Sluit

Adriaan Krans als programmamanager in de zorg

Adriaan Krans heeft ruime ervaring als interimmer in de zorg. Hij heeft in het verleden grote multi-stakeholder vraagstukken begeleid en werd via Boer & Croon aangesteld als programmamanager voor een fusie in de zorg.

Laboratorium

Hoi Adriaan, leuk dat je met ons in gesprek wil. Kun je kort vertellen wat je opdracht inhield?

Het klinisch-chemisch laboratorium van het Amphia Ziekenhuis in Breda zou gaan fuseren met Result laboratorium. Een gevoelig traject, maar wat hielp is dat beide laboratoria ongeveer even groot zijn (beide organisaties hebben zo’n 250 werknemers). Door uiteenlopende belangen binnen en tussen beide partijen en verschillende bedrijfsculturen kwam dit project al twee jaar lang lastig van de grond. Toen ben ik ingeschakeld.

Hoe komt het dat jij er uiteindelijk wel in bent geslaagd?

Dat doe je natuurlijk nooit alleen. Ondanks dat het traject al langer liep, zat het team met personen van beide organisaties nog vol energie. Ik sprong op die trein, en als het dan klikt op persoonsniveau en ik op mijn beurt energie toevoeg, dan kom je samen snel verder. Daarnaast gingen ook hier een aantal basislessen bij verandering op. Zoals transparantie over je intenties en positie: ik ben vanaf het begin duidelijk geweest dat met mijn neutraliteit niet te sollen valt – ik werk voor beide partijen. Je positie benadrukken en dat naleven creëert vertrouwen. Verder heel consequent communiceren, waarvoor ik een eigen dashboard heb vervaardigd – dat werkt heel intuïtief, met simpele kleuren. Heel eenvoudig, maar het werkt. Ten slotte moeten stakeholders soms ook gewoon geconfronteerd worden met elkaars belangen, zoals verschillen tussen personeel in loondienst en vrijgevestigden; de crux is dan om begrip voor de angsten en emoties van de ander te creëren.

Dan de belangrijkste vraag: is de fusie uiteindelijk van de grond gekomen?

Ja, de fusie is op 1 oktober voltooid. Aangezien dit zo lang duurde is dat natuurlijk al een heel mooi resultaat. Een mooi compliment voor het team waar ik mee gewerkt heb, en ook voor mij: de directie heeft me gevraagd om ook de integratie na de fusie te begeleiden.

"Ik ben vanaf het begin duidelijk geweest dat met mijn neutraliteit niet te sollen valt."

Adriaan Krans