Sluit

Sluit

Resultaat begint bij luisteren

Creatieve curiositeit, vertrouwen, waardering en ‘getting things done’. Dat zijn de waarden die de managementstijl van Associate Partner Marijn Spruit van Boer & Croon het best omschrijven. Voordat Marijn zich aansloot bij Boer & Croon, werkte hij voor Shell in het binnen- en buitenland en gaf hij onder andere leiding aan een groep van 3000 mensen. Hij heeft een passie voor het in gang zetten van veranderingen, en houdt zich momenteel via zijn eigen bedrijf Lasting Solutions bezig met de energietransitie. Hoe kijkt hij tegen de energietransitie aan? Zijn we goed bezig, of moeten we juist veel meer doen?

Marijn Spruit 2

Hoe zou jij jezelf en je eigen werkwijze omschrijven?

“Ik probeer enerzijds scherp te zijn, nieuwe dingen te vinden en breder dan alleen de opdracht te kijken, tegelijkertijd probeer ik mensen te betrekken en te enthousiasmeren. Ik geloof dat het betrekken van werknemers op een positieve manier leidt tot meer motivatie en betere resultaten. Dat is dus echt heel belangrijk voor mij. Daarnaast is binnen mijn leiderschapsstijl het maximale uit mensen krijgen essentieel. Ik ben namelijk van mening dat meer mensen ook daadwerkelijk meer weten. Verder ben ik een echte doener die graag zaken in gang wil zetten, en wil afronden. Actie is een kernbegrip met betrekking tot wat ik wil, en in die zin ben ik dan ook zeker veeleisend.”

En hoe is deze leiderschapsstijl ontstaan?


“Deze heb ik door de jaren heen ontwikkeld. Ik heb bijna 29 jaar lang voor Shell gewerkt, in een groot aantal verschillende banen in binnen- en buitenland. Doordat ik op verschillende locaties in de wereld heb gewerkt, bijvoorbeeld in Qatar, ben ik in aanraking gekomen met veel culturele verschillen. Een Nederlander zal bijvoorbeeld veel sneller een discussie aangaan met zijn baas, terwijl dat voor een Kazakh of een Nepalees door de hiërarchische verhoudingen bijna ondenkbaar is.

Ik heb geleerd dat om het maximale uit werknemers uit verschillende culturen te halen, je een ondersteunende en open leiderschapsstijl moet hanteren. Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is om te luisteren naar de feedback die mensen je geven. Al die ervaringen en lessen hebben mij en mijn leiderschapsstijl uiteindelijk gevormd tot wat het nu is, en wie ik nu ben.”

Heb je in jouw tijd in buitenland ook weleens moeilijkheden ondervonden door de culturele verschillen die je net noemde?


“Men zegt weleens dat de diversiteit in de groep mensen die je dagelijks spreekt kleiner wordt vanaf de middelbare school, wat ook bij mij het geval was. Pas toen ik een jaar of 28 was, ging ik van het centrale kantoor van Shell naar een werklocatie in Pernis, waar ik in aanraking kwam met mensen die een volkomen andere achtergrond en opleidingsniveau hadden dan ik. Daar heb ik dus ook echte aha-erlebnissen ervaren. Het is heel belangrijk om te luisteren en te begrijpen, dat heb ik ook in Qatar ervaren. Daar werkte ik met expats, maar ook met mensen die het Engels bijvoorbeeld niet machtig waren en daarnaast hiërarchisch ingesteld waren. Door een ondersteunende houding aan te nemen en vertrouwen te geven, kun je vervolgens toch tot uitstekende resultaten komen en de mensen ontwikkelen.”

En welke rol spelen die ervaringen in jouw werkwijze vandaag de dag?


“In de eerste plaats neem ik natuurlijk een bepaalde manier van werken mee. Daarnaast heb ik door de jaren heen mijn eigen passie ontwikkeld: het in gang zetten van veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, en ervoor zorgen dat de resultaten blijvend zijn. Dit realiseer ik door niet alleen te denken in processen, maar ook rekening te houden met de verschillende culturen binnen de organisatie.”

Herken je jouw passie in Boer & Croon?


“Wat ik ontzettend leuk vind aan de structuur van Boer & Croon, met betrekking tot de Associate Partners, is dat ik kennis maak met mensen die heel veel ervaring hebben. Bovendien brengen al die mensen hun eigen passie en kennis mee om zaken aan te pakken of te veranderen in de interim-management omgeving. We zijn in zekere zin gelijkgestemden, maar wel met hele verschillende achtergronden, en dat maakt Boer & Croon zo leuk.”

En hoe bevalt Boer & Croon verder?


“Ik heb via Boer & Croon mijn eerste opdracht als zelfstandige binnengehaald, dus dat is heel fijn. Ik merk ook dat mijn mede-Associate Partners mij graag willen helpen aan nieuwe opdrachten, en aan de opdracht waarmee ik bezig ben. Dat laatste is voor opdrachtgevers ook prettig, omdat de oplossing voor het probleem daardoor blijvender is. Door die hulp die je van mensen krijgt en de gelijkgestemdheid die ik eerder heb genoemd, voelt het echt als een ontzettend warm bad waar ik terecht in ben gekomen. Wel ben ik van mening dat Boer & Croon meer mag laten zien dat zij meegaan met de maatschappelijke trends, zoals het tegengaan van verspilling of de energietransitie.”

Hoe zie je dat voor je?


“Overal waar ik werk streef ik naar blijvend resultaat. Bij Boer & Croon werk ik nu met een groep mensen, waaronder Haico Spijkerboer Partner bij Boer & Croon, aan de ontwikkeling van een plan met betrekking tot duurzaamheid. We proberen actief richting te geven op het gebied van duurzaamheid. Het is natuurlijk de vraag hoe het zich zal ontwikkelen in de toekomst, omdat iedereen tussendoor ook aan opdrachten werkt, maar ik ben van mening dat dit thema voor alle stakeholders belangrijk is en zou moeten zijn. Buiten het bedrijf om vind ik het ook belangrijk dat mensen individueel aan de slag gaan met hoe zij de wereld zelf kunnen verbeteren. In mijn eigen huis bijvoorbeeld heb ik goede isolatie, zonnepanelen op het dak, weinig verspilling et cetera, maar dat is allemaal op kleine schaal. Het gaat uiteindelijk om de multiplier, hoe krijgen we met zijn allen meer gedaan? Ik hoop dat mensen zich de komende tijd veel bewuster gaan worden van de noodzaak tot verbetering van de wereld op het gebied van klimaat.”