van Partners, Associate Partners, Young Executives en Managers, levert een leuke mix op van mensen, ervaringen en energie.'

'Vertrouwen terugbrengen en opnieuw enthousiasmeren'

Weer goede publiciteit

  • Je hebt onlangs jouw twintigste opdracht afgerond bij een STZ Ziekenhuis. Wat heb je daar bereikt?

'Wat ik daar heb aangetroffen was een ziekenhuis dat echt in crisis verkeerde. Op basis van een advies van een consultancybureau was 100 fte de wacht aangezet. Er was sprake van negatieve publiciteit en de werksfeer was ronduit slecht. Mensen hadden totaal niet het gevoel dat er naar ze werd geluisterd.'

'In eerste instantie heb ik er samen met de medische managers en de afdelingshoofden van de longziekten en interne geneeskunde voor gezorgd dat de patiëntenzorg, ondanks het feit dat daar zoveel verpleegkundigen ontslagen waren of zelf waren opgestapt, te continueren. Om dat te bewerkstelligen ben ik zoveel mogelijk zichtbaar aanwezig geweest op de werkvloer en heb ik sessies georganiseerd met de verpleegkundigen en arts-assistenten. In eerste instantie om met elkaar door te spreken wat er gebeurd was, maar vervolgens om de blik te richten op de toekomst. Het vertrouwen terugbrengen en opnieuw enthousiasmeren.'


'In de zomer van 2019 moest er weer een nieuwe wervingscampagne opgezet worden. Het was echt voortdurend schakelen om de mensen die er nog waren te behouden en ervoor te zorgen dat er weer nieuw bloed bijkwam. Het moest weer leuk worden om in dit ziekenhuis te gaan werken, ondanks de stroom aan negatieve publiciteit. En daarnaast moest er op organisatorisch vlak heel veel gebeuren. Ik heb de beleidsmatige en organisatorische vormgeving van het Oncologisch Centrum voor mijn rekening genomen, en in samenwerking met een UMC een Longkankernet opgezet.'


'Als laatste is de beschouwelijke verpleegafdeling geopend, een samenvoeging van de verpleegafdelingen voor longziekten en interne geneeskunde. Door het opnieuw opzetten van de acute opnameafdeling hebben we ook de spoedstroom efficiënt georganiseerd. Deze afdeling is op 5 maart 2020 opengegaan, vlak voor de eerste golf van COVID-19. Dat was gelijk een belangrijke testcase. In 2020 speelde dit ziekenhuis een belangrijke rol in de regionale opvang van COVID-19-patiënten, die zeer effectief is gebleken, waarmee er ook eindelijk weer goede publiciteit over het ziekenhuis verscheen.'