Sluit

Boer & Croon Healthcare bouwt aan de Nederlandse gezondheidszorg

Door zorgvraagtoename, personeelstekort en nieuwe medische technologie is er sprake van alsmaar toenemende druk op de zorg. De toegang van de zorg staat op het spel. Het ergste: burgers betalen hiervoor met hun gezondheid. Dit valt alleen te keren met fundamenteel nieuwe manieren van (samen)werken binnen en tussen zorginstellingen. Boer & Croon wil de zorg graag ondersteunen tijdens deze transformatie. Hoe we dat doen? Dat lees je hieronder:

Adobe Stock 299175978

Boer & Croon wil de gezondheidszorg ondersteunen in deze transformatie met de juiste mensen op het juiste moment. Voor de noodzakelijke verbinding in de regio, in samenwerking met technologie partners en met oog voor financiële consequenties voor alle betrokkenen. Zo realiseren wij samen dat de zorg in Nederland toegankelijk blijft.Stel je eens voor..

Hoe de gezondheidszorg in 2030 eruit zou kunnen zien. Als patiënt ontvang je zorg zoveel mogelijk thuis. Je gaat naar de huisarts als dat kan, en naar het ziekenhuis als dat moet. Je krijgt je zorg waar mogelijk 24 uur per dag digitaal. Chronische patiënten hoeven nauwelijks nog naar het ziekenhuis. Per regio werken zorgstellingen samen in compacte zorgeenheden, waar zowel de, 1e, 2e en 3e lijn op zijn aangesloten. Met op de achtergrond geautomatiseerde administratieve systemen, concentratie en spreiding van zorg die leidt tot verbetering van de business case van zorginstellingen, en een patiëntenportaal met thuismonitoring waarin de patiënt zelf grotendeels zorg regelt en ontvangt.

Boer & Croon richt zich nu op drie veranderopgaven om dit beeld te realiseren. Dit zijn:

  • Versnelling digitaliseringsagenda
  • Versterken van de business case
  • Optimale samenwerking in de regio

1: Digitalisering

Digitalisering en inzet van technologie dragen bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. De extreme krapte op de arbeidsmarkt versnelt dit, maar hier ligt ook een grote belofte voor de professional en de patiënt/cliënt. Vooral transmurale digitalisering kan veel waarde creëren. Boer & Croon versnelt door in de praktijk bewezen oplossingen toe te passen en de brug te vormen tussen techniek en praktijk.


2: Versterken van de business case

Daarnaast is het versterken van de business case van zorginstellingen nodig om bij financiële krapte weer ruimte te creëren om te vernieuwen. De marges in de zorg zijn traditioneel krap en na corona en plotselinge inflatie zelfs op veel plekken nijpend. Men ziet de ruimte om te vernieuwen niet meer. Die ruimte is er wel. Vaak kunnen zorginstellingen elkaar helpen in optimalisatie van capaciteit en delen van kosten om tot een duurzame business case te komen. Boer & Croon helpt zorginstellingen in de regio een duurzame bedrijfsvoering te realiseren.


3: optimale samenwerking in de regio

Vergaande regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi) publieke en private partijen is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Portfoliokeuzes en nieuwe organisatievormen zijn nodig om patiëntenstromen opnieuw vorm te geven. Dit zet traditionele verhoudingen en zekerheden onder druk. Boer & Croon zorgt voor reëele samenwerkingsafspraken, door expertadvies en door begeleiding van de dialoog door ervaren (oud) zorgbestuurders.

We hebben een groot kennisnetwerk en zowel ervaren als nieuwe leiders die vanuit praktijkervaring klaar staan om samen te bouwen aan toekomstbestendige zorg. Hoe we dat op het gebied van regionale samenwerking doen, lees je hieronder.

Regionale samenwerking

Samenwerking in de regio kan de motor zijn om de zorg toekomstbestendige te maken. Het is lastig voor zorginstellingen om duurzame bedrijfsvoering te kunnen voeren, om begrotingen sluitend te krijgen, en om zorg toegankelijk te houden tegen de kwaliteit die we gewend zijn in Nederland. Door portfoliokeuzes met betrekking tot te leveren zorg te maken, en samen te werken met andere zorginstellingen, kan gezamenlijk toegankelijkheid tot zorg worden geboden. Zo maken zorginstellingen minder kosten voor de geleverde zorg. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt deze noodzaakt erkent in het belangrijkste speerpunt: zorgplannen maken per regio. Maar hoe richt je die regionale samenwerking nou goed in?

De professionals van Boer & Croon zien in de praktijk van concept tot implementatie wat wel, maar ook wat niet werkt. Ons netwerk van senior counsels, (oud)bestuurders uit diverse zorginstellingen die specialist zijn op diverse thema’s, weten uit hun jarenlange werkervaring waar de knelpunten zitten wanneer je een samenwerking aangaat. Onze jonge adviseurs en managers spelen een belangrijke rol in de analyse en realisatie.

