Sluit

Bedrijven moeten beter gaan anticiperen op stroomuitval

'De reële-optietheorie kan worden toegepast om bedrijven te helpen bij het anticiperen op stroomuitval.' - Kees-Jan van Vliet

Adobe Stock 431341983

Toegenomen consumptie
Bedrijven en huishoudens gebruiken steeds meer energie en tegelijkertijd wordt steeds meer op duurzaamheid ingezet. Het gevaar bestaat dat het elektriciteitsnet het tempo van de toenemende vraag en de energietransitie niet kan bijbenen.

We zien dat de druk op het stroomnetwerk stevig toeneemt. Dat heeft impact op huishoudens, maar ook op het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat. Als de leveringszekerheid niet kan worden gegarandeerd, komen bedrijven stil te liggen en leidt dit tot sector overschrijdende supply chain-problemen. Als bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen op het energienetwerk, bestaat de kans dat ze een verhuizing naar het buitenland moeten overwegen.

Dat roept de vraag op hoe bedrijven de energielevering kunnen monitoren, zodat ze op piekmomenten kunnen anticiperen. Daarvoor moet allereerst relevante data voor worden gegenereerd, eventueel in samenwerking met gespecialiseerde partijen. Vervolgens moet dit worden gevisualiseerd en gekoppeld aan een scenario met te nemen acties. Dat kan de aanschaf van een generator zijn, de aanleg van zonnepanelen en accu´s. Of, meer ingrijpend, veranderingen in het productieproces zoals het uitvoeren van energie-intensieve processen in de nacht.

Reële-optietheorie

De reële-optietheorie kan worden toegepast om bedrijven te helpen bij het anticiperen op stroomuitval. Door het in kaart brengen van mogelijke scenario's en het waarderen van de kansen en risico's van verschillende opties, kunnen bedrijven beter beslissen hoe ze moeten handelen bij stroomuitval. Bijvoorbeeld door het investeren in back-up generatoren of batterij-opslag, of door het verplaatsen van energie-intensieve processen naar een andere tijd van de dag. Door deze opties te waarderen met behulp van de reële-optietheorie, kunnen bedrijven beter beoordelen welke investeringen de meeste waarde zullen opleveren en de beste bescherming bieden tegen stroomuitval. Dit kan helpen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen en supply chain-problemen te voorkomen.

Aanleiding: Alliander blijft aansluiten ondanks krap stroomnet