Sluit

Ton Zwinkels als interim directeur in de zorgsector

Toen de kwaliteit van zorg in de knel kwam bij zorginstelling Pieter van Foreest greep interim-directeur Ton Zwinkels in. Hij herverdeelde de portefeuilles en reduceerde het aantal lopende projecten. Zijn opdracht bleken vier opdrachten in één te zijn. Met al zijn Boer & Croon ervaring maakte Ton hier een succes van. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?

Ton Zwinkels

Goedemiddag Ton!
Hoe was de situatie toen je startte bij Pieter van Foreest?


Pieter van Foreest (omzet 100 mio, in de regio Delft/Westland) kwam voort uit een fusie van intramurale voorzieningen 20 jaar geleden waarbij de integratie weinig soepel was verlopen. De laatste jaren was onder leiding van de huidige bestuurder stevig gewerkt aan de integratie en opbouw van de organisatie waarbij stagnatie dreigde als gevolg van financiële tekorten en meer aandacht nodig was voor de kwaliteit van zorg. In de jaren van opbouw waren veel nieuwe mensen in het leidinggevende kader ingestroomd en liepen er veel losse projecten.


Welke opdracht kreeg jij specifiek mee?

Eigenlijk kreeg ik vier opdrachten mee: ondersteuning van de zittende directeur, het behalen van de begrotingsdoelstellingen, het rationaliseren van het projectenportfolio en het adviseren over versterking van de aansturing van de divisie. Allereerst diende ik hands-on mee te kijken en leiding te geven met de reeds zittende directeur, omdat haar takenpakket te groot was. We hebben portefeuilles verdeeld, waarbij ik onder andere de portefeuille bedrijfsvoering op me nam. Met betrekking tot het behalen van de begrotingsdoelstelling werd er verwacht dat we een betere personeelsbezetting, hogere kwaliteit van zorg en de opbouw van eigen vermogen realiseerde. Ook moest het projectenportfolio gerationaliseerd worden, door het eigenaarschap bij directie en management te vergroten en het aantal projecten terug te brengen. Ten slotte was ondersteuning van zittende directeur middels het aantrekken van een senior kwaliteitsadviseur en directiesecretaris aan de orde.Kwaliteit en personeelsbezetting verbeteren terwijl er financieel stappen gemaakt moesten worden, dat klinkt als een lastige opgave. Hoe heb je dit aangepakt?

Al snel zag ik dat er heel veel dingen top-down geïmplementeerd werden, wat zorgde voor misvattingen tussen centrale en lokale organisatie. Dit ben ik gaan benoemen en tegelijkertijd wilde ik de locaties meer handelingsruimte geven. Eén van de manieren waarop ik dit heb gestimuleerd is door in de begroting 2020 locaties meer financiële armslag te geven, zodat er meer ruimte in de begroting bleef voor ondernemerschap en creatieve oplossingen in plaats van een ‘dichtgetimmerde begroting’ welke alleen ruimte laat voor strakke sturing op financiën en indien nodig bezuinigingsmaatregelen. In 2019 waren de budgetten hier nog te krap voor. Ook daarom heb ik direct in 2019 het initiatief naar mij toegetrokken om een voorstel uit te werken met uitbreiding van het aantal plaatsen binnen bestaande locaties. Het zorgkantoor wilde graag extra zorgplaatsen in onze regio. Toen ben ik nagegaan waar in onze locaties we extra plekken konden creëren om zo ondernemerschap aan het zorgkantoor te laten zien en voor 2020 een hogere zorgexploitatie te bewerkstelligen.


Wat hebben deze acties Pieter van Foreest opgeleverd?

Doordat de locaties o.a. meer ruimte kregen voor eigen initiatieven droeg dit in belangrijke mate bij aan een waarderende ‘bottom-up’ cultuur. Dit kwam de zorg ten goede. Op financieel vlak hebben we 2019 voor het eerst in jaren met een positief resultaat van 4,2 miljoen afgesloten en ligt bij Pieter van Foreest (ondanks eerste golf Covid-19) ook de halfjaarlijkse exploitatie 2020 op schema.

De kreek
Pieter v foreest hooge tuinen