Sluit

'We voelen ons thuis in een hightech omgeving. Brainport is voor ons heel inspirerend.'

In de Brainport regio zijn een aantal grote bedrijven actief, die op dit moment een enorme groei doormaken Zij zijn afhankelijk van het MKB met specialistische kennis. Deze kleinere bedrijven worstelen met de plotselinge groei in de sector. Onze Operations Solutions helpt deze bedrijven met de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Hoe we dat doen? Dat lees je hier:

20221027 Frits Boer Croon 0002 0591

Boer & Croon is werkzaam in de publieke sector, de zorg en de private sector. In al deze sectoren kunnen zich uitdagingen voordoen met betrekking tot de bedrijfsstrategie, operations, de personele bezetting, financiën en technologie.

Ine Frings, een Eindhovense in hart en nieren, is vanaf 2018 partner bij Boer & Croon. Zij is het gezicht in de Brainportregio: 'Ik ben sparringpartner voor vele organisaties in onze regio en overzie, mede door mijn eigen directie-ervaring, het speelveld in de volle breedte. Afhankelijk van wat de uitdagingen zijn, kijk ik welke oplossing wij kunnen bieden - de juiste persoon op de juiste plaats. Wij beschikken over een ruime expertise en werken graag zowel met ervaren managers als jong talent.'

Maakindustrie

In de Brainportregio richt de Operations Solution zich met name op de hightech maakindustrie en familiebedrijven. Alexander van Andel, associate partner bij Boer & Croon en met ruim vijfentwintig jaar werkervaring betrokken bij de afdeling Operations, vertelt waarom.

'In deze regio is een aantal grote bedrijven actief, die op dit moment een enorme groei doormaken. Neem ASML, een grote speler op de wereldmarkt en een belangrijke motor achter de groei van Brainport. ASML heeft enorme ambities, maar om al die ambities waar te kunnen maken, is het bedrijf afhankelijk van de toeleveranciers hier in de regio. Dat zijn vaak kleinere MKBen familiebedrijven met zeer specialistische kennis.'
Juist dit ecosysteem van kleinere hightech bedrijven heeft de speciale aandacht van Boer & Croon. Van Andel, gespecialiseerd in inrichtings-, implementatie- en duurzaameidsvraagstukken bij MKB en familiebedrijven, vertelt hoe deze bedrijven worstelen met de plotselinge groei en hoe hij en zijn collega’s kunnen helpen bij de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

'Afhankelijk van wat de uitdagingen zijn, kijken we welke oplossing wij kunnen bieden.'

'Bij de groei van een bedrijf komt een heleboel kijken. Het productieteam moet vaak worden uitgebreid, processen moeten worden bijgesteld en geformaliseerd, noem maar op. Daarbij komt dat in de hightech maakindustrie bijzonder hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Bij veel bedrijven waar ik kom, heeft men wel een beeld van wat er moet gebeuren, maar ontbreekt het aan de kennis en mankracht om al die veranderingen snel en goed te implementeren. Daar kom ik met ons team om de hoek kijken.

Een project, hier in de regio, dat Van Andel persoonlijk aan het hart ligt en waar meerdere bedrijven bij betrokken waren, draaide om verduurzaming. 'ASML vroeg van zijn toeleveranciers om gebruikte machineonderdelen te hergebruiken. Er is een nieuwe infrastructuur gebouwd met een wezenlijk ander businessmodel met nieuwe logistieke processen, nieuwe financiële afspraken en nieuw kwaliteitsmanagement - en dat alles in anderhalf jaar tijd.'


Slimme doeners

Guus Nering Bögel is manager Operations en heeft onlangs een groot project bij een zeer gespecialiseerd metaalbewerkingsbedrijf afgerond.
'Ook hier ging het om een toeleverancier van ASML, die moeite had om aan de toegenomen vraag te voldoen. Er was een mismatch ontstaan tussen planning en productie: er werd niet meer goed samengewerkt tussen beide afdelingen. Ik heb geholpen bij het bijstellen en op elkaar afstemmen van de verschillende processen en het implementeren van deze veranderingen. De planning en het productieproces zijn nu stabiel en de flow is er weer.'

'Ons DNA verschilt niet zoveel van dat van bedrijven in de maakindustrie. We spreken dezelfde taal.'

