Sluit

Versnipperd Nederlands zorglandschap kan technologie goed gebruiken

De Federatie van Medisch Specialisten publiceerde onlangs een position paper over diagnostiek en het wenkende perspectief van technologie die diagnostiek in de thuissituatie mogelijk maakt. Jeroen van Roon, partner Healthcare onderschrijft die boodschap en wil nog een stap verder gaan.

Adobe Stock 128753653 Preview

De coronapandemie – maar ook de pijnlijke situatie rond vluchtelingen in Nederland – liet maar weer eens zien dat Nederland een decentraal georganiseerd land is. De centrale overheid kan minder afdwingen dan in andere landen. Dit valt vooral op in tijden van crisis en heeft een historische context. Er zijn van oudsher veel zorginstellingen in Nederland, voortgekomen uit het pluriforme landschap van geloofsgemeenschappen. Dit is echt anders dan in andere Europese landen. Dit maakt Nederland bijzonder, maar ook samenwerking in de regio moeilijk en het zorgaanbod versnipperd.

Medische technologieën zijn een manier om beter te kunnen samenwerken en die versnippering te boven te komen. Het rapport van de Federatie geeft daar mooie voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan thuisdiagnostiek door de gezondheid te meten via een app en daardoor in feite in permanente verbinding te staan met de zorg. Het rapport benoemt ook dat netwerkzorg tot betere gegevensuitwisseling en onderlinge specialisatie kan leiden.

Gedurfde ambities in de regio nodig

Het rapport benadrukt dat netwerkvorming niet hoeft te leiden tot “grote regionale centra”. Inderdaad, niemand zit te wachten op logge anonieme grote zorginstellingen, waarin mensen zich niet meer herkennen. Toch kan de bezorgdheid daarover tot gevolg hebben dat we onvoldoende ambitieus zijn in de regionale samenwerking en teveel vanuit bestaande verhoudingen blijven denken.

Want het volledige potentieel van medische technologie komt pas echt tot zijn recht als we bereid zijn de patiëntenzorg anders in te richten. We kunnen voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen naar een situatie van veel meer contactmomenten thuis, waardoor nare incidenten (en als gevolg daarvan onaangenaam en vermijdbaar ziekenhuisbezoek) kunnen worden voorkomen. Dit lukt alleen als we vanuit nieuwe verbindingen in de regio durven te denken en oude durven loslaten.

In tijden van extreme krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk te kijken naar de mogelijkheden van technologie. Iedereen zal begrijpen dat als een patiënt of cliënt vanuit huis betere betrokkenheid heeft bij de eigen gezondheid en door permanent (virtueel data) contact escalatie voorkomen van worden, dit de druk op de arbeidsmarkt verlicht en vooral de patiënt zelf ten goede komt. Het wordt hoog tijd dat we dit potentieel gaan benutten.

Neem voor meer informatie contact op met René de Backker.