Sluit

Continuous improvement onderdeel maken van de dagelijkse managementstructuur

Implementatie van het performance systeem van Boer & Croon samen met KaiNexus software biedt dé basis voor Best in Class Performance. Jan Reijnvaan (Associate Partner Boer & Croon en Subject Matter Expert) vertelt in dit artikel meer over de KaiNexus software als oplossing voor continuous improvement in iedere organisatie.

Photo 1504868584819 f8e8b4b6d7e3

Tijdens gesprekken met medewerkers over het functioneren van de organisatie komen er veel ideeën boven tafel en weet iedereen wel waar het niet goed loopt of beter kan. Dat geldt eigenlijk voor elke organisatie en voor ieder niveau daarbinnen. En regelmatig valt de verzuchting te horen ‘dat heb ik jaren geleden al voorgesteld’. De grote managementuitdaging is dan ook om onbenutte kennis en kunde in te zetten, verborgen potenties bloot te leggen en te voorkomen dat goede ideeën blijven liggen! Als we dat voor elkaar krijgen, gaat het vliegwiel van continu verbeteren lopen.

Eén en ander is mogelijk met behulp van de zogenoemde ‘andersom management aanpak’. Dit komt neer op het Top Down Empoweren van medewerkers. Zij krijgen in een daily managementstructuur met een duidelijke KPI-aanpak de mogelijkheid om bottom-up verbeterideeën en -projecten aan te dragen die zij ook zelf of binnen lokale teams kunnen implementeren. Het resulteert in een bedrijfscultuur van continu verbeteren.

Deze aanpak motiveert medewerkers enorm, omdat het werken leuker wordt. Natuurlijke weerstanden tegen van bovenaf opgelegde instructies en projecten worden immers doorbroken. Men doet het namelijk zelf! Eigen initiatieven ontplooien en implementeren is leuker om te doen, gaat ook nog eens veel sneller en ‘ontzorgt’ managers. Zij krijgen daardoor meer tijd om zich te richten op de zaken van overmorgen en hoeven zich minder bezig te houden met het dagelijkse management en het blussen van brandjes!

Met de Performance & Change Management aanpak van Boer & Croon en de KaiNexus continuous improvement software kan deze nieuwe manier van dagelijks leidinggeven vorm worden gegeven. Het continue verbeteren wordt onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden met als resultaat een bedrijf dat beter presteert dan de sector.

Waarom de KaiNexus software met de Performance & Change Management aanpak van Boer & Croon implementeren?

Implementatie van de software in combinatie met de Boer & Croon-aanpak verhoogt de klanttevredenheid, laat werknemers en managers onderling met meer plezier samenwerken en levert per saldo sneller een beter financieel resultaat op. De organisatie reageert sneller en slagvaardiger op interne veranderingen en op veranderingen van buitenaf. Juist in deze tijd met Covid-19 erg belangrijk! Uitgangspunt is dat iedere medewerker op zijn of haar gebied een specialist is en daarmee zeer waardevol. Medewerkers moeten maximaal in hun kracht worden gezet waarbij elk idee overwogen en beoordeeld dient te worden op zijn waarde. Resultaten kunnen daarbij gevalideerd worden, projecten kunnen worden geselecteerd en geprioriteerd op basis van de organisatiestrategie, en de afgesproken KPI’s en de voortgang daarop kunnen gemonitord worden op ieder niveau van de organisatie.

De Performance & Change Management aanpak motiveert alle medewerkers maximaal om de organisatie continu te verbeteren. KaiNexus doet dat zelf ook door zes tot achtmaal per jaar automatisch (gratis) updates uit te brengen. Dit met het oog op zelf continu te verbeteren én om op basis van klantinput voortdurend met nieuwe en verbeterde functionaliteiten te komen. Zo wordt iedereen er beter van.

Hoe zien aanpak en uiteindelijke resultaat eruit?

