Sluit

Het nieuwe pensioencontract: zorg ervoor dat beleggers gewoon kunnen blijven beleggen

'We staan aan de vooravond van een van de grootste transformaties sinds het ontstaan van ons pensioenstelsel. Op dit moment werken pensioenbeleggers en pensioenadministratiekantoren onafhankelijk van elkaar. Straks, als de Wet Toekomst Pensioenen in werking treedt, gaat het huidige stelsel flink op de schop.'
- Kees-Jan van Vliet wordt per december 2022 partner bij Boer & Croon. Hij vertelt over de grote gevolgen die dit nieuwe pensioenstelsel met zich mee gaat brengen.

Kees staan

Het nieuwe pensioencontract

'Met het nieuwe pensioencontract krijgen mensen een individuele vermogensaanspraak, en afhankelijk van de regeling die gekozen gaat worden treedt een bepaalde vorm van individualisering op. Dit zorgt ervoor dat de relatie tussen de pensioenadministrateur en de vermogensbeheerder hechter gaat worden. Op zichzelf is dat niet erg, maar je loopt wel het risico dat verantwoordelijkheden door elkaar heen gaan lopen.
De taakverdeling tussen de vermogensbeheerder en de pensioenadministrateur moet daarom duidelijk begrensd worden. Het is belangrijk dat vermogensbeheerders zich in de toekomst nog steeds met een efficiente inrichting kunnen toeleggen op de primaire taak om een zo’n hoog mogelijk financieel rendement, ESG impact te realiseren binnen een vastgesteld risicobuddget.'


De huidige situatie

'In de huidige situatie is het zo dat je iedere maand premie in een collectieve pensioenpot stort en hieruit geld uitgekeerd krijgt als je met pensioen gaat. Straks krijgen deelnemers afhankelijk van de regeling meer invloed op de wijze waarop hun pensioen wordt opgebouwd. Er komen dus meer mogelijkheden, en het aanbod van pensioenfondsen zal diverser worden.
Transparantie is een sleutelwoord in dit nieuwe stelsel, maar je moet er wel voor zorgen dat mensen begrijpen waar ze voor kunnen kiezen. Dat betekent dat pensioenfondsen en de partijen die pensioenfondsen ondersteunen er een extra zorgplicht bij krijgen.
De afgelopen jaren heb ik samen met diverse oud-collega’s scenario-analyses uitgevoerd op het nieuwe pensioencontract, waarbij we ook hebben gekeken naar de wijze waarop de pensioensector in het buitenland is georganiseerd. Binnen PGGM heb ik meegewerkt aan oplossingen, waarop de vermogensbeheerder in het nieuwe pensioenstelsel haar processen en systemen regelingonafhankelijk kan inrichten en de wendbaarheid van de ene regeling naar de andere regeling geoptimaliseerd kan worden.'


Belangrijke ontwikkelingen

'Naast het nieuwe pensioencontract zijn er nog twee belangrijke ontwikkelingen waar pensioenfondsen mee te maken krijgen. Allereerst betreft dit de toenemende ambitie en verplichting om verantwoord te beleggen. Voorheen was het voldoende om een aantal bedrijven uit de beleggingsportefeuille uit te sluiten, maar in toenemende mate is het van belang om positieve impact in beleggingportefeuilles te realiseren, waarbij het financieel rendement minimaal gelijk blijft. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door ambitie, verplichtingen vanuit wetgeving en eisen die vanuit de maatschappij worden gesteld.
Een tweede onderwerp is digitalisering. Dat is in een stroomversnelling geraakt. Robotic Process Automation (RPA), AI en Machine Learning zijn nu zaken waar je in moet investeren om niet achterop te raken.'


Over Kees-Jan van Vliet:

Na twee jaar als CFO Advisory bij Archstone Consulting te hebben gewerkt, stapte Kees-Jan over naar pensioenuitvoerder PGGM, waar hij de afgelopen veertien jaar uiteenlopende rollen heeft vervuld, variërend van Risk Manager tot portefeuillemanager en consultant. Hij heeft hier onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het CO2-reductieprogramma van de aandelenportefeuilles van PGGM. Ook heeft hij vermogenstransities begeleid. Hij is trots op de reorganisatie die hij heeft doorgevoerd naar een productgerichte bedrijfsvoering, waarmee de wendbaarheid en stuurbaarheid is toegenomen. Dit laatste was een goede basis voor een project ter voorbereiding van het nieuwe pensioencontract, waarin hij een leidende rol heeft gehad.
Na de reorganisatie heeft hij een team geformeerd, dat zelfsturend opereert en onder andere verantwoordelijk is voor de fiduciaire administratie. Een ander deel van het team houdt zich bezig met relatiemanagement, zowel commercieel als operationeel. Het team is klaar voor de toekomst: In toenemende mate zijn processen volledig geautomatiseerd en/of worden door RPA´s overgenomen.