• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom

Executive management

Boer & Croon profileert zich als managementbureau voor Nederland. De focus ligt op executive management: bestuurs- en directieposities, en bij grote organisaties één niveau daaronder. Wij leveren managers voor een langere periode (vast dienstverband) en voor specifieke opdrachten (contractmanagement). Door ons grote netwerk en onze langjarige ervaring met interim management kunnen wij snelle oplossingen bieden en een keus uit kwalitatief goede kandidaten die zorgvuldig zijn geselecteerd en gescreend. Ook leveren wij bestuurders voor toezichthoudende functies. De kandidaten die wij voorstellen komen uit ons netwerk of vinden wij door executive search.

Young Executive Management

Daarnaast hebben wij talentvolle young executives die snel inzetbaar zijn in uiteenlopende situaties en organisaties. Deze zorgvuldig geselecteerde afgestudeerde academici zijn voor een aantal jaar aan ons verbonden in een management development programma. Zij zijn actief in projecten of in de lijn en zijn gewild om organisaties van onderaf in beweging te krijgen.

Expertisegebieden

Tot slot hebben wij ook specifieke expertisegebieden. Dat zijn onder meer herstructuring en recovery, governance en managementstructuur, samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en bestuursconflicten. Bekijk voor meer informatie en een overzicht de pagina over onze expertise gebieden.

Meer over Boer & Croon

Onze diensten

Kennismaken

Wilt u kennismaken met een executive die past bij uw organisatie, neemt u dan contact op met één van onze partners.

Q8

NOC * NSF

Kwartiermaker Olympische Spelen 2028 – Gerben Eggink
Sector: Technology, Media & Services

NOC*NSF was op zoek naar een kwartiermaker die de Olympische droom vertaalt naar een Olympisch Plan 2028. Een opdracht die Gerben Eggink, associé van Boer & Croon op het lijf is geschreven. Onder zijn leiding werd een breed bestuurlijk draagvlak voor het Olympisch Plan gecreëerd en kreeg de bestuurlijke structuur en het facilitair bedrijf vorm in “Olympisch Vuur - alliantie Olympisch Plan 2028”. Uitvoeringsplannen zijn inmiddels in volle gang. Daarmee is de opdracht succesvol afgerond en gaat Olympisch Vuur een volgende fase in.

Rabobank

Tata Steel IJmuiden

General manager Veiligheid & Beveiliging– Alex de Bonth
Sector: Handel & Industrie

Het management van Tata Steel IJmuiden heeft ten aanzien van arbeids- en procesveiligheid de doelstelling om wereldwijd benchmark in de industrie te worden. Alex de Bonth heeft een profiel dat past om dit veranderingsproces in een sterk decentrale organisatie als Tata IJmuiden te implementeren. Als ad interim general manager Veiligheid & Beveiliging leidt Alex de afdeling door een lastige periode. De opgestelde strategie vormt de basis voor een nieuw veiligheids- en gezondheidsverbeteringsproces. Het aantal ongevallen met verzuim neemt af en de geïntroduceerde ‘leading en lagging’ prestatie-indicatoren gaan vooruit. Opdrachtgever is bij de afronding zeer tevreden. De opdracht is op verzoek van opdrachtgever twee keer verlengd.

Unilever

Verandermanagement, Ton Westenenk
Sector: Handel & Industrie

Bij Unilever heeft Ton als Information Excellence Manager verbeterplannen ontworpen en geïmplementeerd ter ondersteuning van Unilevers’ duurzaamheidsstrategie; Unilever Sustainable Living Plan. Hij acteerde als schakel tussen de business en hoofdkantoor (IT en Finance teams) en stuurde operatie teams en aan om de verbeteringen optimaal te implementeren. Ton had een zelfstandige en vrije rol, waardoor hij veel partijen binnen Unilever bij elkaar heeft kunnen brengen en mooie resultaten heeft kunnen neerzetten. Zijn project bij Unilever was uitdagend, ontzettend leerzaam en direct ondersteunend aan het wereld kenbaar maken van Unilevers’ duurzaamheids ambities.

