Sluit

Digitale samenwerking

"Elk bedrijf wordt in de toekomst een databedrijf en daarom is datamanagement belangrijker dan ooit. Bedrijven die niet meegaan in deze ontwikkeling lopen ernstig gevaar om te worden overschaduwd door een concurrent die sneller betere strategische beslissingen kan maken."

Foto Thomas

De wereld digitaliseert in een rap tempo, terwijl het aantal mensen dat technologie begrijpt daarop achterloopt. Volgens onderzoek van het World Economic Forum zijn zes van de tien mensen onvoldoende voorbereid om goed mee te draaien in de steeds versnellende digitale wereld. Die kloof is problematisch, want enerzijds beschikken we over steeds meer data en moeten we die beter managen, en anderzijds is men daar onvoldoende toe in staat.In plaats van het implementeren van allerlei nieuwe systemen is het daarom verstandiger je te richten op het verbeteren van de samenwerking met behulp van de bestaande digitale middelen. Hierbij kunnen mensen die deze kennis en vaardigheden bezitten worden ingezet als een soort digitale ambassadeurs die hun collega's begeleiden.Thomas Benard kwam er na een korte flirt met de advocatuur achter dat hij vraagstukken liever in bredere zin wilde oplossen dan binnen juridisch beperkte kaders. Eenmaal bij Boer & Croon kwam hij al snel in de technologische hoek terecht. 'Het viel mij op dat bedrijven veel praten over data en technologie, maar het zelden echt omarmen. Bij Boer & Croon krijg je de mogelijkheid om niet alleen een oplossing te bedenken, maar ook om deze aan de man te brengen. Er zijn misschien 1000 mensen met een goed idee, maar slechts een paar zijn in staat om dit ook in de praktijk te laten werken.

Thomas Benard 30 jaar Afgestudeerd in het internationaal ondernemingsrecht Manager Technology bij Boer Croon Passie voor Data Engineering en analytics Digitale samenwerkomgevingen bouwen Robotic P 3

Datamanagement

'In het begin van de digitalisering lag de nadruk op software, nu gaat het veel meer om data. En bedrijf als Tesla ziet zichzelf in de eerste plaats als databedrijf, daarna pas als autoproducent. Dat gaat gepaard met een andere manier van denken over productontwikkeling. Centraal staat het continu verwerken van data, het valideren, testen en aanpassen van je processen. Dat is een heel andere benadering dan die van de traditionele autoproducenten.''Kijk ook naar de ontwikkelingen bij luchtvaartmaatschappijen. Hier zie je dat traditionele maatschappijen worden uitgedaagd door nieuwe spelers die heel goed zijn in datamanagement en hierdoor betere voorspellingen kunnen maken, wat zich vertaalt in scherpere prijzen en een betere planning. Met de smalle marges in die industrie is het erop of eronder.'


Digitale achterstand

'Veel werknemers lopen achter op digitaal vlak. Voor deze zogenaamde digibeten is data een vaag begrip. Hierdoor wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van bedrijfsinformatie die uit die data kan worden gedestilleerd. De oplossing hiervoor is meer van menselijke dan van technische aard. Door gebrekkige samenwerking tuigt iedere afdeling vaak een eigen Power BI dashboard op, waarbij wordt verzuimd om deze te integreren met de rest van de organisatie. Het gevolg is dat iedereen met onvolledige data werkt en kennisdeling heel beperkt blijft. Dat is om twee redenen slecht voor business: door de informatieachterstand loop je achter bij de concurrentie en je maakt niet optimaal gebruik van allerlei dure softwarepakketten waar je wel voor betaald hebt. Met andere woorden, je betaalt voor een Ferrari maar gebruikt die om naar de supermarkt om de hoek te rijden.'


Digital Collaboration Officer

'Er valt dus veel winst te behalen op het operationele vlak. In plaats van het implementeren van gigantische nieuwe systemen kun je beter kijken hoe je beter met elkaar kunt samenwerken met de digitale middelen die je al tot je beschikking hebt. Digitale samenwerking zou hoog op de agenda moeten staan van elke CEO. Ik denk daarom dat steeds meer bedrijven een Digital Collaboration Officer gaan aanstellen. Dat is niet iemand die SAP of een ander groot systeem gaat implementeren, maar juist een die kijkt hoe de bestaande systemen beter kunnen worden benut. En hoe daarna het bijproduct data beter kan worden gemanaged.'