Sluit

Versterkingsoperatie van huizen in Groningen: een opdracht met een bijzondere dynamiek

'Een samenwerking tussen publieke en private partijen heeft een eigen dynamiek. Dit betekent goed bekijken wat die partijen bindt en zorgvuldig het gesprek aangaan over elkaars belangen. Een herkenbare uitdaging voor Boer & Croon: Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen aan tafel krijgt, dat ze met elkaar in gesprek blijven en elkaar proberen te begrijpen?'

Website formaat 20

Decennialang heeft de NAM in gaswinningswerkzaamheden in Groningen uitgevoerd. Als gevolg hiervan is er (dreigende) schade ontstaan aan huizen van vele Groningers. De benodigde versterkingsoperatie kwam een aantal jaar geleden op gang. William Ponsteen heeft namens Boer & Croon gedurende tweeënhalf jaar daar een bijdrage aan mogen leveren.


Marktbenaderingsstrategie

'Het waren eigenlijk drie verschillende opdrachten bij drie opdrachtgevers, die elkaar opvolgden. De eerste was bij Centrum Veilig Wonen. Vanuit inkoopperspectief moest ik een marktbenaderingsstrategie vormen. De versterkingsopgave was namelijk zo groot, dat het noodzakelijk was om de gehele markt erbij te betrekken. Zowel grote als kleine aannemers, en aannemers met een bepaalde specialisatie, zoals boerderijen. We moesten ook een systematiek bedenken waarbij iedere marktpartij een aandeel kon krijgen en waarbinnen duidelijke kwaliteitsafspraken konden worden gemaakt en gemonitord. Er bevonden zich 26.000 woningen in het aardbevingsgebied. De verwachting was dat een zeer groot deel daarvan versterkt moest worden.'

'Deze opdracht duurde negen maanden. Ik was toen nog Young Executive en werkte samen met twee managers van Boer & Croon. Alle drie woonden wij in de Randstad. We zaten door de week samen in Groningen. Dat was een bijzondere tijd.'


Uitvoeren plannen in de publieke sector

'Aan het einde van deze opdracht werd duidelijk dat de overheid de versterkingsoperatie van de NAM zou overnemen. Hierna kreeg ik de opdracht om bij Nationaal Coördinator Groningen te kijken hoe wij de plannen binnen de publieke sector konden uitvoeren. Tijdens deze opdracht ben ik bezig geweest om dit werkbaar te krijgen en het proces in te richten. Met die typische Boer & Croon-benadering: gericht op resultaat, zorgen dat de snelheid in het proces blijft en alle marktpartijen benaderen met concrete vragen. Uiteindelijk hebben we een creatieve oplossing gevonden waar alle stakeholders tevreden mee waren.´


stakeholdermanagement

'Ik heb hier veel geleerd over stakeholdermanagement in een complexe omgeving, waar zowel politieke als publieke druk complicerende factoren waren. Iedereen had een gezamenlijk doel, namelijk om snelheid in het proces te houden. Door de veelheid aan stakeholders is het belangrijk je goed bewust te zijn van alle belangen, die soms tegenstrijdig kunnen zijn, en te zoeken naar manieren om deze belangen bijeen te brengen. Daarbij komt nog een ander element: in zo´n transitie wil je het liefst sturen met 100% informatie. Maar als dat er nog niet is, dan moet je het doen met 80%. Dat is helemaal niet erg, maar je moet het wel kenbaar maken en de risico´s benoemen. En, gezien de tijdsdruk, met elkaar de keuze maken om ervoor te gaan.'


Programmamanagement

'Uiteindelijk heb ik alles wat we hebben bedacht kunnen uitvoeren binnen mijn derde opdracht bij Bedrijfsbureau BI. Mijn focus lag op programmamanagement: wij hadden zo’n 600 individuele projecten lopen die onderdeel waren van de versterkingsoperatie en als lid van het MT was ik verantwoordelijk voor de continue monitoring van het proces en het doen van eventuele aanpassingen om de vaart erin te houden.'

‘Terugkijkend op de opdrachten ben ik blij om een steentje te hebben kunnen bijdragen aan de versterkingsoperatie’