Arkin

Interim bestuurder AMC de Meren - Jaap Purmer
Sector: Healthcare

Arkin is ontstaan uit een fusie tussen GGZ-instellingen JellinekMentrum en AMC de Meren. Voor de fusie gaat het financieel niet goed met AMC de Meren en benadert de Raad van Toezicht BoerCroon met het verzoek om een interim-bestuurder. Jaap Purmer is de aangewezen kandidaat. Zijn affiniteit met de zorgsector en zijn ervaring in het bedrijfsleven blijken een goede combinatie. Hij concludeert dat het financiële probleem van AMC de Meren samenhangt met hoe mensen in hun werk zitten. Er komt aandacht voor de mensgerichte en opleidingskant. Als Jaap net gestart is, komt de fusie in een stroomversnelling. Jaap functioneert als schakel tussen de Raden van Bestuur en weet door zijn aanpak bij de fusiepartner de zorgen over AMC de Meren weg te nemen. "Wat mij opviel was de slagkracht waarmee Jaap te werk ging" aldus opdrachtgever.

Philips

Startupbootcamp

Operations Manager - Nienke Maas
Sector: Technology

Startupbootcamp is een wereldwijd mentor-gedreven accelerator programma dat bijdraagt aan versnelde groei en financiering van startende ondernemingen in de online en technologie sector. In de afgelopen drie jaar is Boer & Croon als partner van Startupbootcamp nauw betrokken geweest bij de acceleratie van 30 startende ondernemingen.

Nienke Maas was als operations manager verantwoordelijk voor de opzet, planning en inhoudelijke invulling van het Startupbootcamp programma in 2014. Hierin participeerden 11 startende ondernemingen uit 5 landen. Daarnaast bestond de opdracht uit de aansturing en begeleiding van het Startupbootcamp team op het gebied van design, marketing & communicatie en operations management, de algehele organisatie, controle en planning van Startupbootcamp evenementen en verdere professionalisering van het programma.

Met een zeer succesvolle Demo Day waarbij de startende ondernemingen op inspirerende wijze hun product en/of dienst aan zo’n 350 investeerders, (potentiële) klanten en partners presenteerden, is de opdracht van Nienke afgesloten.

Eneco

Gas advies – Sybe Visser
Sector: Energy & Utilities

Eneco gaat een groot gascontract sluiten met een internationale gasleverancier. Bij afronding van de interne besluitvorming is vanuit de Raad van Bestuur behoefte aan een ‘second opinion’. Een associé van Boer & Croon met langjarige ervaring in de gas-wereld wordt gevraagd advies uit te brengen. Hij maakt met het onderhandelingsteam een analyse en 'challenge' van de concepten.
Tijdens deze studie is de rol van de adviseur vooral om nieuwe perspectieven in de onderhandelingen in te brengen. Deze adviezen resulteren onder andere in een doorbraak voor dit grote internationale gascontract.

VUmc

Digitalisering - Quinten de Haas
Sector: Healthcare

Op 10 januari 2013 is in het Westfriesgasthuis in Hoorn een nieuw centrum voor Radiotherapie geopend. Dit centrum is een dependance van de afdeling Radiotherapie van het VU medisch centrum. Kankerpatiënten uit het Westfriesgasthuis, Zaans Medische Centrum en het Waterlandziekenhuis kunnen door deze samenwerking, Esperanz genaamd, nu dichter bij huis bestraald worden.

Om deze samenwerking mogelijk te maken was het noodzakelijk om de hele afdeling en haar werkzaamheden te digitaliseren, zodat alle betrokkenen op beide locaties toegang hebben tot dezelfde informatie. Patiëntenstatussen kunnen digitaal opgevraagd worden en de processen binnen de afdeling verlopen sinds de opening volledig via digitale workflows.

Young Executive Quinten de Haas heeft in de laatste fase van de digitalisering ondersteuning geboden bij de overgang naar het paperless werken. Door het opstellen van instructies kon de hele afdeling uit de voeten met de nieuwe manier van werken. Daarnaast dacht hij mee hoe diverse bottlenecks goed opgelost konden worden.

