Sluit

Sluit

Boer & Croon viert internationale vrouwendag. Omdat het nog steeds nodig is.

Internationale vrouwendag wordt in Nederland sinds 1912 op 8 maart gevierd. Bij Boer & Croon staan we op die dag stil bij de strijd die vrouwen hebben gestreden om een gelijkwaardige positie in de maatschappij te verwerven. In ruim een eeuw hebben we veel bereikt, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Voor de vrouwen in landen waar vrouwenrechten helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar ook in ons eigen land valt er nog het één en ander te verbeteren. We vroegen drie van onze mensen wat deze dag voor ze betekent.

Nieuwe gezichten 6
Willemijn

Vrouwelijk leiderschap in de boardroom gevraagd

Er komt steeds meer waardering voor het feit dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Er is een tijd geweest dat er zoiets heerste van 'kom maar werken, maar dat vrouw zijn doe je maar buiten werktijd'. Dat hebben we gelukkig achter ons gelaten.

Feminien leiderschap
Vroeger was het zo dat vrouwen wel doorstroomden naar leiderschapsposities, maar dat zij zich dan gingen aanpassen aan de masculiene cultuur. Om te overleven zetten zij de vrouwelijke eigenschappen overboord. Nu is er steeds meer oog voor het feminiene leiderschap, iemand die niet alleen maar de lakens uitdeelt, maar ook luistert, vragen stelt en empathie toont. Vrouwen kijken vaak wat meer naar de lange termijn en de kwaliteit van beslissingen. Terwijl mannen misschien wat meer besluitvaardigheid en daadkracht tonen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar het zou mooi zijn als we daar wat meer balans in krijgen.Als je kijkt naar de thema´s die er momenteel spelen in de maatschappij, bijvoorbeeld in de zorg, waar ketensamenwerking een belangrijk onderwerp is, dan ga je dat alleen maar bereiken als je inzet op die wat meer feminiene kwaliteiten.

Vinden nieuwe balans
Eerst mocht je niet mee doen. Toen mocht je meedoen, maar dan wel volgens de spelregels van de mannen en nu word je eigenlijk uitgenodigd om samen een nieuwe balans te vinden. Dat is een goede ontwikkeling. Met diversiteit gebruik je alle kwaliteiten die er in de maatschappij voorhanden zijn. Men zegt wel eens, diversiteit brengt complexiteit, want dan heb je verschillende meningen. Het is heel fijn om het met elkaar eens te zijn, maar dat leidt niet altijd tot de beste beslissingen. Dus ik zou vrouwen willen aanmoedigen, wees niet bang voor je eigen inbreng. Mannen kunnen niet meer zeggen 'leuk dat je dit vindt, maar we gaan het wel doen zoals we het altijd hebben gedaan'.

Bij Boer & Croon zijn we daar veel mee bezig. Bij onze executive search wordt er, als er een nieuwe bestuurder of directeur zoeken, vaak specifiek gevraagd naar een verbinder, iemand die goed luistert en uiteraard ook kan doorpakken. Dan komen we snel bij vrouwelijke kandidaten terecht. Deze internationale vrouwendag blijft nodig om aandacht te schenken aan de positie van vrouwen in de maatschappij. We hebben veel bereikt, maar er is nog veel werk te doen. Bijvoorbeeld op het vlak van gelijke beloning, doorgroeimogelijkheden en de arbeid-zorgverhouding. Nog steeds krijg ik wel eens te horen dat vrouwen tijdens hun sollicitatiegesprek wordt gevraagd hoe ze hun baan denken te gaan combineren met het gezin. Een man krijgt die vraag nooit.

Willemijn Broerse is partner van Boer & Croon
Elske

Aanpakken scheve verhouding arbeid & zorg

We hebben in Nederland een scheve verdeling tussen arbeid en zorg. Op het moment dat er kinderen op komst zijn zegt 60% van de ouders dat ze van plan zijn om deze zaken gelijkmatig te verdelen. Als puntje bij paaltje komt blijkt dat dit in slechts 16% van de gevallen daadwerkelijk gebeurt.

Ouderschapsverlof
Een voorbeeld dat – op systeemniveau - bijdraagt aan het in stand houden van die scheve verdeling is ouderschapsverlof. Gelukkig zien we steeds vaker dat ook mannen ouderschapsverlof opnemen, maar gelijkwaardigheid is er nog steeds niet. Zeker vlak na de geboorte neemt de vrouw vrijwel standaard de zorgtaak op zich. Op het moment dat zij weer het arbeidsproces wil instromen blijkt dat het heel moeilijk is om dat weer recht te trekken.

Verantwoordelijkheid van de werkgever
Nadat in 1980 de wet op gelijke behandeling door werkgevers is ingevoerd, is de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt versneld, en veranderde het kostwinnersmodel langzaamaan in een anderhalfverdienersmodel. Meer vrouwen gingen aan het werk, maar het ideaal dat mannen en vrouwen evenveel zouden gaan zorgen bleef uit. De vooruitgang op dit vlak gaat veel te traag. Deze internationale vrouwendag is een mooi moment om mensen daar bewust van te maken.
Hier is – behalve bij de mannen en vrouwen zelf, die uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid hebben - ook een belangrijke taak weggelegd voor de bredere samenleving en specifiek de werkgever. Je ziet gelukkig dat steeds meer bedrijven een betaald ouderschapsverlof hebben ingevoerd voor beide ouders. Boer & Croon biedt veel flexibiliteit en geeft de mogelijkheid om hetzelfde aantal uren, maar dan verspreid over minder dagen te werken.

Elske Mertens is Director Public bij Boer & Croon
Edith

Als vrouwen de top bereiken ligt misogynie op de loer

Als een vrouw een toppositie bemachtigt wordt zij in veel gevallen geconfronteerd met misogynie. Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke politici met aantoonbaar meer haat worden bejegend dan hun mannelijke collega´s. Kijk maar naar Sigrid Kaag en Femke Halsema. Je kunt het met ze oneens zijn, maar ik betwijfel of zij net zoveel modder over zich heen zouden krijgen als zij Jasper en Erik hadden geheten. Politieke partijen hebben om deze reden moeite om vrouwen aan te trekken.

De rol van de media
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de media. Er mag best wat vaker corrigerend worden opgetreden als vrouwelijke politici op radio en televisie onheus worden bejegend. Ik denk dat de meeste interviewers zich daar niet bewust van zijn, maar dat is natuurlijk geen excuus. Let maar eens op, het frame is er ingebakken: een vrouw is overijverig terwijl een man ambitieus is. Waar zij wordt neergezet als controlfreak krijgt hij applaus omdat hij zo goed overzicht kan houden.

Topposities in het bedrijfsleven
Dit geldt net zo goed voor topposities in het bedrijfsleven. We kunnen ons allemaal wel op de borst kloppen dat het zo goed gaat met de vrouwenemancipatie in ons land, maar een vrouw met ambitie wordt toch nog steeds vaak als een curiosum gezien. Nederland loopt in de Westerse wereld behoorlijk achter op het gebied van vrouwelijke CEO´s. Deze internationale vrouwendag is dus - helaas – nog steeds relevant, want er is nog veel werk aan de winkel. Ik heb het geluk dat bij Boer & Croon diversiteit wel serieus wordt genomen. Dat zorgt niet alleen voor een goede werksfeer, maar ook voor een krachtiger organisatie.

Edith Koetsier is partner van YESS Boer & Croon