Sluit

De urgentie om te veranderen is voelbaar in de gezondheidszorg

'Er worden in de gezondheidszorg veel whitepapers geschreven, de één nog ideeënrijker dan de andere. Op een gegeven moment moet men constateren dat er genoeg kennis is. Dan wordt het tijd om na te denken over de implementatie. Die laatste stap blijkt vaak lastig te zijn.'Dat concludeert René de Backker, die als Partner Healthcare is gestart bij Boer & Croon.

René de Backker 1

René: 'De gezondheidszorg staat voor ingrijpende veranderingen. Het is voor iedereen duidelijk dat de druk op de zorg groter is dan ooit. Door vraagtoename en arbeidstekorten staat de toegang tot de zorg op het spel. Over de gehele breedte van het zorgstelsel zullen dingen anders moeten worden georganiseerd. Eén van de belangrijkste uitdagingen is volgens mij het zelfredzamer maken van onze samenleving. Mensen moeten meer de regie kunnen voeren over hun eigen gezondheidszorg. Meer nadruk op preventie, juiste zorg op de juiste plek en meer aandacht voor zelfzorg. Er ligt een verantwoordelijkheid binnen de gezondheidszorg maar ook daarbuiten om dit te gaan faciliteren. Zowel op beleidsmatig organisatorisch als op technologisch gebied.'

'Maar het vergt ook een cultuuromslag om mensen bewust te laten worden van hun eigen verantwoordelijkheid. De komst van nieuwe medische technologie en nieuwe digitale mogelijkheden bieden grote kansen maar leiden ook tot andere werkmethodieken en structuren.'

'Dit zijn grote veranderopgave natuurlijk – ook in financieel opzicht – en het is een zaak van de lange adem. De visie is er, mooie ideeën en de wil om te veranderen eveneens, maar op het moment dat er echt knopen moeten worden doorgehakt loopt het vaak vast. Daar kan en wil ik met mijn bedrijfskundige achtergrond een rol in spelen. De verandering in gang zetten en alle obstakels oplossen.'

Zonder acties geen resultaat

'Innovaties in de gezondheidszorg zijn vaak gericht op de medisch-inhoudelijke kant, op een betere zorg voor de patiënt. Om veranderingen binnen de eigen organisatie door te voeren is andersoortige kennis nodig. Hoe komen we tot procesinnovatie, hoe komen we tot optimale samenwerkingsverbanden met andere zorgpartijen? Hoe lossen we ons digitaliseringsvraagstuk op. En natuurlijk spelen er meestal allerlei belangen, is er een gebrek aan capaciteit en speelt de vraag; wie gaat dat betalen. Maar zonder actie geen resultaat! Omdat ik altijd in lijnfuncties heb gewerkt ben ik gewend om dit soort zaken pragmatisch aan te pakken.'


Ontwikkeling van nieuwe retailconcepten

René is na zijn studie Bedrijfseconomie (VU) direct in de gezondheidszorg terechtgekomen, een sector waar hij vanaf het begin veel affiniteit mee heeft gehad. Gedurende zijn carrière hebben transformatie en innovatie altijd een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft hij bij OPG (Onderlinge Pharmaceutische Groothandel) aan de basis gestaan van de consolidatieslag binnen de apothekersbranche met grote reorganisaties en herstructureringen tot gevolg.

Samen met 250 apothekers bouwde hij aan een nieuw retailconcept, onder de nieuwe merknaam Mediq, en initieerde hij strategische samenwerking met de zorgverzekeraars en de industrie. Hierna werd hij bij Alliance Healthcare als CCO commercieel verantwoordelijk voor de aansturing van zeven business units. Hier heeft hij een ontwikkeling doorgevoerd van handelsorganisatie naar service provider. Hij ontwikkelde, onder de naam Alcura, een concept voor de toediening van specialistische geneesmiddelen in de thuissituatie.

Zijn loopbaan gaf hij een vervolg bij Eurocept. Als Managing Director speelde hij een belangrijke rol in het versnellen van het verplaatsen van tweedelijnszorg naar de thuissituatie. Door het belang van de patiënt centraal te stellen en door samenwerking met medisch specialisten, ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en verpleegkundigen, werden verschillende behandelingen, zoals chemotherapie, immunotherapie en nierdialyse, die voorheen in het ziekenhuis plaatsvonden, nu bij de patiënt thuis uitgevoerd.

'Als Partner van Boer & Croon wil ik helpen om de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg te realiseren. De Get it Done! mentaliteit zit in het DNA van Boer & Croon en dat merkte ik direct bij zowel de jonge als de meer ervaren mensen in ons team. Juist dat kan het verschil maken om dit soort zaken tot een goed einde te brengen.'

Wil je weten wat Boer & Croon kan doen voor jouw organisatie? Bel of stuur me een bericht.