Sluit

De behoefte aan sterk leiderschap binnen de gezondheidszorg is sterker dan ooit

'De huidige trend in de gezondheidszorg leidt tot een moeilijk vol te houden situatie. De zorgvraag blijft stijgen en het tekort aan zorgpersoneel wordt steeds groter. We moeten daarom veel meer inzetten op preventie. Een aanzienlijk deel van de zorgkosten is gerelateerd aan zaken als roken, drank en overgewicht. Momenteel creëren we met die ongezonde levensstijl een veel grotere gezondheidscrisis. Maar de maatregelen die we er tegen nemen zijn een druppel op de gloeiende plaat, er wordt niet echt doorgepakt. En dat terwijl we bij de COVID-19 pandemie wel in staat waren om draconische maatregelen te nemen.' - Arjan Sollewijn Gelpke

Arjan Sollewijn

Arjan Sollewijn Gelpke heeft zich als Associate Partner aangesloten bij Boer & Croon. Hij zal zijn ervaring en expertise inzetten om bij te dragen aan verbindend leiderschap binnen de gezondheidszorg.

Adviesbureau voor de gezondheidszorg

Na zijn promotie in de Organische Chemie was Arjan in eerste instantie voorbestemd om verder te gaan in de wetenschap. Maar in plaats van zich te wijden aan één klein deelonderwerp en dit jarenlang te onderzoeken, zocht hij naar een werkveld dat beter aansloot bij zijn brede interesse. Aanvankelijk vond hij dit in de farmaceutische industrie, bij Organon. Dit Nederlandse bedrijf werd daarna overgenomen door Merck, Sharp & Dohme, waarna de focus meer kwam te liggen op blockbuster-medicijnen voor voornamelijk westerse welvaartsziekten, in plaats van onderzoek naar middelen waar de wereld echt iets aan heeft, maar die commercieel minder aantrekkelijk zijn. Dat was een belangrijke reden voor Arjan om zijn focus te verleggen. Na dertien jaar stapte hij in 2011 over naar een adviesbureau voor de gezondheidszorg.


Van wetenschapper naar interim-manager

Arjan: 'Bij IG&H Consulting & Interim heb ik veel over de gezondheidssector geleerd en de branche goed leren kennen. In 2015 werd ik lid van het managementteam van het Flevoziekenhuis in Almere. De inspectie was niet tevreden over dat ziekenhuis, het lag bijna onder verscherpt toezicht. Het was mijn taak om dat om te buigen.
Toen dat was gelukt wist ik dat ik door wilde gaan als interim-manager. Consultancy was voor mij te vluchtig en te ver verwijderd van de organisatie. Als interim-manager sta je veel dichterbij en werk je samen met de mensen van de organisatie om een bepaalde problematiek op te lossen of een transformatie door te voeren.'


Creëren betrokkenheid en acceptatie

Hierna volgden twee interim-opdrachten bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, respectievelijk als hoofd bedrijfsvoering van de afdeling Pathologie en het Algemeen Klinisch Laboratorium en als hoofd van de Medische Vakgroep Radiotherapie.

'Het was in deze opdrachten belangrijk om op enkele lastige dossiers snel duidelijkheid te brengen, ervoor te zorgen dat de rust terugkeerde en de focus weer op samenwerken en prestaties leveren kwam te liggen. Momenteel ben ik een opdracht aan het afronden bij Gelre Ziekenhuizen, waar ik ben aangesteld als bedrijfskundig manager OK/CSA a.i.

De meeste problemen die ik in de zorg tegenkom zijn ontstaan door een gebrek aan leiderschap. Goed leiderschap is een combinatie van zakelijkheid en menselijkheid. Als ik ergens binnenkom kijk ik eerst wat nodig is om de organisatie beter te laten functioneren. Dan kies ik drie zaken die als eerste moeten worden aangepakt. Niet alleen door mij, maar in samenwerking met de mensen die er werken. Zo creëer je betrokkenheid en acceptatie van de besluiten die moeten worden genomen. Want zo´n verandering is niet altijd voor iedereen even leuk. Door daar duidelijk over te communiceren en uit te leggen waarom bepaalde ingrepen noodzakelijk zijn en aan te geven dat je begrijpt dat dit een moeilijke boodschap is, krijg je de organisatie uiteindelijk mee.
Daarna moet je vasthouden aan de ingezette lijn en niet toegeven als mensen vragen of het een tandje lager kan. Op die manier kun je als interim-manager de problemen binnen zo´n organisatie niet alleen oplossen, maar ook een structuur neerzetten die blijft staan als jij na verloop van tijd weer vertrekt.'


Het belang van leiderschap

'Zeker in deze tijd, waarin de gezondheidszorg sterk onder druk staat en er een aantal uitdagingen op de agenda staan, onder andere op het gebied van digitalisering, de implementatie van het Integraal Zorgakkoord en regionale samenwerking, is de behoefte aan sterk leiderschap groot. Idealiter heb je een Raad van Bestuur die duidelijk de lijnen uitzet en daaronder het managementteam dat in die lijn aan de slag gaat om dit te realiseren en concretiseren. En zorgt voor draagvlak en verbinding en in staat is om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen.'