Sluit

Nieuwe manier van samenwerken en organiseren

'Uitdagingen van deze tijd vragen om nieuwe manier van samenwerken en organiseren, juist in de high-tech maakindustrie en bij familiebedrijven,' stelt Alexander van Andel, Associate Partner Boer & Croon.

Alexander van Andel artikel foto 2

'In een omgeving met een groot aantal stakeholders kun je een lange-termijnrelatie alleen succesvol maken als er een duidelijk doel is, alle partijen zich gehoord voelen, er concrete afspraken zijn gemaakt én iedereen zich aan deze gemaakte afspraken committeert. Als je met die instelling de samenwerking ingaat, bereik je een resultaat dat duurzaam standhoudt.'

Alexander van Andel heeft zich gedurende zijn hele carrière ingezet om nieuwe samenwerkingen te organiseren waar deze gezamenlijke doelen bijeenkomen. Alexander is Associate Partner bij Boer & Croon, met als standplaats Eindhoven.

kern van de oplossing

Alexander is gegrepen door de kracht en de dynamiek die uitgaat van de high-tech maakindustrie en de familiebedrijven in Eindhoven en omgeving. Na bijna 25 jaar in diverse lijn- en programma-management functies te hebben gewerkt, helpt hij nu als interimmanager de maakindustrie om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Of het nu gaat om het opstellen en implementeren van de groeistrategie, het inrichten van een nieuwe business-unit of de overgang naar een duurzamere supply chain of circulaire productie, de kern van de oplossing begint altijd bij een heldere visie en de manier waarop mensen als team elkaar begrijpen en samenwerken.


gezamenlijke aanpak

'Eigenlijk is het doen van interim-opdrachten een rode draad door mijn hele loopbaan. Al tijdens mijn opleiding Technische Bedrijfskunde in Eindhoven deed ik korte advies-opdrachten. Ook verder in mijn loopbaan lagen alle functies op het vlak van het opstarten van nieuwe teams of organisatieonderdelen. Soms als lijnmanager en soms als programmamanager. Bij iedere rol heb je te maken met een complexiteit van vraagstukken en uitdagingen. Dit betreft dan niet alleen technische-, financiële of organisatorische thema’s, maar vooral ook opgaves waarin de wijze van samenwerking een rol speelt.'
'Dit kan zijn binnen een team en ook tussen organisaties zoals leveranciers en klanten of tussen diverse stakeholders. Het is een heel interessant vraagstuk om te kijken hoe je al die verschillende belangen kunt matchen en tot een gezamenlijke aanpak kan komen om de doelstelling waar te maken. Dat bereik je door met een nieuwsgierige blik te kijken naar de ander en je in te leven in hun drijfveren.'

Alexander van andel visitekaarjt

procesmatig inrichten

'Na bijna 25 jaar dienstverband ben ik voor mezelf begonnen. Mijn eerste opdracht was bij een MKB-bedrijf dat een samenwerking had met ASML om de circulaire ambities voor het hergebruik van lithografie-machines vorm te geven. Om deze zeer ambitieuze en complexe doelstelling waar te maken is er een nieuwe businessunit ingericht om zowel de productie als de logistiek en sales vorm te geven. Inhoudelijk was dit heel erg verschillend van wat ik bij eerdere functies deed, maar de manier van werken was hetzelfde. De manier van organiseren, samenwerken, het procesmatig inrichten met oog op de hoge kwaliteitseisen , dat waren allemaal zaken waar ik mijn ervaring kon inzetten.'


samenwerken en organiseren

'Familiebedrijven en ook de high-tech maakindustrie staan voor grote uitdagingen. De bedrijfskosten stijgen door grondstoftekorten, stijgende energieprijzen maar ook personeelstekorten. Er vindt daarbij een strijd plaats om vakmensen en technische talenten. Daar komt ook nog digitalisering en automatisering bij. Al deze factoren roepen om een andere manier van (samen)werken zodat er een effectieve, efficiënte en duurzame organisatie staat die klaar is voor toekomst. Dat zijn enorme vraagstukken, binnen een markt die uit zijn jasje groeit.'


getting things done

Onlangs heeft Alexander besloten zich te verbinden als associatie partner en interim-executive aan Boer & Croon. 'De focus ligt bij de high-tech maakindustrie in de regio. Deze zijn over het algemeen heel pragmatisch en dat sluit heel goed aan bij Boer & Croon: getting things done, organiseren, implementeren en resultaten halen. Er liggen veel complexe vraagstukken die alleen kunnen worden opgelost als er een goede samenwerking in de keten is, tussen bedrijven maar ook tussen overheid, regionale partijen en het bedrijfsleven.'

Neem contact op met Ine Frings voor meer informatie.