Sluit

Robin Coester gestart als partner Strategy & Transformation

'Duurzaamheidsinitiatieven, de energietransitie en technologische verandering krijg je niet voor elkaar als je alleen oog hebt voor de technische of financiële aspecten. Het gaat erom hoe je deze trends vertaalt naar strategische beslissingen, tactische en organisatorische impact en ze integreert in de bedrijfscultuur.' Robin Coester, partner Strategy & Transformation Boer & Croon

Harm derks edit licht groen

Robin Coester is toegetreden als partner bij Boer & Croon. Hij zal gaan helpen om de Strategy & Transformation Solution verder uit te bouwen. Met zijn technische achtergrond in combinatie met strategische vaardigheden, impactgericht denken en een focus op samenwerking is hij in staat om complexe veranderingen te initiëren en begeleiden.

'Duurzame impact ontstaat door noodzakelijke verandering in de gehele bedrijfsvoering te integreren, van de missie tot aan de laatste werkinstructie'


Na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven begon Robin als managementtrainee bij de Koninklijke BAM Groep. Al snel stroomde hij in bij verschillende leidinggevende en programmamanagementrollen. Een van zijn vroege hoogtepunten was zijn betrokkenheid bij het opleveren van het grootschalige infrastructuurproject HSL Zuid. Hier heeft hij meegewerkt aan het opzetten en inrichten van een beheer- en onderhoudsorganisatie om ervoor te zorgen dat de trein zonder problemen kan doorrijden naar Antwerpen.


Ondernemersvrijheid

Robin: 'Je krijgt dan te maken met politiek-bestuurlijke belangen. Stakeholders als ProRail, de Belgische spoorwegen, ministeries en ingenieursbureaus moesten op één lijn worden gebracht. Daarbij kwam mijn technische kennis natuurlijk goed van pas, maar ik moest mij voornamelijk verplaatsen in alle betrokken partijen en zoeken naar mogelijkheden om ze met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat de winkel gewoon open blijft terwijl je aan het verbouwen bent.'

Hierna stapte Robin over naar Linde Gas, een grote producent en leverancier van natuurlijk gas. Hier was hij betrokken bij de marketing, het optimaliseren van het portfolio en het integreren van duurzaamheidsinitiatieven in de bedrijfsvoering. Ook heeft hij de Supply Chain onder handen genomen met als gevolg dat de prestaties van het bedrijf stegen en de onderlinge samenwerking werd verbeterd. 'Daar heb ik met iedere afdeling samengewerkt. Dat heeft me veel inzichten gegeven over hoe zo´n organisatie werkt. Wat ik steeds belangrijk vond is dat medewerkers betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen. En dat ze daar ook de credits voor krijgen.

Toch is dat in de praktijk vaak lastig bij zo´n grote organisatie. Omdat ik ook behoefte had in meer ondernemersvrijheid, heb ik daarna de overstap gemaakt naar het MKB. Daar kun je met een commercieel idee gelijk aan de slag. Ik kwam als business-unitmanager terecht bij Cortexon, een bedrijf in de hightech maakindustrie. Hier heb ik een andere manier van werken ingevoerd. In plaats van de meest ervaren ingenieur op één moeilijke opdracht te zetten, betrok ik deze bij tien opdrachten, samen met jonge technici. Met die verandering heb ik de noodzakelijke kennisdeling weten te versnellen.'


Bijdragen aan maatschappelijke impact

Uiteindelijk kwam Robin bij een semipublieke organisatie terecht: ProRail. Hier moest hij het grote aantal wisselstoringen zien terug te brengen en de algemene prestaties van het spoorwegnet verbeteren. Een opdracht waar een groot aantal stakeholders bij betrokken waren en de politieke druk hoog was. Na 18 maanden waren de wisselstoringen met 75% verminderd, waar 50% initieel onhaalbaar leek.

'Deze ervaring liet me zien hoe belangrijk het is om niet alleen de strategie te formuleren, een zeer ambitieus doel te stellen maar ook om deze strategie effectief te implementeren op operationeel niveau. Je moet de medewerkers er goed bij betrekken, de verandering faciliteren en de kloof tussen beleid en praktijk zien te overbruggen. Ik voel me thuis in de semipublieke sector om bij te dragen aan de maatschappelijke impact, maar ik heb geen geduld om de aandacht bij één langdurig project te houden. Daarom stapte ik hierna weer over naar het MKB, bij Stevin Technology Consultants, waar ik begon als consultant en na zeven jaar eindigde als directeur. Dit advies- en implementatiebureau werkt aan een toekomstbestendige infrastructuur. Dus onder andere het inzichtelijk maken en oplossen van de problemen die bij de energietransitie boven komen drijven. Dat gaat vaak om samenwerking tussen verschillende organisaties en ketens die worstelen met het pakken van de regie en het aannemen van een nieuwe rol.

Ook het toekomstbestendig integreren van een gewenste ambitie is een complexe uitdaging. Bijvoorbeeld om het thema duurzaamheid echt in het DNA van een organisatie brengen. Vrijwel iedere organisatie is momenteel met duurzaamheid bezig. Maar met het aannemen van een paar mensen die iets van duurzaamheid weten kom je er niet. Het moet echt in de hele bedrijfsvoering worden geïntegreerd, van de missie tot aan de laatste werkinstructie. En bij iedere stap die je zet in zo´n transformatie nadenken wat de impact daarvan is op de organisatie.'


Creatieve oplossingen

'Binnen de klimaatadaptatie en de energietransitie spelen een aantal grote thema´s, zoals digitalisering en vergrijzing. Ook in de publieke sector ziet men de noodzaak in van datagedreven werken. Er is echter een groot tekort aan professionals die dit kunnen implementeren. Dus je zult naar creatieve oplossingen moeten zoeken. Soms moet je gewoon het lef hebben om een stapje terug te doen en te zeggen 'we gaan het helemaal anders aanpakken'.

Ik ben aan de ene kant heel erg resultaatgericht, maar ook een systeemdenker die overwogen overgaat tot actie. Een doorzetter die alles uit de kast haalt om het einddoel te bereiken. Daarom voel ik mij thuis bij Boer & Croon in: ons bureau heeft niet voor niets als slogan ''Get it done!'' '.