Sluit

Effectief leiderschap geeft richting aan organisaties in een veranderende wereld

Harry Loozen is al geruime tijd actief in het interim vak en op dit moment is hij via Seerp Leistra, Managing Partner bij Boer & Croon, werkzaam als Directeur Vastgoed & Investeringen a.i. bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Wij spraken hem over zijn opdracht bij de Rijksuniversiteit Groningen en leiderschapsstijl.

UV groningen

Dag Harry, bedankt voor je tijd vandaag! Welke opdracht kreeg je mee bij de Rijksuniversiteit Groningen en wat was de situatie die je aantrof?

Initieel was de bedoeling dat ik de werkzaamheden van de huidige Directeur Vastgoed & Investeringen voor een half jaar over zou nemen. Deze periode is verlengd naar anderhalf jaar, waarbij mijn werkzaamheden ook zijn uitgebreid. Er is een vijftal onderwerpen waarover ik mijn aandacht verdeel (1) leiding geven aan de afdeling Vastgoed & Investeringen, (2) het strategisch beheer van de bestaande vastgoedportefeuille, (3) het opstellen van een nieuw Strategisch Vastgoed Plan (4) een organisatieontwikkeling & reorganisatie en tenslotte (5) het managen van een aantal grote investeringsprogramma’s met hoge impact en afbreukrisico’s. Kort na mijn aanstelling brak de coronacrisis uit, waardoor ik mij naast deze vijf onderwerpen als onderdeel van het Centrale Corona Team van de RUG ook ben gaan richten op het vormgeven aan hybride werken.

Dat klinkt als een opdracht waarin je met veel aspecten van een veranderende organisatie te maken krijgt. Hoe geef jij leiding aan die verandering?


Ik geloof dat effectief leiderschap te enten is op zes pijlers. Dit probeer ik dan ook altijd terug te laten komen in mijn opdrachten. In het kort de zes pijlers die, in mijn ogen, een goede leider typeren:

  1. “Sterke basis & authentieke persoonlijkheid”: een leider moet intelligent en authentiek zijn en beschikken over een hoog EQ;
  2. “Scherpe waarneming & heldere analyse”: nieuwe wegen vinden en daarbij gebruik maken van de potentie om de horizon te verkennen en de juiste vragen te stellen;
  3. “Inspirerende & duidelijke visie”: de visie moet pakkend en belangrijk zijn, inspireren, waarde toevoegen en eenvoudig te communiceren;
  4. “Uitstekend & gepassioneerd communicatievermogen”: continu en enthousiast de kernboodschap herhalen en aanscherpen;
  5. “Oog voor talent & het bouwen van gemengde teams”: talentvolle mensen herkennen, stimuleren en in divers samengestelde teams op alle cruciale plekken in de organisatie neerzetten en verantwoordelijkheid geven;
  6. “Sterke focus op het resultaat”: leiderschap meet je aan de kwaliteit, de prestaties en de ontwikkeling van de organisatie, te weten: resultaat, efficiënt gebruik van middelen en behoud van waarden.


Een mooie visie op leiderschap! Niet onbelangrijk: wat heeft dit de RUG tot nu toe opgeleverd?

Het meest concrete resultaat is te zien rondom het managen van de investeringsprogramma’s: waar de bouw van enkele projecten door COVID-19 onder druk kwam te staan, hebben we toch ervoor weten te zorgen dat deze projecten on time, on budget en on scope zijn gebleven. Bij het grootste project, de bouw van een nieuw gebouw voor de faculteit Science & Engineering (€200 mln.+) hebben we zelfs een behoorlijke verbetering en besparing kunnen realiseren. Een ‘zachter’ resultaat zit in het leidinggeven van de afdeling, waar ik ervoor gezorgd heb dat medewerkers gemotiveerd werden en ondanks corona de spirit erin hielden. Een mooi voorbeeld hiervan is de invulling van de uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek: ik heb met de afdeling de tijd genomen om de uitkomsten te duiden. Vervolgens zijn we prioriteiten gaan stellen, wat doen we wel en wat doen we niet. Deze prioriteiten laten we in het werkoverleg terugkomen en we geven er tastbaar samen gevolg aan. Deze aanpak is opgevallen, zodat mij gevraagd is dit ook aan de andere directeuren te presenteren.

"Ik geloof dat effectief leiderschap te enten is op zes pijlers en dit laat ik in elke opdracht terugkomen."

Harry Loozen, Directeur Vastgoed & Investeringen, Rijksuniversiteit Groningen