Na de digitalisering heeft Quinten een adviesrapport opgesteld over mogelijke optimalisaties bij het Logistiek Plan Bureau (LPB). Het LPB is verantwoordelijk voor het inplannen van patiëntenbehandelingen en het gebruik van de verschillende bestralingstoestellen en is daarmee één van de belangrijkste schakels binnen de afdeling Radiotherapie. Zowel concrete quick wins als een abstractere toekomstvisie over de afdeling werd gegeven.

ALcontrol

Managing director Zweden - Bob Kievits
Sector: Handel & Industrie

Na consolidatie van de 23 laboratoria van ALcontrol Zweden blijven de financiële resultaten teleurstellen. Het originele managementteam wordt vervangen door Bob Kievits, associé van BoerCroon.
Een 100-dagen veranderprogramma met focus op de klant, complexiteitsreductie, voortgangscontrole en transparante rapportages wordt na een korte inventarisatie opgestart. Deze aanpak en executie ondersteunt het streven van Bob om medewerkers en organisatie slagvaardiger en doelgerichter te laten functioneren.
Na zeven maanden zijn de financiële resultaten sterk verbeterd en een gemotiveerde organisatie wordt overgedragen aan het nieuwe management team. Een jaar later wordt Bob gevraagd als ad interim algemeen directeur van ALcontrol Nederland.

NHL

Opstellen sectorplan-Lieteke van Vucht Tijssen
Sector: Publiek Domein

Vier hogescholen willen een sectorplan voor het HBO-onderwijs in Noord-Nederland opstellen dat gaat bijdragen aan de transitie tot kenniseconomie en het verhogen van het opleidingsniveau in de regio. BoerCroon krijgt de vraag wie procesbegeleiding, inhoudelijke advisering en ondersteuning hierbij kan verzorgen. Lieteke van Vucht Tijssen, ervaren onderwijsbestuurder in het HBO en WO, is de geschikte kandidaat. Met haar enthousiasmerende manier van leidinggeven weet zij op gezaghebbende en charmante wijze de partijen bij elkaar te brengen. Met de woorden “het eerste complete regionale sectorplan voor het HBO” neemt directeur-generaal Roborgh het sectorplan Scholen voor ambities na vier maanden dankbaar in ontvangst.

Raet

Techniek Talent nu

Project Manager - Pako de Lange

Techniektalent is een bedrijf dat als doel heeft: “Meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.” Verschillende projecten worden ondernomen om zoveel mogelijk mensen op een positieve manier in contact te laten komen met de wereld van de techniek. Voor twee projecten en twee interne bedrijfsactiviteiten heeft Pako de te nemen stappen en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Op basis van diverse gesprekken met verschillende werknemers heeft hij in een maand tijd voor vier opdrachtgevers procesbeschrijvingen gemaakt en advies gegeven over waar en op welke manier het proces verbeterd kon worden. Een leuke en uitdagende opdracht vanwege het vele contact dat hij had met verschillende werknemers en de korte duur waarin hij de opdracht moest afronden. Zoals een collega van TechniekTalent.nu het noemde: “Een echte hit-and-run klus”.

AkzoNobel

Portaal

Voorzitter Raad van Bestuur – Eelco de Boer
Sector: Publiek Domein

Portaal is een toonaangevende woningbouwcorporatie (top 5) in Midden Nederland. Verschil in inzicht leidt begin 2009 tot het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen zoekt een interim-voorzitter RvB om de strategie te vertalen in uitvoerbare plannen en het business model van de corporatie tegen het licht te houden. Eelco de Boer, geassocieerd met Boer & Croon, past qua ervaring en persoonlijkheid op het profiel. Hij is een crisisbestendige bestuurder die een informele managementstijl combineert met kennis van zaken en humor. In 10 maanden weet hij bij Portaal de rust en focus terug te brengen en eerder geformuleerde ambities te realiseren. Opdrachtgever waardeert het aandragen van concrete oplossingen en de goede communicatie van Eelco.

