Sluit

Foodsector moet meer verduurzamen om prijzen in supermarkt betaalbaar te houden

'Levensmiddelenproducenten moeten hun bedrijfsprocessen nog efficiënter inrichten om de prijzen laag te houden.' zegt Dennis van Hattem - Partner Operations

Foodsector verduurzamen 2

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat met name voedingsmiddelen zo’n 15 procent duurder waren dan een jaar geleden. De hoge prijzen voor grondstoffen, de energiekosten en de oplopende loonkosten zijn daar mede debet aan.

De kleinere levensmiddelenproducenten zullen hun bedrijfsprocessen nog efficiënter moeten inrichten om de prijzen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat betekent automatiseren en nog verder verduurzamen om de bedrijfskosten verder omlaag te brengen. Een probleem kan zijn dat daar investeringen mee gemoeid zijn waar de bedrijven het geld niet voor hebben.

Je ziet dat het gedrag van consumenten verandert. Mensen kopen prijsbewuster in en zoeken steeds meer de discounters op om op de kosten voor de dagelijkse boodschappen te besparen. Dat betekent dat de omzet van service supermarkten meer onder druk komt te staan en dat ze hun leveranciers zullen vragen om de prijzen te verlagen.

Dat kan dus alleen als de leverancier de kosten gaat verlagen, bijvoorbeeld door automatisering en verduurzaming. De verduurzaming speelt natuurlijk al jaren, maar daar zouden bedrijven nu een extra versnelling in kunnen en moeten maken.

Ondernemingen in de foodsector moeten een ‘centre of excellence’ worden. Ze zouden toonaangevend moeten willen zijn op hun vakgebied en kijken hoe ze hun productie slimmer en efficiënter kunnen inrichten om de bedrijfskosten te verlagen en de producten betaalbaar te houden.

Dat kan onder meer door naar de medewerkers van het bedrijf te luisteren, de processen te optimaliseren en als management vooral ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
Supermarkten en leveranciers kunnen ook de handen ineen slaan en kijken naar ketenoptimalisatie.

De druk op alle partijen in de keten wordt groter. Door een overall kostenplaatje te maken, breng je duidelijk in beeld waar de marges kunt verbeteren. Daar moeten de processen op worden afgestemd. Daar is wel vertrouwen over en weer voor nodig.

Voorlopig komt er naar alle waarschijnlijkheid nog geen einde aan de prijsstijgingen in de voedingsmiddelensector.

Aanleiding: Inflatie in Nederland in februari toegenomen tot 8 procent