Sluit

Sluit

Jacqueline Schlangen als interimmanager bij een bouwbedrijf

Jacqueline Schlangen is sinds begin 2019 interimmanager. Via Ine Frings, partner bij Boer & Croon, is ze op directeursniveau a.i. geplaatst bij een bouwbedrijf.

Jacqueline Schlangen

Waarom heb je gekozen voor interim-management?

Ik heb op veel verschillende posities en in verschillende omgevingen gewerkt in mijn loopbaan. De afwisseling vind ik leuk en leerzaam. Ieder bedrijf of organisatie heeft zijn eigen kenmerken, sfeer en uitdagingen. Wat overal hetzelfde is: er werken mensen die in de basis het goede willen doen en bij willen dragen aan gezamenlijk resultaat. In mijn functies vond ik de beginperiode vaak het leukst, als er nog veel onduidelijk is. Snel inwerken en analyseren wat er aan de hand is en hoe de hazen lopen kan ik goed. En vervolgens een optimaal gedragen plan maken, en ervoor zorgen dat het goed uitgevoerd kan worden. Als interimmanager ben ik vooral in die fase van waarde. Waarom loopt het niet zoals we willen? Hoe kan het beter? Ik benader die vraagstukken van de menselijke kant, de cijfers volgen.

Wat is voor jou de meerwaarde om via B&C te werken?

Ine Frings ken ik uit een vorige functie, ik heb haar benaderd toen zij net bij B&C was begonnen en ik op zoek was naar interim werk. Het klikt goed tussen ons, wij hebben eenzelfde benadering van klantgerichtheid. Het gaat er om de klant écht te helpen met de opdracht, ook als dat betekent dat je zaken bespreekbaar maakt die de klant liever niet hoort. Als interimmer heb je een geheimhoudingsplicht over de details van je opdracht, dus je kan niet met iemand van buiten sparren. Door plaatsing via B&C kan ik dat toch doen, omdat zij dezelfde geheimhoudingsplicht hebben. Ine is voor mij een goede sparringpartner, vooral op spannende momenten. In een volgende opdracht hoop ik samen te kunnen werken met een van de Young Executives van B&C. Dat zijn slimme, hands-on professionals die de interimmanager bijstaan door bijvoorbeeld meer gedetailleerde analyses te maken en plannen uit te werken. Zo kan je als interimmanager sneller stappen zetten en de klant vooruithelpen.

Wat waren je eerste opdrachten?

Voor mijn eerste opdracht ben ik binnengehaald omdat er behoefte was aan een tweekoppige directie, waar er op dat moment maar één directeur in dienst was. De opdracht bestond uit drie delen: (1) een vernieuwing van het strategisch plan, (2) interne en externe communicatie optimaliseren en (3) het oplossen van een aantal probleemdossiers. Na afronding van de eerste opdracht kreeg ik een vervolgopdracht om één groot project vlot te trekken. Ik heb me daar gericht op onderlinge communicatie tussen alle stakeholders, om daarmee vertrouwen terug te brengen. Er zat veel emotie in het project, waardoor alle partijen de situatie alleen nog maar vanuit het eigen perspectief konden bekijken. De tendens was om vanuit cijfers te denken, terwijl de spreadsheets pas werkelijkheid worden wanneer de mensen er daadwerkelijk iets mee gaan doen. De eerste stap was om de betrokkenen de situatie vanuit een ander licht te laten bekijken: begrip tonen voor de situatie en emotie van de ander, zodat we op een ander niveau met elkaar konden communiceren. Bouwen aan vertrouwen om daarna weer te kunnen gaan bouwen, letterlijk. Nu het vertrouwen er is, wordt het project toch goed afgerond.

Wat wordt je volgende opdracht?

Daar gaan we in januari naar op zoek. Ik ben zelf best benieuwd waar Ine mee komt, ze heeft me al vaker verrast met bijzondere voorstellen. Het liefst een mooie klus op het snijvlak van publiek en privaat.

"Het gaat er om de klant écht te helpen met de opdracht, ook als dat betekent dat je zaken bespreekbaar maakt die de klant liever niet hoort."

Jacqueline Schlangen