'Het grootste compliment dat ze me bij mijn afscheid maakten, was dat ik al snel deel uitmaakte van hùn team; dat alles zo vertrouwd voelde, terwijl er toch echt grote stappen zijn gemaakt in korte tijd. Wat kenmerkend is voor onze aanpak, is dat we met een relatief klein team werken. Soms detacheren we slechts één man/vrouw bij een bedrijf, zoals in dit geval. We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis die al in een bedrijf aanwezig is. We kunnen altijd terugvallen op ons eigen team en de kennis die binnen onze organisatie aanwezig is. We blijven totdat de transitieis voltooid.'
'Frings vult aan: 'Boer & Crooners zijn slimme doeners. Ons DNA verschilt niet zoveel van dat van bedrijven in de maakindustrie, daarom hebben we vaak zo’n goede match met de bedrijven waar we mee werken. We spreken dezelfde taal.'


Young Exectuvies en managers

Ook nu, in deze periode van arbeidskrapte, lukt het om de juiste personen op de juiste plaats te krijgen. Frings: 'Boer & Croon bestaat nu bijna vijftig jaar. Wij scouten al lange tijd jong talent op verschillende universiteiten en bieden een mooi breed Young Executive programma. Wij selecteren jong talent op de unieke combinatie van IQ, EQ (verbindend vermogen) en wat wij RQ noemen; resultaatgerichtheid. Kandidaten krijgen bij ons een management development opleiding van drie jaar. In die tijd zorgen wij met de hele partnergroep voor opdrachten in uiteenlopende sectoren. Na het Young Executive programma kunnen ze zich specialiseren op één van de zeven Solutions: Finance & Technology, Operations, Strategy, Transformatie & Programma Management, Herstructurering, Healthcare en Public Solution.
Onze Solutions-dienstverlening groeit hard. We hebben nu zo’n vijftig Young Executives en dertig Managers aan het werk. Naast de doorgroeiende Young Executives starten steeds meer collega’s met drie tot tien jaar werkervaring als manager binnen een van de solutions. Onze resultaatgerichte werkwijze, met uitdagende opdrachten en interessante opdrachtgevers maken dat we ook deze doelgroep aantrekken.'

20221027 Frits Boer Croon 0001 0277

Coaching en begeleiding

'Boer & Croon staat heel goed bekend, waardoor ze een grote en heel interessante orderportefeuille hebben', aldus een enthousiaste Nering Bögel. 'Gave opdrachten bij gave bedrijven, waarbij het om de inhoud gaat. Bij Boer & Croon mag je al snel zelfstandig aan het werk en kan je je eigen richting kiezen, maar er is altijd goede coaching en begeleiding om op terug te vallen.'
'Door zelf mensen op te leiden, heeft Boer & Croon in de loop der jaren een grote pool van hoogopgeleide managers en executives opgebouwd. We beschikken over een grote schil van zeerdiverse ervaren interimmanagers, aldus Frings.
'Naast ons vaste team, kunnen we ook een beroep doen op onze associate partners. Bij Boer & Croon is het gebruikelijk om jong talent aan ervaren managers te koppelen. Dat houdt ons scherp', vertelt Van Andel. 'Juist door op te trekken met mensen die net hun opleiding hebben afgerond, weten we ook wat de nieuwste theorieën en inzichten zijn. Dat neemt echter niet weg dat we heel praktijkgericht zijn. Als er bij een bedrijf problemen zijn, is snelheid belangrijk. Het is dan zaak om heel snel resultaat te boeken.'


Brainport

Frings benadrukt dat het bij Boer & Croon gaat om transformatie consultancy. 'Bij ons gaat het altijd om tijdelijke opdrachten. Als het transitieproces voltooid is, vertrekken we weer. Het is écht de bedoeling dat een klant het daarna weer zonder ons kan rooien.'
Dat deze werkwijze succesvol is, bewijst de lange reeks gerenommeerde bedrijven die al gebruik hebben gemaakt van de diensten van Boer & Croon: Accell Group, IMpack, Bosal, Hewlett Packard en, dichter bij huis, ASML, Hittech, Philips en NXP.

'We voelen ons thuis in een hightech omgeving. Brainport is voor ons heel inspirerend.'

'We voelen ons thuis in een hightech omgeving', vertelt Frings. 'Brainport is voor ons heel inspirerend. Je merkt dat alle partijen hier elkaar nodig hebben, waardoor de lijnen kort zijn. De resultaatgerichtheid van de bedrijven in de Brainportregio spreekt ons aan. Een echte hands-on mentaliteit.'
Van Andel constateert dat op het moment veel bedrijven in de Brainport-regio bezig zijn met opschalen. 'Van MKB-bedrijf doorgroeien naar een grote speler.Snel schakelen. Het brengt uitdagingen met zich mee, en daar kunnen wij bij helpen. Ons motto is dan ook: Get it done!'Dit artikel heeft gestaan in het magazine FRITS media; tekst Hanneke van den Nieuwenhof, foto's Christ Clijsen