Haga Ziekenhuis

Macintosh Retail Group

Greenport Venlo

Energievisie voor gebiedsontwikkeling
Sector: Energy & Utilities

In Noord-Limburg wordt één van de grootste land- en tuinbouwgebieden van Europa ontwikkeld. De Development Company Greenport Venlo (DCGV) heeft hierbij gekozen voor een gebiedsontwikkeling waar economie en duurzaamheid elkaar versterken. BoerCroon heeft deze unieke gebiedsontwikkeling ondersteund door het masterplan te schrijven, vervolgens interim management capaciteit te leveren om DCGV vorm te geven en tenslotte het energieplan te ontwikkelen. Dit energieplan definieert hoe de energiehuishouding van dit unieke gebied duurzaam en economisch aantrekkelijk kan worden ingericht. Met ondersteuning van Boer & Croon is via een innovatieve aanbesteding uiteindelijk een consortium van Alliander, Greenchoice, Arcadis en E-kwadraat geselecteerd dat met DCGV in een publiek private samenwerking de energievisie gaat realiseren.

Tergooi

Voorzitter raad van bestuur – Leo Schoots
Sector: Healthcare

Tergooi is ontstaan uit de fusie van twee ziekenhuizen. De implementatie hiervan is in volle gang en tegelijkertijd staan de resultaten van het ziekenhuis onder druk. Als beide leden van de Raad van Bestuur binnen korte tijd na elkaar vertrekken, zoekt de Raad van Toezicht een ervaren interim-ziekenhuisbestuurder. Iemand die met de ‘typische’ verhoudingen binnen een ziekenhuis om kan gaan en snel het vertrouwen van stakeholders kan winnen. Leo Schoots, associé van BoerCroon voldoet aan dit profiel. Hij slaagt erin de implementatie van de fusie af te ronden en de resultaten positief om te buigen. Ook de samenwerking met het stafbestuur en de relatie met OR en Cliëntenraad zijn in rustig vaarwater. Opdrachtgever is dan ook bij afronding zeer tevreden. De nieuw geworven voorzitter RvB neemt het stokje over van Leo Schoots.

ABN AMRO

NAM

Provincie Utrecht

Van Gansewinkel

ING

Kadaster

Teamleider - Quinten de Haas
Sector: Publiek Domein

Het Kadaster registreert en levert informatie over geografie en over de ligging van vastgoed in Nederland. Het notariaat biedt akten ter inschrijving aan bij het Kadaster om deze informatie bij te werken. In de afgelopen jaren heeft het Kadaster het mogelijk gemaakt om zowel het aanleveren van akten als de verwerking hiervan deels te automatiseren door middel van het KIK-systeem (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster) en de applicatie Splits. Het notariaat kan terecht voor vragen en ondersteuning bij het KIK/VKG-team dat zowel als front-office en als back-office fungeert.

Quinten de Haas heeft als teamleider a.i. van het KIK/VKG-team de opdracht gekregen om samen met het team het aantal akten dat via KIK wordt aangeleverd significant te laten stijgen. Hiertoe was een proactieve benadering van het notariaat nodig om notarissen die al met KIK werken nog meer akten via KIK aan te laten leveren en de drempel voor nieuwe starters te verlagen. Daarnaast kreeg Quinten de opdracht om het KIK/VKG-team te ontwikkelen, zowel als individu als team.

Uiteindelijk is het percentage mede dankzij de inspanningen van het KIK/VKG-team significant gestegen en heeft het KIK/VKG-team een ontwikkeling doorgemaakt richting een proactief, professioneel en klantgericht team.

Tolsma-Grisnich Group

Sector: Handel & Industrie

De Tolsma-Grisnich Group bestaat uit twee voormalige familiebedrijven in de Noordoostpolder en een dochterbedrijf in Duitsland. Zij produceren en leveren ventilatie- en koelingsinstallaties voor de opslag van agrarische producten en installaties voor de aardappelverwerkende industrie. De laatste jaren is de omzet van de Tolsma-Grisnich Group sterk gegroeid. Om de bedrijfsstructuur weer te laten aansluiten met de huidige grootte én de ambities voor de toekomst van het bedrijf, vinden er verschillende verbetertrajecten plaats.