Samen kwamen zij tot een “recept met 12 ingrediënten voor succes” bij het inrichten van effectieve regionale samenwerking.


Twaalf ingrediënten

Vertrouwen bouwen op bestuurlijk niveau en in de organisaties
1. Leer elkaar kennen om vanuit ieders kracht samen te kunnen leren & ontwikkelen
2. Stel vast: wat kun je elkaar gunnen en bieden? Wachten ‘tot de ander beweegt’ leidt tot stilstan
3. Bedenk vroeg spelregels voor besluitvorming die voorkomt dat ‘de langzaamste bepaalt’
4.
Borg continuïteit van samenwerking, onafhankelijk van bestuurlijke wisselingen

Helderheid creëren over het doel

5. Stel het gezamenlijke beeld van de urgentie en behoeften in de regio vast
6. Creëer een gezamenlijk toekomstbeeld: hoe ziet goede zorg eruit voor de burger en patiënt?
7. Wees transparant en maak deelbelangen bespreekbaar in relatie tot de gezamenlijke ambitie
8. Stuur op een concreet lange termijn doel, maar houdt ruimte voor initiatief

De juiste mensen op het juiste moment in positie brengen

9. Blijf in het proces checken wat de bereidheid is om doorbraken te realiseren
10. Organiseer de kennis en ervaringen van elders; de regio’s zijn verschillend maar de thema’s hetzelfde
11. Niet ‘iedereen bij alles’: schakel de juiste stakeholders in de juiste fase in
12. Zorg voor verbindend leiderschap dat inspireert tot het ‘echt anders doen’

Website formaat 1611 x 900 px 8
Website formaat 9

Belangrijkste pijlers

De drie belangrijkste pijlers voor succesvolle regionale samenwerk zijn volgens Boer & Croon:

  • Vertrouwen bouwen, op bestuurlijk niveau en in de organisaties, dat alle partijen daadwerkelijk gezamenlijk durven werken aan de best mogelijke oplossing;
  • Helderheid creëren over het doel van de samenwerking (en dus niet teveel doelen ineens);
  • De juiste mensen op het juiste moment in positie brengen (en dus niet: iedereen, de hele tijd betrokken)

De komende weken geven we je uit elk van de drie pijlers een succesverhaal achter een van de ingrediënten in het recept voor succesvolle regionale samenwerking. Stay tuned!

Website formaat 10

Jeroen van Roon | Partner

Jeroen werkt sinds 2022 bij Boer & Croon. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan als bestuurder van diverse ziekenhuizen. Als oud bestuurder van de Reinier Haga Groep weet hij als geen ander wat wel en niet werkt in de samenwerking tussen ziekenhuizen. Zijn jarenlange ervaring als bestuurder en uitgebreide netwerk in de ziekenhuiszorg maken Jeroen tot een bewezen sparringspartner die weet waar de pijnpunten van zorgorganisaties en bestuurders liggen.

Nieuwe gezichten 3

Aileen van der Neut | Manager

Aileen werkt sinds 2021 bij Boer & Croon. Daarvoor heeft zij zes jaar ervaring opgedaan in het UMC Groningen, waar zij als programmamanager en bestuurlijk adviseur, regionale samenwerking van concept tot en met implementatie heeft begeleid. Zo begeleidde zij de transitie van basiszorg naar het Ommelander Ziekenhuis en ontwikkelde zij samen met de vakgroepen cardiologie van de Groningse en Drentse ziekenhuizen ‘HartNet Noord-Nederland’. Aileen snapt welke operationele facetten komen kijken bij het inrichten van samenwerking, maar weet ook welke knelpunten bestuurders en medische staf met elkaar hebben op te lossen op het gebied van bedrijfsvoering, toegankelijkheid en zorgfinanciering. Aileen heeft een transparante, doelgerichte manier van werken en schakelt makkelijk tussen een sturende en verbindende rol.

Lees meer
Nieuwe gezichten 2

Maxime Gits | Manager

Maxime werkt sinds 2022 bij Boer & Croon. Daarvoor heeft zij zes jaar ervaring opgedaan bij het Amsterdam UMC. Zij startte hier als management trainee waarin zij diverse projectleidersrollen vervulde. Hierna heeft zij vanuit haar rol als adviseur Strategie & Innovatie verschillende samenwerkingstrajecten begeleid en integraal capaciteitsmanagement op verschillende afdelingen geïmplementeerd. Maxime richtte o.a. samen met de verschillende disciplines samenwerkingen op tussen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie en UMC’s, ziekenhuizen, ZBC’s en psychologenpraktijken, die nu in netwerken samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Hierin heeft zij gezien wat succes- en risicofactoren zijn om tot een geslaagde samenwerking te komen. Maxime zet graag haar kennis en ervaring gecombineerd met haar creativiteit in en werkt graag samen om tot de beste resultaten te komen.

Lees meer