Sluit

Herstructurering en verkoop van AEB: transparantie en stakeholdermanagement zijn sleutel tot succes

In 2019 kwam de Amsterdamse afvalcentrale AEB in zwaar weer terecht. Om te overleven moest het bedrijf worden geherstructureerd. Tevens besloot de gemeente Amsterdam AEB te verkopen. Voor de begeleiding van dit proces werden Gita Hoogeveen en Wessel Buijs aangetrokken, respectievelijk Associate Partner en Manager van Boer & Croon. In december 2021 werd het traject succesvol afgesloten met de verkoop aan AVR.

AEB websiteplaatje 1024x683

DON'T SCRAP THINGS, BUT SEEK OUT CONNECTIONS INSTEAD

Gita joined AEB as an interim Chief Restructuring Officer in April 2020. 'They were looking for someone with operational experience. Not a scrapper, but someone who seeks out connections. The first thing we did was to hold a team-building session with the management. By the end of it, everyone agreed that this trajectory could only succeed if we were to step up to the plate. That is when we started working together in a targeted way. Because, ultimately, it always starts with the fact that things have to be in order at the very top. That is also something you have to project. Then I made a start on the sale of two business units: our stake in Westpoort Warmte and the Waste Collection Centres. Then we started with the preparations for the sales process'.

Visitekaartjes 1

Niet slopen, maar verbinding zoeken

Gita kwam in april 2020 als interim Chief Restructuring Officer bij AEB binnen. 'Ze zochten iemand met operationele ervaring. Geen sloper, maar iemand die de verbinding zoekt. We hebben toen allereerst met de directie een teambuildingsessie gedaan. Aan het eind daarvan was iedereen het erover eens dat dit traject alleen kon slagen als we over onze eigen schaduw heen zouden stappen. Toen zijn we gericht gaan samenwerken. Want het begint er altijd mee dat het aan de top in orde moet zijn. Dat moet je ook uitstralen. Vervolgens ben ik van start gegaan met de verkoop van twee bedrijfsonderdelen: ons aandeel in Westpoort Warmte en de Afvalverzamelpunten. Daarna zijn we begonnen met de voorbereidingen van het verkoopproces.'

Visitekaartjes 2

Processen stroomlijnen

'Ik had heel veel contact met de RvC, de gemeente Amsterdam (als enige aandeelhouder, klant èn als opdrachtgever) en de banken', vertelt Gita. 'Daarnaast was ik de intermediair tussen AEB, de M&A partner Axeco en de gemeente. Om het proces in goede banen te leiden moest iedereen op de hoogte worden gehouden van wat er aan de hand was. Zo keerde langzamerhand de rust terug.

Er was in de loop der jaren wat wrijving tussen diverse partijen ontstaan. Ik kon echter met een schone lei beginnen en met een open houding de communicatie herstellen. CEO Paul Dirix zei later tegen mij: binnen twee maanden was de relatie met de aandeelhouder weer genormaliseerd. Datzelfde gold voor het consortium van vier banken waar we mee te maken hadden. Vergeet niet, dit was midden in coronatijd, dus alles ging telefonisch, met meerdere gesprekspersonen per bank. Er was heel veel achterdocht.

Op een gegeven moment hadden we een overeenkomst, maar moesten we toch opnieuw gaan onderhandelen omdat vanuit de Europese Commissie nieuwe eisen aan het herstructureringsplan werden gesteld. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen om van alle banken en de juristen één vertegenwoordiger in een ruimte te krijgen. Toen konden we elkaar in de ogen kijken. Dat was echt een wereld van verschil.'
'Je brengt zo'n traject alleen tot een goed einde door met alle partijen te praten en te onderhandelen. We hebben rust in de tent gebracht, zaken op orde gebracht, processen gestroomlijnd. Duidelijkheid verschaft voor iedereen. Ik vond het ontzettend leuk om dit traject met Wessel te doen. Het helpt als er iemand van dezelfde club bij zit.'
'Hetzelfde geldt voor mij', sluit Wessel af. 'Het was geweldig om met Gita, met alle ervaring die zij heeft, een tandem te vormen en over bepaalde onderwerpen te kunnen sparren. Daar heb ik heel veel van geleerd. Voor de klant is het ook fijn dat je niet zo´n hele consultancy-piramide binnenhaalt, maar een klein dedicated team dat het gewoon voor elkaar krijgt.'

'Toegankelijk, overzicht houden, de goede vragen stellen en gewoon de mouwen opstropen op om zaken voor elkaar te krijgen' | Paul Dirix - CEO AEB

Paul Dirix, CEO AEB

'Halverwege 2019 hebben we vanwege de veiligheidssituatie moeten besluiten om vier van de zes verbrandingsovens stil te zetten. Dat had consequenties voor onze financiën en leidde tot discussies met de gemeente Amsterdam, onze aandeelhouder en banken. Eerst is op aangeven van de gemeente iemand aan de directie toegevoegd die moest meehelpen met de herstructurering. In februari 2020 is hij gestopt mede omdat hij AEB zelf wilde kopen. Maar dat ging niet, want de gemeente kan niet onderhands verkopen. Dat moet openbaar worden aanbesteed. De RvC en ik hadden het idee dat het handig was als er een Chief Restructuring Officer bij zou komen. Zo kwamen we bij Gita terecht. Met als uiteindelijk resultaat dat we verkocht zijn en daarmee mede dankzij Gita een succesvol traject hebben afgesloten.'

'We moesten eerst met de banken en de gemeente nieuwe afspraken maken. De gemeente heeft ons geholpen met 35 miljoen euro extra financiering. Dat heeft de gemeente aangemeld als staatssteun, hetgeen betekent dat je ook bij Brussel een herstructureringsplan in moet dienen en je aan moet geven hoe je dat geld terug denkt te gaan betalen.'

'In Amsterdam hadden wij zes afvalpunten in beheer waar mensen hun grofvuil heen kunnen brengen. Die hebben wij verkocht aan de gemeente. Daarnaast hebben we een recycle service center afgestoten via een management buy-out. En daarna hebben wij ons 50% belang in Westpoort Warmte voor een aanzienlijk bedrag terugverkocht aan de gemeente. Daarmee werden wij weer financieel gezond. Ook hier heeft Gita een belangrijke bijdrage aan geleverd. Gita is toegankelijk, houdt overzicht, stelt de goede vragen en stroopt gewoon de mouwen op om zaken voor elkaar te krijgen. En wat ook helpt is haar gevoel voor humor. Ze zorgt ervoor dat men dingen met elkaar bespreekt.'

Voor informatie over Boer & Croon Associate partners kun je contact opnemen met Haico of Dennis

Boer & Croon provides you with the right kind of management solutions that come with the optimal combination of knowledge, calibre, and character. Our Associate Partners in the CEO/COO group are focused on successfully solving complex change related issues at operating companies in, among others, the trade and industry sector, the food sector, the logistics and maritime world, the mobility sector and the energy & utilities sector.