Young Executive Anna Heemskerk is ingezet voor een optimalisatie van het inkoopproces. Zij heeft het huidige proces geanalyseerd en geadviseerd over inrichting van het nieuwe proces. Daarna heeft ze het implementatieplan opgesteld. Tijdens de opdracht zijn de medewerkers en het managementteam betrokken bij het proces. Door middel van het faciliteren van communicatie tussen de managers en medewerkers van de verschillende bedrijven heeft de Young Executive gezorgd dat er kennis werd gedeeld en men tot nieuwe inzichten kwam.

Aan het eind van de opdracht ligt er, naast het advies, een uitgebreide planning voor de implementatie. Om overzicht te creëren voor de organisatie, zijn hierin naast het inkoopproces ook de andere verbetertrajecten in opgenomen. Het managementteam heeft zich gecommitteerd aan de planning en is bezig met de uitvoering daarvan.

Zodiac Aerospace

Jef de Vries
Sector: Handel & Industrie

Zodiac Aircatering Equipment, onderdeel van Zodiac Aerospace, ontwikkelt een revolutionair product voor de luchtvaartindustrie. Jef de Vries, Young Executive bij BoerCroon, heeft gedurende 6 weken onderzoek gedaan naar de markt en commerciële benadering van het nieuwe product.

Zodiac Aerospace is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en produceren van vliegtuiginterieur, waaronder stoelen, galleys, toiletten en diverse andere onderdelen. Het revolutionaire product zal positief bijdragen aan de in-flight catering aan boord van de vliegtuigen. Kostenbesparingen, procesvereenvoudiging en verbeterde voedselkwaliteit en -veiligheid kunnen met de toepassing van het product gerealiseerd worden.

De opdracht van Jef bestond onder meer uit het bepalen van de marktomvang, het identificeren van marktniches, het formuleren van een commerciële propositie en het opstellen van meerdere business cases. Daarnaast heeft Jef een database ingericht waaruit efficiënt klantinformatie kan worden onttrokken. Jef heeft de opdracht in februari 2014 succesvol afgerond.

Zorggroep Leveste Middenveld

Lid Raad van Bestuur – Leo Schoots
Sector: Healthcare

Zorggroep Leveste Middenveld bestaat eind 2012 uit een ziekenhuisorganisatie met twee locaties en levert ouderenzorg in regio Emmen en Hoogeveen. De RvB zoekt ad interim versterking om de integratie van de twee ziekenhuislocaties te versnellen. Daarnaast moet een fusie met een derde ziekenhuis worden voorbereid. Leo Schoots wordt gevraagd om als interim-manager via BoerCroon deze rol in te vullen. In vier maanden tijd wordt de besluitvorming rondom de fusie afgerond en het voorgenomen besluit bij de adviesorganen gelegd. De stafbesturen hebben met elkaar afgesproken te komen tot één medische staf en het overleg in de interstafraad vindt plaats in een goede sfeer. Opdrachtgever is bij afronding in maart 2013 tevreden over de “kortlopende opdracht, waarbij is ingevuld wat ingevuld moest worden”.

Lubbers Transport Group

Business change - Karel van Eechoud
Sector: Handel & Industrie

Lubbers Transport Group is een internationale, gespecialiseerde transportonderneming met 12 vestigingen in acht Europese landen. Door toenemende complexiteit, veranderende klantwensen en internationale groei-ambities is het voor Lubbers van belang om snel de bestaande IT-systemen (zogenaamde transport en fleet management systemen) te vervangen door moderne “hard en software” en de huidige werkprocessen onder de loep te nemen.
Karel is gevraagd om de huidige bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te herschrijven, gebaseerd op de nieuwe IT-systemen. Daarnaast is het van belang dat alle medewerkers opgeleid worden in het gebruik van de systemen. Daarom is Karel tevens verantwoordelijk geweest voor het opleveren van werkinstructies en een opleidingsprogramma voor alle Europese medewerkers. Tenslotte heeft hij nog bij kunnen dragen aan het verbeteren van de huidige werkprocessen en het implementeren van de nieuwe software.

