Sluit

Sturen op vertrouwen in de complexiteit van jeugdzorg

Samenwerking in de regio kan de grote motor zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. De professionals van Boer & Croon zien in de praktijk van concept tot implementatie wat wel, maar ook wat niet werkt.
In deel 3 van deze reeks interviewt Aileen van der Neut, manager Healthcare bij Boer & Croon, Ton de Klerk. Aileen en Ton spreken over de belangrijkste randvoorwaarden voor het inrichten van een effectieve samenwerking.

Adobe Stock 521327412

Regionale samenwerking in de zorg

Boer & Croon werkt aan duurzame oplossingen voor de knelpunten in de gezondheidszorg. Met regionale samenwerking als belangrijkste motor voor duurzame transformatie van de zorg, en een recept voor succes om samenwerking goed in te richten.
In deel één en deel twee van deze reeks werden praktijkvoorbeelden besproken van regionale samenwerking. In dit artikel interviewt Aileen van der Neut, manager Healthcare bij Boer & Croon, Ton de Klerk. Ton is interim manager en consultant in het netwerk van Boer & Croon en zag bij diverse zorginstellingen, waaronder Careyn, GGD Rotterdam Rijnmond, wat de do’s en don’ts zijn bij (regionale) samenwerking.


Om samenwerking te laten slagen zijn er volgens hem een aantal basisingrediënten nodig:

  • aanwezigheid van een duidelijke aanleiding of urgentie om zaken aan te pakken
  • het hebben van dezelfde visie over waar je naar toe wilt gaan
  • elkaar vertrouwen
  • open communicatie
  • elkaar iets gunnen
  • begrijpen van de verschillende organisatieculturen en de verschillen waarderen
  • goede relatie met stakeholders

Meer weten?

Ben jij benieuwd waarom deze randvoorwaarden belangrijk zijn voor de inrichting van regionale samenwerking? Wil jij weten wat de knelpunten en succesfactoren zijn volgens Ton? Download dan hieronder het PDF

Download het pdf

Pdf

Meer te weten komen over regionale samenwerking? Lees hier deel 1: Helderheid creëren over het doel.

Lees meer

Lees hier deel 2: Praktijkvoorbeeld van HartNet Noord Nederland.

Lees meer

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp neem contact op met: