Sluit

Voorbereiden op het nieuwe pensioencontract: een pleidooi voor samenwerking tussen ketenpartners

Met de aanstaande invoering van het nieuwe pensioencontract ontstaat voor pensioenfondsen de noodzaak om de manier waarop uitvoerende partijen samenwerken goed onder de loep te nemen. Vragen die hierbij kunnen spelen zijn: wie gaat regie nemen en hoe komen we tot een gezamenlijke standaard. Kees-Jan van Vliet, partner van Boer & Croon, ziet naast uitdagingen vooral nieuwe kansen.

Pensioencontract

Het nieuwe pensioencontract maakt de relatie tussen de pensioenadministrateurs en vermogensbeheerders hechter. Het afgelopen decennium hebben veel pensioenfondsen hun dienstverlening steeds meer opgeknipt en uitbesteed aan diverse uitvoerende partijen. Dat kwam niet alleen de efficiency ten goede, maar ook de kwaliteit, omdat voor ieder specialisme de beste speler werd geselecteerd. Met het nieuwe pensioencontract komt er nu een keerzijde van deze oplossing in beeld: partijen werken namelijk allemaal vanuit hun eigen standaarden. Na de invoering van het nieuwe pensioencontract zullen de partijen meer moeten gaan samenwerken en met elkaar tot meer gemeenschappelijke standaarden moeten komen. Op zichzelf is geen enkele partij hierop tegen, maar kost het moeite voor partijen om tot een gezamenlijke standaard te komen.

Regie

Om dit in goede banden te leiden zouden de pensioenfondsen duidelijk de regie aan één partij moeten toewijzen, danwel de ontwikkeling naar de gewenste standaard moeten faciliteren. Belangrijk hierbij is dat een partij gekozen moet worden, die een model ontwikkelt dat voor alle partijen goed werkt, in plaats van de eigen standaard aan de rest op te dringen. Dit zal een uitdaging worden, maar biedt uiteindelijk vooral kansen voor de pensioensector, want naast dat dit tot kostenbesparingen voor het geheel zou kunnen opleveren, krijgen pensioenfondsen mogelijk ook een beter integraal ketenoverzicht.


Speltheorie

Ongeacht wie deze regierol op zich gaat nemen, één uitkomst staat al vast. Volgens de speltheorie is voor iedere partij afzonderlijk de beste oplossing om vanuit eigen standaarden te redeneren. Maar de beste uitkomst voor alle pensioenfondsen en pensioenuitvoerders als collectief ontstaat als iedereen iets inlevert en er een standaard wordt aangenomen die voor iedereen goed werkbaar is. Dit betekent dus dat iedereen in de markt een beetje over de eigen schaduw zal moeten springen.


call to action

Het is nu zaak om geen afwachtende houding aan te nemen, maar snel bij elkaar te gaan zitten en het gesprek aan te gaan. Hierbij moet iedereen bereid zijn om de eigen methodiek los te laten en te kijken welke oplossing voor iedereen de beste is. Boer & Croon kan hierbij een faciliterende rol bij spelen.