Sluit

Marc Huijboom nieuwe Associate Partner Healthcare Solution bij Boer & Croon

Marc Huijboom is als Associate Partner toegetreden bij Boer & Croon. Marc is een zeer ervaren manager in de volle breedte van de curatieve gezondheidszorg en heeft daarbinnen een duidelijk diagnostisch profiel. Hiermee wordt de Healthcare Solution aanzienlijk versterkt.

BC 04 04 compressed 4

Bedrijfskundige principes
'Als manager pas ik altijd bedrijfskundige principes toe, iets dat in de zorg niet altijd vanzelfsprekend is. Keer op keer toets ik: wat was de business case, waarom gaan we dit doen, hoe gaan we dit mogelijk maken, voorziet het echt in de behoefte van de markt en kan ik het rendabel houden.'

Ervaringen in de medische sector
Marc studeerde medische bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Hierna werkte hij bij de geneeskundige dienst van de Koninklijke marine. Bij deze interessante en veelzijdige organisatie kon hij veel ervaring opdoen in verschillende opdrachten en projecten. In acht jaar tijd heeft hij in de medische ondersteuning van ‘de vloot en het Korps Mariniers’ de principes van extreme ownership meegekregen. Hierna kreeg hij een combi-staffunctie bij het militair hospitaal én bij het UMC Utrecht. Hier leerde hij op bestuursniveau het reilen en zeilen van kleine en heel grote ziekenhuizen van binnenuit kennen.

Hierna kreeg Marc een leidinggevende functie bij de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde van het OLVG. ‘Dat was een hele inspirerende fase waarin het ziekenhuis de ommezwaai maakte van het klassieke ziekenhuis naar een bedrijfsmatig gerunde zorgonderneming.’

Bij Haaglanden Medisch Centrum was hij als divisiemanager diagnostiek verantwoordelijk voor de drie medische laboratoria, radiologie, nucleaire geneeskunde en de ziekenhuisapotheek.

Door de Maartenskliniek in Nijmegen, een toonaangevend ziekenhuis op het gebied van houding en beweging, werd hij gevraagd om een dependance in een ziekenhuis in Woerden op te zetten. Hier kon hij zijn projectervaring en lijnverantwoording mooi combineren. Als kwartiermaker en de eerste manager heeft hij deze focuskliniek vanuit niets opgebouwd, zorggedragen voor groeiperspectief en het waarborgen van de formule en de kwaliteit van zorg. ‘Binnen vier dagen ben je aan de beurt en binnen twee weken word je geopereerd. Dat is gegarandeerd. Dat was heel erg inspirerend voor de andere afdelingen in dat ziekenhuis. Die specialisten gingen bij zichzelf te rade: waarom kunnen wij dat dan niet?’

Marc is vervolgens als divisiemanager diagnostiek gaan werken bij Haaglanden Medisch Centrum. Hier was hij verantwoordelijk voor de drie medische laboratoria, radiologie, nucleaire geneeskunde en de ziekenhuisapotheek. Met drie collega´s stuurde hij het hele ziekenhuis op tactisch niveau aan. ‘Daar heb ik gewerkt aan het anders kijken naar diagnostiek. Ik kijk er met trots op terug, omdat ik in die periode snel tot de ontdekking kwam dat ziekenhuizen heel veel moeite kostte om de kwaliteit van de laboratoriumdiagnostiek op orde te houden. Ik heb toen de vraag gesteld waarom je per sé je eigen dure laboratorium zou moeten hebben. Dat heeft geresulteerd in de verzelfstandiging en oprichting van LAB West.’

De verschuiving naar interim-management
Hierna is Marc zich gaan richten op interim-management, voornamelijk gespecialiseerd in het adviseren en opzetten van zelfstandige klinieken, en op het bezweren van crises. ‘Als ik ergens binnenkom moet er meestal óf iets geheel nieuws komen, óf er moet worden ingegrepen. Dit heeft hem naast de diagnostiek ook in de acute en intensieve zorg, de geboortezorg en de transitie van zorg gebracht. Eerst groeit de overtuiging dat dingen anders moeten worden gedaan, dan kom ik in beeld om het te realiseren.’

De expertises van Boer & Croon

‘De ontwikkelingen in de zorg gaan op dit moment zo hard dat de gevestigde zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en laboratoria niet altijd in staat zijn om dit tijdig te volgen. Daar hebben ze empowerment voor nodig, interim-managers met een skills set die in de eigen organisatie niet zomaar beschikbaar is. Op veel vlakken zouden ziekenhuizen veel efficiënter kunnen (samen)werken. Ook de veilige connectiviteit van zorginformatie kan veel beter worden georganiseerd. Boer & Croon heeft de juiste mensen in huis om voor elkaar te krijgen dat deze informatie ontsloten en aangewend kan worden.’

‘Wat voor mij een belangrijke waarde is van Boer & Croon, is de hele korte toegang tot de juiste kennis en het snel kunnen opschalen als dat nodig is. Boer & Croon heeft een heel erg goede naam in de zorgsector. Ik heb de afgelopen twaalf jaar ondervonden dat, wanneer er echte problemen zijn, men Boer & Croon belt. Dat ik daar nu onderdeel van uitmaak vind ik echt fantastisch.’

Naast zijn werk verdiept Marc zich in de archeologie. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het verleden, omdat dit helpt om het heden beter te kunnen begrijpen. In mijn woonplaats op de grens van Voorburg, waar de Romeinen 1800 jaar geleden rondliepen, ben ik ook wel eens met mijn vingers in de grond te vinden.’