Sluit

Harm Winkeler toegetreden als Associate Partner bij Boer & Croon

'Een transitie heeft alleen kans van slagen als je dit over de hele breedte doorvoert. Wat is de invloed op de assets en de infrastructuur? Hoe zit het met de scholing van de medewerkers en de managementstructuur? Bij veranderingen wordt het middenmanagement wel eens onderschat. Vaak zit een groot deel van de oplossing in het versterken ervan. Hier zit de kennis, dit is de motor van de organisatie.'

Harm Winkeler

Harm Winkeler heeft zich als Associate Partner aangesloten bij Boer & Croon. De afgelopen dertig jaar heeft hij in binnen-en buitenland gewerkt bij bedrijven in de transport & logistiek en afval & recycling. Hierbij is hij betrokken geweest bij meerdere grote veranderingen waarbij hij tegelijkertijd verantwoordelijk was voor de lopende business en de financiële resultaten. Met deze ervaringen focust hij zich nu als interim-manager op vervangings- en/of veranderklussen. Daarbij werkt hij bij voorkeur met een product dat je kunt zien, voelen en ruiken en waarbij je desnoods zo nu en dan met de voeten in de modder moet staan.


Werken bij een bedrijf na een overname

Harm werkte na zijn studie eerst drie jaar als marketeer bij Mateco, destijds onder de naam Gunco (een onderdeel van ING Lease). Daarna tien jaar voor NS Cargo, een bedrijf waar hij in diverse commerciële en leidinggevende functies veel veranderingen heeft begeleid en geïnitieerd, onder andere na de overname door Deutsche Bahn. Dat heeft hij onder andere twee jaar vanuit Duitsland gedaan.

Harm: 'Ik heb altijd bij bedrijven gewerkt waar een verandering moest worden doorgevoerd. Soms na een overname en anders omdat ik die zelf initieerde. Na NS Cargo heb ik 7,5 jaar voor Martinair gewerkt. Eerst aan de passagierskant. Ik was er pas net begonnen toen KLM 100% aandeelhouder werd. We hebben daarna besloten om te stoppen met de Europese vluchten. Dat leidde tot een grote reorganisatie, zowel in het personeelsbestand als in het netwerk. Later ben ik overgestapt naar de Cargo-divisie. Daarvoor heb ik zowel in Hongkong als Atlanta gewerkt, onder andere om de kantoren en systemen van Air France, KLM en Martinair Cargo te integreren.'


Affiniteit met kleine organisaties

In zijn laatste functie bij – inmiddels – Air France-KLM-Martinair Cargo was Harm eindverantwoordelijk voor de Benelux-markt. Hier merkte hij dat werken binnen een grote corporate omgeving hem minder lag.

'Het was interessant om een tijd te doen. Maar ik kom uit een ondernemersgezin en begon het ondernemen te missen. Bij zowel NS Cargo als Air France-KLM-Martinair cargo speelde ik steeds een klein stukje van de piano. Het werd tijd om de hele piano te bespelen. Daarom heb ik meer affiniteit met wat kleinere organisaties van pakweg 50 tot 400 man.'


'Het werd tijd om de hele piano te bespelen, in plaats van een klein stukje van de piano.'


Een transitie succesvol laten verlopen

Hierna kwam Harm als Managing Director bij OBA Bulk Terminal terecht, het tegenwoordige HES Terminal Amsterdam, in de haven van Amsterdam. Dit bedrijf slaat steenkool over. Ook hier kreeg hij met een grote transitie te maken, toen na een half jaar door de overheid de beslissing werd genomen de kolencentrale aan de Hemweg te sluiten.´

'Snel daaropvolgend werd door het Havenbedrijf Amsterdam besloten om de overslag van steenkool langzaam uit te faseren, met het doel om hier in 2030 helemaal mee te stoppen. Je moet dan naar je assets, infrastructuur en voornamelijk naar je mensen kijken en bedenken welke producten daarbij passen. We zijn ons uiteindelijk gaan toeleggen op de versterking van overslag van agrarische producten en de overslag van recyclemateriaal. Hierbij was het heel belangrijk om de mensen goed te informeren en mee te nemen in de beslissingen. Je moet een goed gevoel hebben met wat er gebeurt op de werkvloer. Zeker in zo´n conservatieve omgeving met havenarbeiders is het belangrijk om mensen de noodzaak van bepaalde veranderingen te doen inzien en hen te motiveren. Een belangrijke reden voor het succes van die transitie was dat ik me thuis voel op de werkvloer en graag werk op het snijvlak van strategie en uitvoering. We zitten in een lastige arbeidsmarkt in een tijd waarin human capital steeds belangrijker wordt. Daar moet je als manager veel aandacht aan schenken. Versterk het middenmanagement en zorg dat iedereen zich er op zijn plek voelt. Investeer in hun ontwikkeling. Als mensen parttime willen werken, probeer dat dan te faciliteren. Als je daar geen begrip voor hebt loopt je bedrijf leeg.'


Zorgen voor positieve bewegingen

Na vijfenhalf jaar stapte Harm over naar de afvalinzamelaar en beheerder van openbare ruimte ACV, waar hij Algemeen Directeur werd. Onderdeel van ACV is ook een grote kringlooporganisatie, waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bij ACV heeft hij een professionaliseringsslag doorgevoerd, de kosten verlaagd, nieuwe inkomstenbronnen aangeboord en de financieringsstructuur toekomstbestendig gemaakt. In het eerste jaar wist hij een sterke stijging van de winstgevendheid te realiseren. Verduurzaming speelde een belangrijke rol. Zo heeft hij HVO geïntroduceerd als vervanging van diesel. Daarmee heeft hij een CO2-besparing van 90 procent bereikt. Ook is onder zijn bewind een grote stap gezet in elektrificeren van het klein materieel en het wagenpark.

'Ik vind afval een interessant product. Omdat je het veelal kunt recyclen en het maatschappelijk relevant is. Je moet afval zien als een grondstof. Hergebruik, circulariteit en verduurzaming: als er een plek is waar dit echt tot stand komt is het wel de afvalbranche. Net als in mijn vorige posities werkte ik op het snijvlak van privaat en publiek. Je hebt te maken met omgevingsdiensten, omwonenden en politiek. Dat stakeholdermanagement ligt me op zich erg goed. Na 27 jaar in vaste posities wilde ik op eigen benen staan en mijn ervaring en kwaliteiten bij verschillende organisaties toepassen. Vandaar dat ik heb besloten om als interim-manager verder te gaan, bij voorkeur als interim-lijnmanager van een bestaande directie of afdeling.'