Sluit

Op tijd beginnen met ESG is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook kansen

Veel middelgrote bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op de CSRD. Aan de slag gaan met ESG-beleid helpt bedrijven aan de wettelijke vereisten te voldoen maar biedt ook nieuwe kansen voor groei en toekomstige relevantie. - Steven van Dalen, senior manager Strategy & Transformation.

ESG is niet alleen noodzakelijk maar biedt ook kansen

De Europese wetgeving rondom duurzaam ondernemen, met name de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dwingt ondernemingen om rekenschap af te leggen over de sociale- en milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Hoewel de CSRD volgend jaar vooral van toepassing is op grote beursgenoteerde bedrijven, worden vanaf 2025 ook middelgrote ondernemingen onderworpen aan deze richtlijnen. Uit onderzoek blijkt dat veel van hen hier onvoldoende op voorbereid zijn. Hiermee dreigen zij belangrijke kansen te missen voor de toekomst. Door hier wel serieus werk van te maken kunnen zij straks namelijk niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook nieuwe kansen voor groei en toekomstige relevantie identificeren.

De Dubbele Materialiteitsanalyse
Een cruciale stap is de dubbele materialiteitsanalyse, die de CSRD voorschrijft. Deze analyse vereist dat bedrijven zowel vanuit een interne (inside-out) als externe (outside-in) invalshoek naar hun activiteiten kijken. Het inside-out-perspectief vraagt om een evaluatie van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance (ESG). Hierbij moet gedacht worden aan zaken als CO2-emissies, sociale omstandigheden (ook in de toeleveringsketen) en gendergelijkheid.

Bedrijfscontinuïteit

Aan de andere kant is het outside-in-perspectief gericht op het identificeren van externe factoren, zoals klimaatverandering, die de bedrijfscontinuïteit kunnen beïnvloeden. Deze analyse helpt bedrijven om niet alleen te rapporteren over wat ze doen, maar ook over hoe ze omgaan met externe uitdagingen en risico's. Zeker dat laatste onderdeel maakt duidelijk dat het essentieel is om verder te kijken dan alleen naleving.

De CSRD biedt een kans voor bedrijven om hun bedrijfsmodel te heroverwegen en duurzaamheid te integreren. Dit kan zowel kostenbesparend als waardecreërend zijn, mits het op een strategische manier wordt benaderd. Aangezien de tijd dringt is het van cruciaal belang om nu actie te ondernemen, door te beginnen met het inventariseren van de benodigde data en door systemin en werkprocessen te implementeren om deze informatie te verzamelen en te verwerken.