Sluit

Onze specialisten maken de pensioentransitie mogelijk

De komende jaren verandert er in de pensioensector meer dan in de afgelopen vier decennia. De meest in het oog lopende ontwikkelingen zijn de komst van veranderingen in wet- en regelgeving.
Ons netwerk van interim managers en associate partners is gespecialiseerd in het ontwikkelen, plannen en optimaliseren van dit soort transformaties. Lees verder:

Adobe Stock 602447023

Ontwikkelingen in de pensioensector
In de komende jaren gaat in de pensioensector meer veranderen dan in de afgelopen vier decennia. De meest in het oog lopende ontwikkelingen zijn de komst van veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder de Wet Toekomst Pensioenen, strengere eisen die vanuit de maatschappij aan duurzaamheid worden gesteld en de vele kansen en risico's die nieuwe technologieën bieden.
Deze ontwikkelingen gaan gepaard met twee complicerende factoren. Ten eerste spelen deze ontwikkelingen allemaal min of meer tegelijkertijd. Ten tweede heeft iedereen binnen de pensioensector ineens dezelfde specialisten nodig, die deze veranderingen kunnen doorvoeren.


Ons netwerk

associate partners en interim-managers
Boer & Croon heeft een uniek netwerk van associate partners en interim-managers met ruime ervaring met het ontwikkelen, plannen en optimaliseren van grote transformaties.

Deze specialisten kunnen pensioenfondsen en pensioenuitvoerders helpen om de juiste strategie te bepalen en de veranderingen op duurzame wijze door te voeren. Ze zetten de juiste teams neer, bepalen verantwoordelijkheden en brengen verschillende disciplines binnen de organisatie samen.

Executive-search
Daarnaast bieden wij vanuit het merk YESS ook executive-searchcapaciteit aan om organisaties te helpen bij het zoeken naar permanente capaciteit om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan.


Transformaties

Samenwerking tussen verschillende domeinen
Boer & Croon heeft een uitgebreid trackrecord met het uitvoeren van transformaties. Deze grote veranderopdrachten slagen doordat wij eerst een overkoepelende architectuur vaststellen waarbinnen de verschillende domeinen met elkaar kunnen samenwerken. Door zo'n holistische benadering kan men gerichter organiseren, investeren en bijsturen. Dit geldt voor zowel de processtructuur, de IT-structuur als de dienstverlening.
Een dergelijk omvangrijk veranderingsproces begint met het kritisch evalueren van de organisatiestructuur en het helder definiëren van verantwoordelijkheden.