Sluit

Hans Bongartz gestart bij Boer & Croon

Hans Bongartz start als partner Strategy & Transformation bij Boer & Croon. Hij werkte voorheen onder andere bij KPMG en de energiemaatschappij Eneco. 'Duurzaamheid, ESG en diversiteit & inclusie zijn belangrijke thema's in de boardroom geworden. Doordat ik zeven jaar bij Eneco heb gewerkt kan ik hieraan voor Boer & Croon een aanvullende impuls geven.'

Hans staan

Consultant en manager

Hans is consultant en manager met speciale aandacht voor people & culture. Hij begon zijn carrière in de Corporate Finance-praktijk van KPMG waar hij ook lange tijd segmentleider Energy & Utilities was. Hier was hij betrokken bij ruim 100 M&A-transacties. In deze periode ontwikkelde hij zijn interesse in de menselijke factoren die bepalen of een M&A-traject wel of niet slaagt. Tijdens de (psychologie) Master Consulting for Change op INSEAD kwam hij tot het inzicht dat hij, in plaats van de kortdurende betrokkenheid bij een acquisitie of verkoop, liever een langdurige (mede)verantwoordelijkheid zou hebben bij de bepaling en uitvoering van de strategie van een onderneming.


langdurige verantwoordelijkheid

Als directeur Corporate Development & Venturing bij Eneco kreeg hij die kans binnen de energietransitie. Hij leidde het strategieproces inzake Eneco´s uitbreiding naar Duitsland en was medeverantwoordelijk voor de acquisities van o.a. scale-up Next Kraftwerke en energieleverancier LichtBlick. Hans werd daar uiteindelijk ook lid van het managementteam en was nauw betrokken bij LichtBlick´s groei van de negende naar de vijfde positie op de Duitse markt. Ook heeft hij met de invoering van de HAY-systematiek een groot professionaliseringsproces van LichtBlick´s HR-infrastructuur geleid.

'Duurzaamheid, ESG en diversiteit & inclusie zijn belangrijke thema's in de boardroom geworden. Doordat ik zeven jaar bij Eneco heb gewerkt kan ik hieraan voor Boer & Croon een aanvullende impuls geven.´

Diversiteit, inclusiviteit en een groeiambitie bij Boer & Croon

‘Bij Boer & Croon hebben we een gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk voor een stimulerende werkomgeving. Een andere reden dat ik mij bij dit bureau heb aangesloten is de groeiambitie. Deze is nadrukkelijk aanwezig en ik wil graag een bijdrage leveren om de consultancy propositie uit te bouwen.’


Bijdrage

'Met mijn achtergrond in de energiesector, consultancyervaring en een netwerk in onder andere Rotterdam hoop ik bij te dragen aan de ontwikkeling van het team van de Strategy & Transformation Solution. Daarbij hoort ook een mentorrol voor de jongere garde.'


Strategy & Transformation bij Boer & Croon

De Strategy & Transformation praktijk van Boer & Croon helpt organisaties met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor complexe managementvraagstukken en met het realiseren van transformaties en doelstellingen. Boer & Croon onderscheidt zich door een vraagstuk niet alleen strategisch te benaderen, maar ook praktisch tot uitvoering te brengen en verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat. Boer & Croon creëert effectieve, multidisciplinaire teams van en met de organisatie, en haakt er op het juiste moment de juiste expertise aan. Doordat er samen met de organisatie wordt gewerkt aan het eindresultaat, wordt de verandering op een duurzame manier verankerd.