Sluit

Samenwerking Boer & Croon met NewDawn

Na de toetreding van Boer & Croon tot de AB&C groep is direct gestart de synergie met de andere ondernemingen binnen de groep te onderzoeken. Dat leidt al snel tot samenwerkingen zoals met zusteronderneming NewDawn. Marcel Funke, partner van NewDawn, vertelt over een concrete case bij zorgverzekeraar VGZ.
'Onze robottechnologie is een goede aanvulling op de Finance & Technology Solution.'

Website formaat 8

'NewDawn maakt gebruik van Robotics Process Automation (RPA). Wij bouwen softwarematige robots voor onze klanten. Deze nemen het saaie handmatige repetitieve volumewerk over. De mensen die dit voorheen uitvoerden krijgen er leuker, uitdagender en beter betaald werk voor terug. Een voorbeeld is accountancy, waar de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de accountants opzadelt met een vervelend repeterend rotklusje.'
'Daar hebben wij verschillende robots voor gebouwd om dat uit handen te nemen. Hetzelfde geldt voor de salarisadministratie. Ook ziekenhuizen, waar de administratieve druk erg hoog is, hebben veel baat bij onze robots. Deze automatiseren een groot deel van de administratie van doctoren en verpleegkundigen, die zo meer tijd hebben voor hun patiënten.´

Website formaat 10

Efficiency in de zorg

'Zorgverzekeraar VGZ is een nieuwe klant, waar wij al een tijdje mee in gesprek zijn. Zij zien namelijk dat de inzet van robots bij hun zorgklanten leidt tot een verhoging van de productiviteit en verlaging van kosten. Binnen hun eigen organisatie zijn ze ook begonnen met het inzetten van 40 robots. Omdat wij daar veel kennis en ervaring mee hebben zijn wij de aangewezen partij om ze daarbij te ondersteunen en problemen waar zij tegen aanlopen op te lossen. Wij hadden in eerste instantie niemand beschikbaar, maar omdat Boer & Croon net bij de AB&C groep was gekomen heb ik Johan Traa, partner F&T gebeld, die met zijn Finance & Technology solution complementair is aan onze diensten. Ik vroeg hem of hij iemand met een goed stel hersens voor ons had die analyses kan maken van de businessprocessen bij VGZ. Die had hij: Young Executive Max Wesseling.'


Digitale transformatie

'De talenten bij de Young Executives van Boer & Croon vormen een uitzonderlijke combinatie met de Get-it-Done-mentaliteit. Ik verwacht dan ook veel van onze samenwerking in de toekomst. We zijn ook met een aantal klanten aan het praten over operating models. Daar kunnen we de strategiespecialisten van Boer & Croon heel goed bij gebruiken. Andersom kunnen wij een strategische solution zijn in hun managementpropositie. Bij vrijwel iedere digitale transformatie kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren.'