Sluit

COVID-19 zorg en reguliere zorg, hoe gaan deze samen?

Eind april nam de Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond contact op met Ine Frings, partner bij Boer & Croon. Het LZR was bezig een programma op te zetten voor het heropstarten van de zorg na de eerste corona golf.

National cancer institute Krsoedf R Af4 unsplash 2

Twee Young Executives, Sophie Kuijper en Hugo Roosenschoon, gingen hiervoor aan de slag in het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Zij werden ingezet in een programmateam dat moest zorgen dat het ziekenhuis goed was voorbereid op het heropstarten van de reguliere zorg na de eerste corona golf. Tevens moesten er voorbereidingen getroffen worden voor een eventuele tweede golf, waarbij een belangrijke voorwaarde was om de reguliere zorg, in tegenstelling tot de eerste golf, zolang mogelijk in de lucht te houden.

wat komt er kijken bij zo'n opdracht

Wat komt er kijken bij zo’n opdracht?
Begin maart draaide van de één op de andere dag alles om COVID-19 zorg: de IC werd gevraagd om buiten haar muren op te schalen om aan de snel stijgende stroom patiënten het hoofd te bieden en de reguliere zorg werd, nagenoeg volledig, stilgelegd. Begin maart was dit het beeld voor veel ziekenhuizen in Nederland.


Projectgroep Herinrichting zorg: een efficiëntere manier van zorg verlenen

Toen het in april, na de intelligente lockdown, beter ging met de coronacijfers in Nederland, was de behoefte groot om de vrijgehouden COVID-capaciteit af te schalen en om de reguliere zorg weer op te starten. Ter completering van het door het ziekenhuis geïnstalleerde programmateam zijn Young Executives Sophie Kuijper en Hugo Roosenschoon bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond gestart als projectleider Herinrichting Zorg, de projectgroep die hiervoor verantwoordelijk was.


Stuwmeer uitgestelde zorg

Voor het opstarten van deze reguliere zorg is een tijdelijke governance uitgedacht en zijn verschillende werkgroepen gestart om poliklinieken, het reguliere beddenhuis en de operatiekamers weer volledig te kunnen laten draaien. Een belemmerende factor hierbij was de 1,5m norm die ‘’het nieuwe normaal’’ met zich meebrengt. Terwijl er een stuwmeer aan uitgestelde zorg wachtte, konden er minder patiënten terecht in het ziekenhuis. Dit vroeg om efficiëntie in zowel de zorgverlening als in de reguliere processen in het ziekenhuis.
Gezien de gestage ontwikkeling van het aantal COVID-19 besmetting en de angst voor een tweede golf, ontstond de behoefte voor het opstellen van een crisisplan waarin een gefaseerde en gedetailleerde opschaling beschreven staat. Dit plan is met intensieve samenwerking met de verschillende disciplines door de twee Young Executives opgesteld.


Zorgprocessen versnellen

De COVID-periode gaf het ziekenhuis ook de ruimte om haar denken over verschillende zorgprocessen te versnellen. Een belangrijk onderdeel daarvan was de toekomstbestendige ontwikkeling van de spoedzorg. Verschillende zorgverleners zullen steeds meer en beter gaan samenwerken, om in de toekomst de juiste zorg te kunnen blijven bieden. De Young Executives begeleidden dit traject om het aanbieden van de zorg te bespoedigen en verder te integreren. Dit heeft het proces, waarbij de patiënt binnen de acute zorgverlening centraal staat, versneld.

Heeft u een programma of project, waar u hulp bij nodig heeft? Wilt u een oplossing voor een vraagstuk binnen uw organisatie, dan kan een van onze young professionals zoals Sophie of Hugo u vast helpen.