4 ontwikkelingen waarvan uw CFO op de hoogte moet zijn

Op maandag 6 maart discussieerde Boer & Croon met haar CFO community over de ontwikkelingen in de CFO functie onder leiding van Jark Otten, partner KPMG. Eén conclusie was duidelijk: de functie van CFO verandert. En rap. Veranderingen zetten steeds sneller door en dit heeft vergaande gevolgen binnen en buiten de financiële kolom. Een overzicht van de 4 belangrijkste trends die door onze CFO community werd vastgesteld:

 

Trend #1: Grote ondernemingen kiezen voor tweehoofdig bestuur

In bestuurlijk opzicht zien we dat bij grote ondernemingen steeds vaker voor een tweehoofdig bestuur wordt gekozen. Commissarissen hechten er waarde aan dat de bestuurlijke kwaliteiten van de CFO op hetzelfde niveau zijn als die van een CEO, zodat er sprake is van een gebalanceerd team dat elkaar aanvult en tegenspel geeft. Dat verzwaart de functie van de CFO met algemene bestuurlijke kwaliteiten en tegelijkertijd leidt dat ertoe dat bijvoorbeeld ook de groepscontroller een zwaardere rol krijgt omdat hij taken van de CFO overneemt. Bij kleinere ondernemingen zien we een andere beweging. Daar is er juist sprake van een managementteam waarbinnen de rol van de CFO verbreed wordt naar een regie of COO rol.

 

Trend #2: Financial Analytics gaat een vlucht nemen

Data-analytics is een snel opkomende trend. CFO’s zijn gewend aan het omgaan met gestructureerde informatie en door de juiste vragen te stellen krijgen zij de goede analyses en antwoorden. Veel minder natuurlijk gaan CFO’s en financiële medewerkers om met ongestructureerde informatie. Het analyseren van ongestructureerde data en het ontdekken van trends geeft andere waardevolle en vaak onverwachte conclusies. Dat vraagt wel een andere attitude waarbij je moet openstaan voor analyses en patronen die je door simulaties ontdekt en waarbij je niet van tevoren weet welke vraag je moet stellen en in welke richting de conclusies gaan. Het betekent ook dat andere competenties nodig zijn: meer wiskundige dan administratief.

 

Trend #3: De nieuwe generatie CFO’s heeft andere scholing nodig

Het ontwikkelen van financieel talent. Traditioneel worden CFO’s opgeleid vanuit een bedrijfseconomische en administratieve scholing en zit het financiële talent vooral binnen de financiële kolom. Als je kijkt naar de vaardigheden van de nieuwe CFO dan zijn strategisch inzicht, communicatieve en digitale vaardigheden minstens zo belangrijk. Als het administratieve proces steeds verder wordt weg geautomatiseerd, dan verplaatst het benodigde financiële talent zich naar buiten de financiële kolom en in de business. De administratieve opleidingen, de studie bedrijfseconomie en de opleiding voor RA zullen drastisch op de schop moeten om andere noodzakelijke competenties te ontwikkelen.

 

Trend #4: Automatisering & robotisering drukt stempel op financiële functies

Verdergaande automatisering en robotisering zal in de komende jaren een enorme versnelling krijgen. Voor de financiële functie betekent dit heel veel minder arbeidskrachten en substantiële kostenbesparingen. Outsourcing naar lage lonen landen wordt dan overbodig, de administratie blijft in huis. “Financiële” functies vragen andere competenties, meer technische-, ICT- en data gedreven competenties. Het opleidingsniveau gaat verder omhoog. Ook zal steeds vaker de vraag worden gesteld welke specialistische financiële functies moeten we überhaupt nog in huis hebben. Steeds vaker zal de benodigde specialistische financiële kennis op basis van behoefte extern worden ingehuurd.

 

Meer weten?

Vraagstukken met betrekking tot de CFO functie in uw eigen organisatie of op zoek naar een nieuwe CFO uit het grootste kwaliteitsbestand van Nederland? Neem contact op met Jos Zandhuis, partner en aandeelhouder van Boer & Croon.

Tel.: 06 547 925 98

E-mail: j.zandhuis@boercroon.nl

 

 

Delen

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.