Sluit

Boer & Croon CFO Community

Volgens Arjan Kaaks is er in Nederland nog geen herkenbare groep van ervaren CFO’s die zich op interimbasis inzetten om bedrijven te helpen om antwoorden op complexe problemen te ontwikkelen. “Het is mooi dat Boer & Croon hier nu vorm aan geeft en dit initiatief wil ik graag steunen. Hierdoor ontstaat een waardevol platform waar ervaren CFO’s elkaar versterken en expertise delen.”

CFO groep

Zelf werkt hij als CFO bij Dümmen Orange, een toonaangevende onderneming op het gebied van de veredeling en ontwikkeling van bloemen en planten. Na een carrière van 12 jaar bij Unilever werd hij bestuurslid en CFO bij Royal Grolsch. Daarna was hij CFO bij O’Neill, Maxeda DIY, CEVA Logistics en AGRO Merchants Group. Zo leerde hij veel over het samenwerken met CEO’s en raden van commissarissen. Hij is thuis in de verschillende bestuursmodellen en gewend om in een internationale context te opereren. Aangezien hij zelf commissaris is bij IMCD en RedStar kent hij ook het werkterrein van een niet-uitvoerend bestuurder.

Bouwen aan team en toekomst


“Een CFO bestrijkt een breed spectrum van taken. Dit strekt van planning en control, management- en financiële rapportage, audit, administratieve organisatie en transactieprocessen tot project- en performance management. Als eindverantwoordelijke CFO moet je ook zaken beheersen zoals treasury, fusies en overnames en investor relations. Sommige CFO’s zijn vooral gericht op operationele activiteiten en anderen juist meer op strategische zaken. Ik zie mezelf als een organisatie-CFO die aan het team en de toekomst bouwt.”

Performancedialoog


Arjan vertelt: “Veel managers verwachten dat de CFO’s zich op finance concentreren. We richten ons vaak op het aanscherpen van de kostenbeheersing en liquiditeitsplanning. Maar er is ook wat ik de ‘performancedialoog’ noem: het frame waarin je elkaar ontmoet om de vinger aan de pols te houden voor het reilen en zeilen van de onderneming. Hier wordt een tweegesprek gevoerd dat meer omvat dan de cijfers. Een dialoog waarin de nadruk op de klanten, markten en toegevoegde waarde ligt.”

Samensmeden


Zijn werkzaamheden in de laatste jaren betroffen vooral het beter functioneren van bedrijven na acquisities. Kaaks: “Je ziet vaak dat bedrijven vanuit een investeringsoptiek zijn samengebracht. Dan is het zaak om zo’n verzameling bedrijven samen te smeden tot één geheel met een organisatiecultuur als bindend en sturend element. En om samen te bouwen aan de in- en externe informatievoorziening, de organisatiearchitectuur, de interne controle en de governance. Een belangrijke uitdaging hierbij is het vinden van medewerkers die de basisbeginselen van goed bestuur en financieel management kennen en daarnaar handelen.”

Interim CFO’s


Wat ziet Arjan als kerncompetenties van een interim CFO? “In mijn optiek is dit iemand die relatief snel zaken kan opzetten en veranderen. Die de functies, processen en teams versterkt. Dit vereist een sterke oriëntatie op strategievorming, het versterken van het businessmodel en de bijbehorende architectuur en het borgen van de executie. Op die manier kan de juiste CFO een enorm verschil voor een organisatie maken. Deze vaardigheden zijn deels aangeboren, maar natuurlijk ook vooral een kwestie van ervaring opdoen. Een interim CFO moet naar mijn idee dus veel vlieguren gedraaid hebben bij meerdere bedrijven.”

Samenwerking en vertrouwen


Kaaks concludeert dat samenwerking en vertrouwen is waar het om draait in een raad van bestuur. “Dat geldt zeker voor de CFO en de financiële functie. De professionals in de Boer & Croon kerngroep zijn complete CFO’s met ervaring als eindverantwoordelijk financieel directeur. “Seasoned” professionals met een brede blik en ervaring. Als onbezoldigd meeduwer wil ik graag mijn bijdrage aan de Boer & Croon kerngroep leveren. En wie weet, als mijn klus hier er over een paar jaar op zit, ga ik zelf ook op interim-basis aan de slag.”

Wil je meer informatie verkrijgen over onze CFO Kerngroep? Of ben jij een CFO die deze groep compleet maakt? Neem contact op met Partner Eelco Koehoorn via e.koehoorn@boercroon.nl of bel naar 020 – 301 40 00.