Er wordt een oplossing geïmplementeerd waarbij de strategie van het bedrijf top-down wordt vertaald naar KPI’s op ieder niveau van de organisatie. Op basis van een Kaizen/Lean-aanpak worden deze vervolgens bottom-up opgevolgd met daily management boards en ondersteund met verbeteracties en -projecten. Deze zijn op hun beurt duidelijk geprioriteerd, terwijl de uitkomsten gevalideerd kunnen worden. Puntsgewijs:

 • KPI’s worden in overzichtelijke daily dashboards op ieder niveau van de organisatie geüpdatet;
 • iedereen kan verbeterideeën, -initiatieven en -projecten uploaden met smartphone, tablet of desktop;
 • ideeën, initiatieven en projecten worden vervolgens geprioriteerd, gevalideerd en op basis van Kaizen/Lean principes op een gestandaardiseerde wijze gemanaged en geïmplementeerd;
 • omdat het systeem erg laagdrempelig is (één instructie/training sessie is voldoende) en omdat iedere medewerker er in principe toegang tot heeft, is ieder idee/project en teamlid zichtbaar. Dat motiveert medewerkers enorm; geen idee blijft onbenut of onderbelicht;
 • medewerkers worden door de bottom-up aanpak empowered om zelfsturend te zijn en managers worden op die manier ontlast (i.e. minder “fire fighting” en meer standaard rapportages op ieder niveau);
 • met overzichtelijke managementboards wordt continu verbeteren onderdeel van het dagelijkse management en weet iedereen waar hij/zij aan toe is en wat de doelstellingen en resultaten zijn.
Eerdere resultaten van soortgelijke implementaties

Inmiddels hebben implementaties die vergelijkbaar zijn met de Performance & Change Management aanpak van Boer & Croon en de KaiNexus software zich ruimschoots bewezen in verschillende sectoren: binnen profit en non-profit organisaties, en van industrie en dienstverlening tot overheid. Na implementatie van het systeem worden verbeterinitiatieven minimaal tweemaal zo snel geïmplementeerd resulterend in aanzienlijk meer verbeterideeën en succesvolle verbeterprojecten. De cijfers (vanaf 2003) liegen er niet om:


95%

Implementaties met een ROI van < 1 jaar

77%

Geregisterde ideeën die daadwerkelijk worden geïmplementeerd

€16.691

Gemiddelde besparing per verbetering


De software is binnen drie maanden operationeel en al na één of twee trainingen kan men met het systeem werken. De software is daarnaast cloud-based, waarbij data via BI-tools gekoppeld kunnen worden met andere al bestaande interne systemen. Dit voorkomt dubbel werk. De software is ook makkelijk schaalbaar naar andere businessunits, locaties en/of teams en door middel van het train-the -trainer-concept door te kopiëren.

Boer & Croon zorgt met haar gedegen en grondige Change Management aanpak voor een cultuurverandering binnen de organisatie waarbij iedere medewerker met volle energie de organisatie stap voor stap beter maakt. Boer & Croon focust daarbij niet alleen op het implementeren van de software, maar zorgt er juist voor dat het goed wordt geborgd binnen de organisatie en wordt opgenomen in de nieuwe werkwijze: van boardniveau tot op de werkvloer. Alleen dan realiseren bedrijven succes en kan de organisatie snel stappen maken.

Meer weten?

Dit artikel geeft een voorbeeld van de praktische verbeteringen die het Operations Team van Boer & Croon biedt. Maar dit team kan en doet meer. Oplossingen worden geboden voor vraagstukken binnen:

 • handel & industrie;
 • energie & utilities;
 • logistieke organisaties en OV;
 • ICT & high tech;
 • retail en FMCG;
 • financiële- en zakelijke dienstverlenging;
 • organisaties in de gezondheidszorg;
 • maatschappelijke organisaties;
 • onderwijs en openbaar bestuur.


Geïnteresseerden in de mogelijkheden voor het verbeteren van de operatie of om meerwaarde voor klanten te vergroten kunnen contact opnemen met Boer & Croon. Jan Reijnvaan (Associate Partner), Haico Spijkerboer (Partner) en Pim van Asperen (Manager) vertellen graag meer over de kansen die de Performance & Change Management aanpak van Boer & Croon in combinatie met de KaiNexus continuous improvement software biedt. Ze zijn als volgt te bereiken:

 • Jan Reijnvaan: j.reijnvaan@boercroon.nl en +31610901421
 • Haico Spijkerboer: h.spijkerboer@boercroon.nl en +31631763696
 • Pim van Asperen: p.van.Asperen@boercroon.nl en +31650264053

Algemene informatie over Boer & Croon en KaiNexus is te vinden op de websites.