Sluit

De Europese Commissie moet diepgaander onderzoek doen naar de duurzaamheid van verpakkingen

'Om een eerlijk oordeel te vellen over welk materiaal het meest duurzaam is, moeten we alle aspecten zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Maar in de praktijk wordt nieuw beleid te vaak bepaald door de winnaars van botsende economische belangen die invloed proberen uit te oefenen.' - Steven, Senior Manager Strategy & Transformation

Adobe Stock 478009517

Meest duurzame verpakkingsmateriaal

Wat is duurzamer?
In de wereld van verpakkingsmaterialen staan plastic en karton vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om duurzaamheid. Het is een complexe kwestie waarbij zowel economische belangen als duurzaamheidsimpact een rol spelen.
Om een eerlijk oordeel te vellen over welk materiaal het meest duurzaam is, moeten we alle aspecten zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Maar in de praktijk wordt nieuw beleid nu te vaak vooral bepaald door de winnaars van botsende economische belangen die invloed proberen uit te oefenen.


Verplichten hergebruik

Nieuwe verpakkingsverordening
De Europese Commissie wil eind 2024 een nieuwe verpakkingsverordening (PPWR) laten ingaan. Het Europarlement wil deze verordening nog verder aanscherpen door meer hergebruik te verplichten. Dat gaat ten koste van kartonnen verpakkingen, die bijna altijd worden gerecycled tot nieuw product.

Analyseren duurzaamheid producten
Het is echter lastig om een objectief oordeel te vellen over welk materiaal het meest duurzaam is, dat verschilt namelijk sterk per product. Het is daarom raadzaam dat men in Brussel, alvorens een definitief oordeel te vellen, een diepgaande analyse laat uitvoeren. Om een eerlijke vergelijking te maken tussen plastic en karton, moet worden gekeken naar de volledige levenscyclus van beide materialen per verschillende toepassing.

Duurzaamheidsstandaarden

Daarbij moeten verschillende factoren in acht worden genomen, zoals energiegebruik, waterverbruik, chemicaliën, productbescherming en transportafstanden. Het is een complexe taak om al deze aspecten te kwantificeren en tegen elkaar af te wegen. Dit onderzoek zou moeten worden gebaseerd op de EU-taxonomie, waarin al verschillende duurzaamheidsstandaarden zijn vastgesteld.


Plastic vs. karton

Hergebruiken van plastic
Plastic kratten, zoals die waar in de supermarkten groenten en fruit worden gepresenteerd, kunnen zeer vaak worden hergebruikt. Maar daarvoor moeten ze wel worden vervoerd naar een locatie waar ze worden gereinigd met warm water en chemicaliën. Toch beweert de plasticindustrie dat dit opweegt tegen de vele malen waarop ze kunnen worden hergebruikt en het minimale verlies van de producten gedurende opslag en transport (voedselverspilling).

Recyclen van karton

Daarentegen beweert de kartonindustrie dat kartonnen verpakkingen beter zijn voor circulariteit en duurzaamheid. Karton wordt voor het grote merendeel gerecycled. Onderzoek dat per productcategorie kan uitwijzen welk verpakkingsmateriaal uiteindelijk het beste scoort op gebied van duurzaamheid, zou enorm helpen.


Gedragsverandering en acceptatie
Daarnaast is het cruciaal dat er rekening wordt gehouden met de acceptatie van consumenten en andere belanghebbenden. Het is belangrijk om mensen mee te krijgen en te inspireren om duurzamere keuzes te maken. Als mensen niet willen meewerken aan bepaalde maatregelen, zal de impact op het milieu beperkt blijven. Het is van groot belang om te begrijpen dat duurzaamheid niet alleen gaat om technische aspecten, maar ook om gedragsverandering en acceptatie.

Laten we hopen dat de Europese Commissie dit onderwerp serieus neemt en een gedegen onderzoek uitvoert voordat ingrijpende beslissingen worden genomen met grote consequenties voor het milieu.