Sluit

The Connected CFO

'Wij willen organisaties toekomstbestendig maken door de finance functie optimaal in te richten. Daarbij kijken we naar de inzet van technologie, de stroomlijning van processen en het plaatsen van mensen met de benodigde competenties op de juiste plek.’
Diederick Gallas | Senior Manager Finance & Technology

Financebespreking

Bij een Connected CFO denkt men allereerst aan automatisering en de inzet van technologie. ´Terecht´, zegt Diederick Gallas, Senior Manager Finance & Technology, 'maar om echt “connected” te zijn is de verbinding met alle gelederen van de organisatie net zo belangrijk.'
'Een toekomstgerichte CFO is veel meer een “people manager” dan zijn of haar voorganger. De traditionele CFO speelt een belangrijke rol in het voorzien van financiële stuurinformatie. Maar gezien de groeiende omvang en diversiteit van niet-financiële data, heeft de CFO de uitdaging om de koppeling te leggen met de financiële data.'
'De Connected CFO is hiermee dan ook bij uitstek de persoon om bruggen te slaan naar andere afdelingen. Mijn boodschap aan alle CFO´s is dan ook: houd die waardevolle bedrijfsinformatie niet voor jezelf!’

Data driven decisions

'Iedereen heeft het erover: de toepassing van Business Intelligence (BI) om grote hoeveelheden data om te zetten in bruikbare informatie. Het is beschikbaar binnen alle lagen van de organisatie. Door de ontwikkelingen hierin krijgen finance professionals een veel bredere rol dan voorheen. De Connected CFO is geworden tot een teamplayer die vooruitkijkt, samenwerkt met de business en bijdraagt aan de strategische doelen van een organisatie. Een “libero” die de verschillende afdelingen helpt om data driven decisions te maken, hun eigen prestaties te meten en te verbeteren.´
´Veel organisaties hebben een BI tool aangeschaft, software waarmee een dashboard kan worden opgesteld waarop je alle relevante stuurinformatie in één oogopslag real time kunt volgen. Het is als het ware een schil over alle data- en informatiebronnen heen. De belangrijkste vraag is echter: wat wil je daarop zien? Dat kunnen naast financiële ook niet-financiële KPI´s zijn, bijvoorbeeld informatie uit het HR-systeem en de productieplanning. Maar ook informatie over duurzaamheid in het kader van de EU-regels over ESG of marketinginformatie, om beter zicht te krijgen welke effecten bepaalde acties op de omzet hebben. Je wilt ervoor zorgen dat iedereen altijd beschikking heeft over relevante stuurinformatie.’


Live dashboard van de BI tool

'De selectie van de KPI´s voor zo´n dashboard moet samen met het bredere management plaatsvinden, het liefst met een ervaren externe partij die dit begeleidt, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bij de implementatie is het ook van groot belang dat men stopt met het raadplegen van de oude informatiebronnen en statische rapportages. Het grote voordeel van een live dashboard in een BI tool is namelijk dat iedereen binnen de organisatie met dezelfde informatie werkt. Vaak stuit deze omslag in het begin op weerstand, omdat men de vertrouwde werkwijze moet verruilen voor iets nieuws en onbekends. Maar indien een nieuwe werkwijze is geadopteerd onder de gebruikers van de dashboards, zullen er snel efficiëntieslagen kunnen worden gemaakt. Dat vergt de juiste communicatieve capaciteiten van het team dat verantwoordelijk is voor de implementatie.´
´De CFO krijgt hiermee steeds meer een centrale rol in de organisatie. Dat betekent dat deze ook bedreven moet zijn in storytelling: maak aan iedereen binnen de organisatie duidelijk wat jouw financiële verhaal betekent voor hun werkzaamheden en vice versa. En bepaal samen, in het belang van de strategie van de onderneming, waar je met elkaar op wilt gaan sturen.´


Herijken van de stuurinstrumenten

'Een voorbeeld van de nieuwe rol van de CFO zagen we tijdens de COVID-19 pandemie. Veel ondernemingen moesten een online kanaal toevoegen om simpelweg te kunnen overleven. In een dergelijke situatie speelt de Connected CFO een belangrijke rol voor een verkoopafdeling, omdat hij of zij met de relevante informatie de koppeling kan leggen naar het financiële plaatje. Hierdoor kan er snel worden bepaald of de organisatie een bepaalde investering zou moeten overwegen of dat het beter is om naar alternatieven te kijken.’
'Het maken van een BI dashboard vergt uiteraard wel de nodige inspanning en onderhoud. Veranderende (markt)omstandigheden vragen bijvoorbeeld om aangepaste stuurinformatie en KPI’s. Zorg daarom voor een periodieke herijking van je stuurinstrumenten (en onderschat dit proces niet). Zo kun je het standaard financiële dashboard uitbreiden met een situationeel dashboard dat meer gericht is op de huidige situatie of behoefte van de organisatie. Boer & Croon heeft hier veel ervaring mee. Verder praten? Bel of mail mij voor een afspraak, dat kijken we wat we voor je kunnen doen.’

Benieuwd wat Boer & Croon voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Johan of Diederick.