Sluit

Sluit

Stephan Linnenbank nieuwe Associate Partner van Boer & Croon.

Het Nieuwe Pensioencontract is nog niet eens door de Eerste Kamer, maar op 1 januari 2027 moet iedereen in de startblokken staan. Een gigantische klus, omdat de IT-systemen en -processen hiervoor moeten worden ingeregeld en alle belanghebbenden dienen te worden geïnformeerd over de veranderingen. Boer & Croon breidt haar Finance & Technology Solution snel uit met de beste experts om hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. ´Innovatie en verandering, daar gaat mijn hart sneller van kloppen.´ - Stephan Linnenbank

Stephan Linnenbank 1

Finance & Technology

Stephan Linnenbank heeft zich als Associate Partner aangesloten bij Boer & Croon. Hier zal hij zijn ervaring en expertise inzetten om de Finance & Technology Solution uit te bouwen. Met de interessante combinatie van rollen als toezichthouder en consultant heeft Stephan een zeer brede kijk op de ontwikkelingen in de pensioensector.

Veranderingen in de pensioensector

Stephan: 'In de komende 5 jaar gaat de pensioensector meer veranderingen meemaken dan in de afgelopen 25 jaar. We staan aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel. Voor alle marktpartijen geldt dat de tijdlijn erg krap is. Daarbij komt dat de wetgeving nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dus de algemene houding is: “zodra de wet niet door de Eerste Kamer is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad, gaan wij geen project van een paar miljoen starten."
Maar de einddatum verandert niet. Nog altijd moet op 1 januari 2027 iedereen klaar zijn. Terwijl er enorm veel moet gebeuren. De sociale partners moeten allerlei besluiten nemen over de nieuwe pensioenregeling. Fondsbestuurders moeten aan de slag met de communicatie naar hun deelnemers. Er valt heel wat uit te leggen, want er is straks ineens veel te kiezen. De AFM gaat de pensioenorganisaties wijzen op hun zorgplicht, want het risico bestaat dat mensen zichzelf klem gaan zetten omdat zij de gevolgen van hun keuze niet kunnen overzien.'

'Ook gaat datakwaliteit een grote rol spelen. Op het moment dat je van het ene stelsel naar het andere gaat, moet je er wel voor zorgen dat je administratie historisch op orde is. Daar zitten alle persoonsgegevens van de afgelopen 30 jaar in. Nu moet worden onderzocht of die allemaal correct zijn. Vrijwel iedereen werkt met oude IT-systemen, vaak gebouwd in programmeertalen die allang niet meer worden gebruikt. Iedereen is nu bezig met het vernieuwen van systemen en het automatiseren van processen. Iedereen heeft nu op hetzelfde moment dezelfde schaarse specialisten nodig.
Daar komt bij dat vermogensbeheerders allerlei zaken moeten veranderen. Want in het kader van ESG moet men op een andere wijze gaan rapporteren, dus alle producten moeten tegen het licht worden gehouden.

De bijdrage van Boer & Croon

´De uitdaging in de hele sector, en dan heb ik het over zowel verzekeraars, vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen als pensioenuitvoerders, is gigantisch. Er moeten enorm veel keuzes worden gemaakt. We gaan in de komende jaren veel consolidaties zien. Pensioenfondsen moeten bedenken of ze zelfstandig nog bestaansrecht hebben of moeten samengaan met andere. Ik denk dat we als Boer & Croon op veel vlakken een bijdrage kunnen leveren. Wij lossen dingen op en maken onszelf weer overbodig.´

Stephan's loopbaan

Stephan begon zijn carrière als marketeer, onder andere als marketingdirecteur en als consultant. Hij werkte altijd op het snijvlak van marketing, verkoop, communicatie en technologie. Hierbij volgde hij de ontwikkelingen in digitalisering en datascience op de voet. Hij kwam al snel in Finance terecht, eerst in de verzekeringshoek en later ook in de pensioensector. (NVS, AIG, E&Y Consulting). Bij Atos Consulting werd hij als partner verantwoordelijk voor verzekeringen en pensioenen.
Daar voerde hij scenarioanalyses uit om te voorspellen hoe de markt zich zou ontwikkelen, zowel voor de levens- en pensioenverzekeraars als voor de pensioenfondsen en -uitvoerders. Hierna was hij in Nederland en België verantwoordelijk voor de Financial Services Practice van Sia Partners. Toen hij later steeds meer toezichtrollen op zich nam (AEGON PPI, AEGON Capital, Pensioenfonds SABIC, Pensioenfonds Capgemini Nederland), ging hij, om belangenconflicten te vermijden, aan de slag als zelfstandig adviseur.