Sluit

HartNet: een best practice voor regionale samenwerking

Samenwerking in de regio kan de grote motor zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. De professionals van Boer & Croon zien in de praktijk van concept tot implementatie wat wel, maar ook wat niet werkt.
In deel 2 van deze reeks interviewt Aileen van der Neut, manager Healthcare bij Boer & Croon, Michiel Rienstra en Hessel Groenveld van het UMC Groningen en HartNet Nederland. Aileen interviewt beiden over de do’s and don’ts bij het inrichten van effectieve regionale samenwerking.

Deel 2 Michiel etc

Regionale samenwerking in de zorg, deel 2
HartNet is een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen in het noorden van Nederland. Zij werken samen om de cardiologische zorg meer op elkaar af te stemmen.
HartNet is in 2018 ontstaan vanuit een beginnend zorginfarct in het noorden en de demografische verwachting dat in de komende jaren de cardiologische zorgvraag alleen maar verder toeneemt. Verder werd duidelijk dat er een grote kwaliteitsslagg kon worden gemaakt door meer samen te werken.

Recept voor succesvolle regionale samenwerking

1: vertrouwen bouwen op bestuurlijk niveau

  • Bedenk vroeg spelregels voor besluitvorming die verder gaan dan 'de langzaamste bepaalt'.
  • Vergeet nooit: het gaat om behoud medewerkers en toegang tot de zorg. Deelbelangen van organisaties zijn secundair.

2: Helderheid creëren over het doel

  • Stel snel vast: wat kun je elkaar gunnen en bieden? Wachten ‘tot de ander beweegt’ leidt tot stilstand.
  • Bereid bestuurlijke overgangen goed voor, anders valt het een en ander stil.
  • Wees concreet over het lange termijn doel, maar houdt ruimte voor initatief.
  • Niet ‘iedereen bij alles’, maar de juiste stakeholders, in de juiste fase.

3: De juiste mensen op het juiste moment in positie brengen

  • Check vroeg in het proces of er bereidheid is om echt te bewegen, op portfolio's en interdependentie.
  • Organiseer de kennis en ervaringen van elders. De regio's zijn verschillend maar de thema's zijn hetzelfde.

Meer weten?

Benieuwd naar de succesfactoren en knelpunten van HartNet Noord-Nederland? En ben jij benieuwd hoe HartNet helpt bij het toekomstbestendig maken van de zorg? Download het PDF hieronder en lees het hele interview.

Download het PDF!

Pdf

Meer te weten komen over regionale samenwerking? Lees hier deel 1: Helderheid creëren over het doel.

Lees meer