Sluit

Investering in persoonlijke ontwikkeling bindt medewerkers langer aan organisatie

Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers is volgens het management binnen mijn organisatie niet nodig, zegt 22 procent van de HR-professionals bij Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | YouServe onder ruim 500 HR-professionals.
'Werkgevers zullen uiteindelijk de balans opmaken - wervingskosten versus de ontwikkelingskosten - en vaststellen dat de laatste aanzienlijk lager zijn', stelt Edith Koetsier, Partner YESS executive search in haar blog.

Website formaat

Een goede manager investeert wel in mensen en biedt hen loopbaankansen. Door medewerkers de kans te geven zich te ontwikkelen gaan ze beter inzien waar hun talenten en kracht liggen. Als ze vervolgens merken dat zij om hun talent worden gewaardeerd, zullen ze minder snel geneigd zijn om de organisatie te verlaten.

Voor het eerst hebben we te maken met extreme krapte op de arbeidsmarkt. Dat is nieuw voor het bedrijfsleven en complex, zeker op het niveau van professionals. Sinds de industriële revolutie zijn bedrijven erop gericht om organisatieprocessen efficiënter te laten verlopen, aan de factor arbeid was nooit een gebrek.

Verandering in manier van denken

De arbeidsschaarste vraagt om een verandering in de manier van denken voor managers. Voorheen was het voor hen niet moeilijk om nieuw personeel te vinden, maar dat is nu anders. De banen liggen voor het oprapen.

Het is belangrijk dat werkgevers dit onderkennen. Ze moeten op zoek naar oplossingen om interessant te blijven voor (potentiële) medewerkers. Investeren in persoonlijke ontwikkeling biedt die mogelijkheid.

Uit het onderzoek van Visma | YouServe blijkt dat een kwart van de managers niet wil investeren in personeel. Het goede nieuws is, dat driekwart van hen, inmiddels wel doordrongen is van deze noodzaak. We zijn dus op de goede weg in Nederland. Toch zullen er ondernemers blijven vinden dat het weggegooid geld is. Zij zullen uiteindelijk de balans moeten opmaken van de wervingskosten versus de ontwikkelingskosten en vaststellen dat de laatste aanzienlijk lager zijn.