Sluit

Jørgen van Overbeek sluit zich aan bij Boer & Croon

Jørgen is een interimmanager gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, -transitie en -verandering binnen zowel de gezondheidszorg als (voedingsmiddelen)industrie. Hij heeft ruime ervaring in verandermanagement, strategische HRM-vraagstukken, reorganisaties na een fusie of overname, het ontwikkelen van medewerkers en coaching van het management en de directie.

Website formaat 1611 x 900 px 2

Achtergrond

'Met mijn achtergrond als neuropsycholoog begin ik een interimopdracht met een onderzoek naar de achtergrond van het vraagstuk waarvoor ik binnen ben gehaald. Wat je eigenlijk doet is een diagnose stellen van de organisatie. Deze diagnose bespreek ik met de klant, en als deze onderkend wordt stel ik als het ware een behandelingsplan op.'

Na zijn studie neuropsychologie werkte Jørgen onder andere in een revalidatiecentrum, waar hij zocht naar dat wat mensen met een CVA-aandoening, ondanks hun beperkingen, nog konden doen. Hierna maakte hij een grote switch in zijn loopbaan en hield hij zich bij Philips bezig met organisatievraagstukken en herstructureringen, terwijl hij een kopstudie bedrijfskunde volgde. Vanaf dat moment staat zijn verdere loopbaan in het teken van organisatie en verandering. Dit benadert hij vanuit de menskant, maar met een bedrijfskundig oog. Na tien jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt is Jørgen in het jaar 2000 voor zichzelf begonnen en hij heeft sinds 2009 interimopdrachten in de zorg vervuld.


Ervaringen & Complexe vraagstukken

'Door de ervaring die ik had opgebouwd werd ik voor steeds meer complexe vraagstukken benaderd. Dit soort organisatievragen vind je bij uitstek in de zorg. Hier heb je te maken met een veelheid aan stakeholders en grote veranderingen. Daarnaast bleek de combinatie van neuropsychologie en bedrijfskunde vooral in deze sector een gouden combinatie te zijn.'

Jørgen werkte onder andere als directeur van het HagaZiekenhuis (HagaAcademie), met de opdracht om deze te reorganiseren en in te bedden in de rest van de organisatie. Later werd hij gevraagd om voor de Raad van Bestuur een aantal grote ziekenhuisbrede projecten te realiseren. In deze lijn heeft hij ook opdrachten vervuld voor andere ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties. Meer recent als hoofd Arbodienst van het Amsterdam UMC, met de opdracht de arbodiensten van VU en AMC te fuseren.


Passies

Na werktijd is Jørgen een gepassioneerd saxofonist (zowel alt-, tenor- als baritonsax). Iedere donderdagavond speelt hij met zijn sextet (jazz, blues en pop). ´Het is geweldig om al improviserend gevoel en beleving over te brengen met je instrument.´

“When you hit a wrong note, it´s the next note that makes it good or bad (Miles Davis)”

Opleiding: Neuropsychologie (Universiteit Tilburg), Bedrijfskunde (Avans University of Applied Sciences)