GDF Suez

Beth Shalom

Sita van Vilsteren
Sector: Healthcare

Beth Shalom is een verzorgings- en verpleeghuis in Amsterdam/Amstelveen met een Joodse identiteit. Beth Shalom is in juli 2011 onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Sita van Vilsteren heeft als Bestuurssecretaris de Raad van Bestuur a.i. ondersteund en was daarnaast als programmamanager verantwoordelijk voor de voortgang van de 24 projecten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. In januari 2012 is het verscherpt toezicht opgeheven. Verder heeft zij het strategisch beleidsplan 2013-2018 opgesteld, welke met 160 interne en externe stakeholders in 4 bijeenkomsten is bediscussieerd.

Laboratorium Microbiologie

Meerjarenbeleidsplan - Petra Zoer
Sector: Healthcare

Om te kunnen anticiperen op het snel veranderende zorgveld had het Streeklaboratorium voor Microbiologie Twente Achterhoek behoefte aan een Meerjarenbeleidsplan, om de strategische lijnen voor de komende jaren uit te zetten. Young Executive Petra Zoer stond de bestuurder van het laboratorium als projectmanager bij om vorm te geven aan dit Meerjarenbeleidsplan.

Grondige analyse was vereist om de huidige positie van het laboratorium inzichtelijk te maken. Diverse onderzoeksmethoden zijn aangewend om inzicht te krijgen in deze positie. Desk research is uitgevoerd, evenals interviews met uiteenlopende stakeholders, interne sessies met betrokkenen in het laboratorium en gesprekken met experts en medewerkers van collega-laboratoria. Ook zijn diverse laboratoria bezocht, in en buiten Nederland.

De input van het onderzoek heeft geresulteerd in een Meerjarenbeleidsplan waarin zowel de huidige positie van het laboratorium als de gewenste toekomstige positionering in de context van de veranderende omgeving staan omschreven.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs

Niek Duursema
Sector: Publiek Domein

Herinrichting van Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs na het faillissement en de overname door LSG-Rentray. In deze opdracht heeft Young Executive Niek Duursema ad interim invulling gegeven aan de rol van directiesecretaris. Daarin heeft hij de verantwoordelijkheid gedragen voor de algehele ondersteuning van de nieuwe directie vanuit zijn positie als adviseur en projectleider namens de directie. Niek reflecteerde op het handelen van de directie in relatie tot Raad van Bestuur en managementteam, signaleerde en duidde ontwikkelingen in de organisatie en bood oplossingen voor (mogelijke) problemen. In een aantal gevallen voerde hij deze op verzoek van de directie ook door. Daarnaast ondersteunde hij de directie met de inrichting van de structuur, het opzetten van een missie-visie traject en de inrichting van het proces om te komen tot resultaatafspraken tussen de directie en MT leden.

StrategieInUitvoering

Susan Boekholt
Sector: Handel & Industrie

Susan Boekholt, Young Executive bij Boer & Croon, heeft meegewerkt aan een transitie in de technische sector. De transitie is onder verantwoordelijkheid van Victor Vliegenthart (managing partner StrategieInUitvoering) gerealiseerd. Susan is onderdeel geweest van het transitieteam dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. De transitie vond plaats in een context van opleidings- en ontwikkelingsfondsen, intersectorale samenwerkingsverbanden en sociale partners. De opdracht bestond uit het adviseren van het bestuur, het voorbereiden van bestuursbesluiten, het opstellen van projectdossiers, het realiseren van de fysieke verhuizing en het meenemen van de medewerkers gedurende het proces.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Stork

DylanGroup

APG

Rijksuniversiteit Groningen

SNS

KPN

MN

Allshare

Provincie Drenthe

Alliander

NS

Hanzehogeschool Groningen

Provincie Friesland

Noord Nederlands Orkest

HZPC

Provincie Groningen

Noorderbreedte

TenneT

Smurfit Kappa

Dunlop

Gemeente Almere